Avviser studentboliger på Brann Stadion

Fylkesmannen er ikke fornøyd med byggeplanene til Brann og Sammen. Bergen kommune har likevel ikke gitt opp håpet.

Publisert Sist oppdatert

I februar ga Kunnskapsdepartementet penger til at Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) og fotballklubben Brann skal få bygge studentboliger på Brann Stadion.

I dag skriver BT at Fylkesmannen i Hordaland mener at stadionplanene har så vesentlige mangler at Bergen kommune ikke kan godkjenne dem.

Flere mangler

Svaret fra fylkesmannen kommer fram i et høringssvar om prosjektet.

Ifølge BT er fylkesmannen blant annet skeptisk til at det etter planen ikke er inkludert tilstrekkelig areal og kvalitet på uteoppholdsareal og lekeareal. Kommunens regler tilsier at det skal være minimum 15 kvadratmeter med slikt areal per boenhet, og i Sammens plan er det ikke satt av mer enn 2,5 kvadratmeter.

Det påpekes også flere mangler i høringssvaret. Deriblant at det ikke er definert hva som er maks- og minimumsstørrelse på hyblene.

Håper fortsatt på løsning

Peter Wiberg, byggesakssjef i Bergen kommune, presiserer til BT at dette er en sak som er under behandling, og at man må være forsiktig med å konkludere.

– Et scenario er at man ikke blir enige. Da får man en utsettelse som følge av innsigelsene, sier han til avisen.

Han ligger imidlertid til at han håper at dette går i orden, og at det er et stort behov for studentboliger.

Birger Grevstad, styremedlem i Brann, mener det ikke er vesentlige innsigelser som er kommet fra fylkesmannen.

– Vi regner med at disse innsigelsene løftes vekk og at planene går videre, sier han til BT.

Utearealet mener han allerede skal være ordnet.

Stein Ove Halhjem, boligdirektør i Sammen, sier til Studvest at dette er et prosjekt som Brann leder og at Sammen derfor ikke har noen ytterligere kommentarer.

– Dette er bare en innsigelse fra fylkesmannen, og det er jo en del av løpet, sier han.

Powered by Labrador CMS