Demonstrerer mot ny avtale mellom UiB og Equinor

Tidligere i år videreførte Universitetet i Bergen en samarbeidsavtale med energiselskapet Equinor, noe som har fått flere til å reagere. 

EQUINOR STOPP GRØNNVASKINGA: Flere organisasjoner møtte opp for å demonstrere mot avtalen.
Publisert Sist oppdatert

Onsdag 24.april møtte studenter fra Natur & Ungdom, Spire Bergen og Stopp Oljeletinga Bergen opp foran Muséplassen, for å demonstrere mot avtalen som Universitetet i Bergen (UiB) har inngått med energiselskapet Equinor.

Avtalen ble signert i slutten av februar og er den fjerde «Akademiaavtalen» mellom UiB og Equinor, der selskapet skal bevilge inntil 80 millioner kroner til UiB de neste fem årene.

I følge UiB skal avtalen «stimulere grunnforskning og utdanning innen strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for universitetet og for Equinor». Innenfor denne avtalen er det avtalt fire satsningsområder: havvind, CCUS (karbonfangst- og lagring), generisk undergrunnskunnskap og kunstig intelligens (KI).

Liknende avtaler har også blitt inngått mellom Equinor og NHH, NTNU, Universitetet i Stavanger og UiT Norges arktiske universitet.

Blir vanskeligere å kritisere

Demonstrantene forteller at de er svært kritiske til avtalen. Magnus Holger Obrestad Stenroos, som sitter i sentralstyret i Natur & Ungdom, forteller at det blir feil av UiB å samarbeide med selskaper som Equinor.

– Jeg mener at Equinor ikke bør få legitimere seg selv gjennom å gi penger til store universiteter. Det er viktig at universiteter er uavhengige institusjoner. 

MOT EQUINOR: Magnus Holger Obrestad Steenros i Natur & Ungdom, mener avtalen kan påvirke UiB negativt.

Videre forteller Stenroos at konsekvensene av å beholde en slik avtale, blir at Equinor fortsetter å etablere seg i store norske institusjoner.

– Equinor øker legitimiteten sin og minsker muligheten til å kritisere dem. Dette er problematisk og kan bidra til å svekke den akademiske friheten. 

Viktig samarbeid for UiB

Studvest har også vært i kontakt med rektor på UiB, Margareth Hagen, som forteller at avtalen er viktig for universitetet. Hagen utdyper også at avtalen bidrar til at UiBs fagmiljøer får støtte til grunnforskning, som vil styrke de faglige miljøene og bidra til en grønnere framtid – bort fra fossil energi.

VIKTIG AVTALE: Margareth Hagen, rektor ved UiB, forteller at avtalen bidrar til å styrke forskningen ved universitetet.

 – Alle ansatte og studenter står fritt til å kritisere Equinor, samtidig som ansatte står fritt til å velge om de ønsker å inngå samarbeid gjennom avtalen. Akademisk frihet er en grunnverdi for et demokratisk samfunn og for et kunnskapsbasert samfunn. UiBs forskere skal alltid arbeide fritt, og uten føringer for å komme frem til et bestemt resultat.

Vil ha omstillingsplan

Hanne Gottwald Nilsen sitter i styret i Spire, og forteller at hun er kritisk til måten Equinor fremdeles investerer i olje- og gassnæringen. 

 – Vi demonstrerer fordi UiB fortsatt inngår avtaler med Equinor. Selskapet gir UiB midler og rekrutterer studenter. Dette mener vi blir feil, fordi Equinor verken har en troverdig omstillingsplan, eller investerer i det grønne skiftet, og heller satser fossilt. 

Universitetet i Bergen mener at man ikke kan løse klimautfordringer alene, at det krever samarbeid og at det trengs energiselskaper til for å løse problemene. 

Må stille krav

Nilsen er enig i at problemene ikke kan løses alene, men forteller at UiB er nødt til å stille krav til selskapene de velger å samarbeide med. 

UENIG: Hanne Gottwald Nilsen fra Spire, mener det er viktigere at studenter rekrutteres av grønne selskaper, fremfor Equinor.

 – Det er ikke bra at studenter blir rekruttert av Equinor for å arbeide med olje og gass, når de heller kunne ha arbeidet i grønne næringer. 

Hagen forteller at hun forstår utålmodigheten og sier videre at det bør investeres enda mer i forskning for en grønnere framtid. 

 – Samtidig er denne avtalen verdifull for at både våre fagmiljøer og næringslivet skal bidra med å løse morgendagens store utfordringer og styrke grunnforskningen. 

Stenroos er også enig i at utfordringene krever et bredt samarbeid mellom alle sektorer i Norge. Likevel sier han at det også er behov for andre tiltak.

 – UiB burde legge press på selskaper som Equinor, ved å si at «vi kan ikke samarbeide med dere, med mindre dere kommer med en troverdig omstillingsplan». Universitetet bør finne penger et annet sted, eller omprioritere ressursene sine. 

Powered by Labrador CMS