Bergensstudentar er mest internasjonale

Noregs Handelshøgskule toppar, medan Høgskulen på Vestlandet ikkje har nådd målet.

MANGE MOGLEGHEITER: Studentane på NHH har fleire attraktive utvekslingsavtaler. Masterstudent, Jørgen Fostvedt, fortel at Australia er populært.
MANGE MOGLEGHEITER: Studentane på NHH har fleire attraktive utvekslingsavtaler. Masterstudent, Jørgen Fostvedt, fortel at Australia er populært.
Publisert Sist oppdatert

– Mitt inntrykk er at dei fleste vil dra, og dreg, på utveksling. Eg veit om fleire som dreg både i løpet av bachelor- og mastergrada si, fortel masterstudent ved Noregs Handelshøgskule (NHH), Jørgen Fostvedt.

Ein fersk rapport frå Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) viser at 57 prosent av studentane ved NHH dreg på utveksling. På andreplass i heile landet ligg Universitetet i Bergen (UiB) med 27 prosent, medan Høgskulen på Vestlandet (HVL) berre har ein andel på 13 prosent.

God utvekslingskultur
GOD KULTUR: Prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken, fortel at det ikkje er eit problem å få studentar til å reise på utveksling. Pressebilete: NHH.
GOD KULTUR: Prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken, fortel at det ikkje er eit problem å få studentar til å reise på utveksling. Pressebilete: NHH.

Prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken, fortel at skulen har ein god kultur for utveksling.

– Når det har blitt slik at mange studentar dreg på utveksling, skaper det eit ønske og ein forventning blant nye studenter om også å dra. Det er nok litt selvforsterkende.

Nøstbakken fortel at skulen har jobba for å leggje til rette for utveksling i løpet av studieløpet.

– Studieprogrammet har ein struktur som er lagt opp slik at det skal være enkelt å reise på utveksling.

Enkel søknadsprosess

Masterstudent Fostvedt fra NHH reiste på utveksling til Canada for tre år sidan, og trur det i hovudsak er to grunnar til at studentane dreg ut.

– Det er ein enkel søknadsprosess, og fleire avtaler å velje mellom. Eg søkte berre gjennom høgskulen, og slapp å sende ein søknad til utvekslingsuniversitetet også, fortel Fostvedt.

NHH har eigne avtalar med fleire utanlandske universitet, og Fostvedt meiner det store utvalet gjer utveksling meir attraktivt.

– Det er fleire avtaler med universitet i USA, Canada, Australia, Sør-Afrika, og Singapore blant anna. Det gjer at fleire kan finne noko dei synast verkar interessant, og senker terskelen for å reise.

Attraktivt for framtidig arbeid

Kandidatundersøkinga frå 2019 viser at studentar som dreg på utveksling har betre sjanser for å få ein relevant jobb etter fullført utdanning.

NØGD: Masterstudent ved Noregs Handelshøgskule, Jørgen Fostvedt, angrer ikkje på å ha dratt på utveksling.
NØGD: Masterstudent ved Noregs Handelshøgskule, Jørgen Fostvedt, angrer ikkje på å ha dratt på utveksling.

Masterstudenten Fostvedt blei fortalt at utveksling var attraktivt for framtidige arbeidsgivarar, og trur dette blir formidla tidleg i studieløpet.

– Skulen gjev beskjed om at det er ein fordel å ha vore på utveksling.

Positiv utvikling

Fostvedt fortel at dei fleste vennen hans også reiste ut, og tala til NHH viser at trenden er aukande.

– Det peiker oppover. Berre på dei tre siste semestera har det blitt fleire og fleire tilkommande og utreisande, fortel prorektor Nøstbakken. 

Ho fortel at internasjonalisering er i bakhodet heile tida.

– Det er ikkje noko me driv med på sida, det er gjennomgåande i alt me gjer.

Vil forenkle søknadsprosessen

Prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik, skriv i ein mail til Studvest at skulen streber etter det nasjonale målet på 20 prosent, men at dei ikkje vil talfeste eit konkret mål.

– Internasjonalisering er peika ut som eit område me vil leggje ned ein særleg innsats i perioden fram til 2023, og me vil sjå på korleis me vil konkretisere strategien vidare.

Tala frå HVL viser at skulen har hatt ein jamn mengde studentar som har reist på utveksling i perioden 2014 til 2018.

– Kva gjer dykk for å få studentar til å reise på utveksling?

– Me er opptekne av å ha gode avtalar med høgskular og universitet der studentane kan ta relevante emne og fag, i tillegg til å gje dei god fagleg rettleiing om moglegheitane for utveksling.

Selvik innrømmer likevel at skulen kan bli betre.

– Me må bli flinkare på utveksling gjennom Erasmus-programmet, og vil ha eit særleg fokus på dette framover. Søknadsprosessen kan også bli enklare, og me ønsker å ta i bruk Online Learning Agreement, slik at utvekslingsavtalen kan bli signert og gjennomført på nett.

KAN BLI BETRE: Prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik, fortel at høgskulen ønsker å forenkle søknadsprosessen. Pressebilete: HVL.
KAN BLI BETRE: Prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik, fortel at høgskulen ønsker å forenkle søknadsprosessen. Pressebilete: HVL.
Powered by Labrador CMS