– Altfor mange har fastlege i en by de ikke bor i

Spesialrådgiver for psykisk helse mener at det å bytte fastlege når de blir studenter kan hjelpe mot psykiske problemer.

Spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen Kommune, Audun Pedersen, har en klar oppfordring til nye studenter.
Publisert Sist oppdatert

Én av fire studenter har alvorlige psykiske plager, og en av fem har vurdert selvmord, viser en fersk undersøkelse.

Spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen Kommune, Audun Pedersen, har en klar oppfordring til Bergens studenter:

– Skaff deg fastlege i byen du bor i.

Han mener det er mye fastleger kan hjelpe med, deriblant psykiske problemer.

– Fastlegen er som en portvokter. Hvis du skal til poliklinikk, hvis det er depresjon eller spiseforstyrrelser, må du til en fastlege for henvisning, sier Pedersen.

Seks av ti har ikke søkt hjelp

Han forteller at alt for mange som flytter til et nytt studiested, står på listen til en fastlege i den kommunen de kommer fra.

– De må skifte fastlege for å ha en lege tilgjengelig. Den nye legen vil få oversendt opplysninger, slik at de er forberedt hvis han eller hun vil ta kontakt eller ber om en time, forteller Pedersen.

Under SHoT-undersøkelsen oppga 62 prosent av studentene at de har benyttet allmennlege eller fastlege, og/eller legevakt i løpet av de siste 12 måneder.

Av disse studentene oppga 15 prosent at de har søkt hjelp for psykiske plager, mens andre har vurdert å gjøre det.

«Av gruppen med alvorlige og mange symptomer på psykiske plager (11 prosent av studentene) har 6 av 10 likevel ikke søkt hjelp for disse plagene de siste 12 måneder», fremgår det i undersøkelsen.

Flere lavterskeltilbud

Pedersen mener tallene som kommer frem er bekymringsverdige, og ønsker flere lavterskeltilbud tilgjengelig for studenter.

– Med lavterskeltilbud tenker jeg at man ikke trenger henvisning, ikke trenger søke skriftlig og ikke trenger å betale. På den måten blir alle terskler som omhandler byråkrati eller økonomi bygd ned, og at alt du trenger å gjøre er å stille opp, sier han.

– Det er det ikke nok av?

– Nei, det er det ikke, men samtidig er det mange studenter som ikke vet om tilbudene. Det er for lite kunnskap. De kommer til en ny by og skal orientere seg i en helt ny verden, med nytt studium, nye venner og ny fritid. Hjelpetilbud i den byen er ukjent for studenter, og derfor er det viktig at Sammen eller andre begynner å spre kunnskap, særlig rundt lavterskeltilbud.

Tilbyr tettere oppfølging

Legekontoret Legene på Høyden, som har samarbeidsavtale med Sammen, har ingen ledige fastleger.

Sammens andre samarbeidspartner, 7 Fjell legesenter, har per 13. September 40 ledige plasser til dem som ønsker fastlege i Bergen, i følge nettsidene til Helse Norge.

Lege Karl Thomas Brinch ved 7 Fjell Legesenter skriver i en epost til Studvest at å bytte fastlege først og fremst er viktig for å få oppfølging på kroniske sykdommer når de har flyttet.

– Fastleger i Bergen kjenner lokale forhold og vil kunne tilby tettere oppfølging. Psykiske lidelser er en vanlig problemstilling og en stor del av fagområdet fastleger jobber med. Psykiske lidelser fanges ofte opp hos fastlegen, skriver Brinch.

Han opplyser også om at noen pasienter henvises til Studentenes psykiske helsetjeneste.

– Ved alvorlig eller langvarig sykdom kan det være behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Tre års angrerett

Legesenteret har et samarbeid med Sammen som gjør at de tar i mot studenter med akutt sykdom.

– Vi prøver å ikke være strenge på hva som ansees som akutt. Akutt sykdom kan være akutte nyoppståtte symptomer eller akutt forverring av kjent sykdom. Oppleves sykdom som akutt for pasienten får de time i de fleste tilfeller, forteller Brinch, og skriver at de ikke har noen tall på henvendelser som blir avvist.

– Noen tilfeller er åpenbart ikke akutte, og pasientene blir anbefalt å kontakte egen lege, skriver legen.

Selv om høsten er en travel tid med mange nye pasienter, tror han at en del studenter er redde for å miste fastlegen de allerede har når de flytter.

– Mange vet ikke at de har rett til å bytte tilbake til gammel fastlege innen 3 år såfremt de melder flytting.

Powered by Labrador CMS