Dette har skjedd i påskeuka

Her er påskens viktigste studentnyheter – så langt.

NYE TILTAK. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har kommet med flere uttalelser i løpet av påskeuka. Foto: Adrian Grindbakken
Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • Dersom du som student overgår Lånekassens inntektsgrense får du redusert stipend. Det er to inntektsgrenser for skoleåret 2020.
  • Den ene på 188.509 kr gjelder studenter som får støtte et helt kalenderår.
  • Den andre på 471.270 kr gjelder studenter som får støtte i syv måneder eller mindre per kalenderår.

Trenger du noen å snakke med? 

  • Sammens pratelinje kan nås på 908 49 989, og holder åpent mellom 09.00-18.00 – også i påsken.
  • Mental Helses hjelpetelefon 116 123 (hele døgnet).
  • Kirkens SOS tlf. 22 40 00 40.

Mange av de strenge restriksjonene regjeringen satt i gang som følge av koronautbruddet skulle bli vurdert i påskeferien. Nå, mens de fleste av oss er ikke er på hytta, men hjemme hos familien eller i hybelen, har det kommet flere tiltak som skal gagne studenter under koronakrisen. Under har vi laget et sammendrag av hva du burde ha fått med deg.

Fjerner inntektsgrensa for studenter

Kunnskapsdepartementet fjerner Lånekassens inntektsgrense for studenter som er sett på som viktige for beredskapen. Det melder Dagbladet torsdag.

– Mange har fått jobbe mye i forbindelse med den krevende situasjonen vi står overfor nå. For en del studenter begynner inntektsgrensa derfor å bli et problem. Dette løser vi nå. Studenter som bidrar skal slippe å bekymre seg over å jobbe for mye til at de får beholde stipendet sitt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til Dagbladet.

Gruppene dette gjelder er studenter som jobber innenfor helse- og omsorgssektoren, politistudenter som melder seg til beredskapsarbeid, studenter som blir beordret til Heimevernet eller sivilforsvaret. I tillegg vil også norske studenter i utlandet som enten jobber i helsesektoren i landet de studerer i eller som har kommet hjem og jobber i Norge bli inkludert i denne gruppen.

Tiltaket vil vare frem til 31. august. For 2020 er Lånekassens inntektsgrense 188.509 kroner per hele kalenderår.

Deler av fagskoler, høyskoler og universiteter åpnes

Fra mandag 27. april vil deler av fagskoler, høyskoler og universiteter åpnes for studenter som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom. Dette innbefatter kun studenter innenfor følgende felt så langt:

  • Utøvende musikk- og kunstfag
  • Media- og designfag
  • Matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag
  • Helsefag

– Sammen med hele den norske befolkningen har vi fått koronapandemien under kontroll. Derfor kan vi åpne opp utdanningsinstitusjonene for noen utvalgte grupper. Vi prioriterer studenter, stipendiater og postdoktorer som skal fullføre løpet denne våren og som er avhengig av utstyr og infrastruktur på studiestedet. Forutsetningen er at smittevernfaglige hensyn blir ivaretatt, sier Asheim i en pressemelding tirsdag.

De helsefaglige rådene går blant annet ut på at det ikke skal være mer enn fem personer samlet, at man holder minst to meters avstand fra andre, samt har god håndhygiene.

Studvest vil også minne om at det er viktig å følge med på rådene fra helsemyndighetene på helsenorge.no, som kan endres hyppig.

UiB oppretter krisefond

Universitetet i Bergen oppretter krisefond for internasjonale studenter som tar en engelskspråklig mastergrad.

– Vi ser at en del studenter sliter i situasjonen vi nå står i. Derfor har vi opprettet et fond der studenter som tar en engelskspråklig mastergrad, kan søke om inntil 10.000 kroner. Studentene dette gjelder, er de som havner utenfor Lånekassens ordninger og som heller ikke har støtteordninger fra sitt eget hjemland, sier Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner ved Universitetet i Bergen i en pressemelding onsdag.

De aktuelle studentene dette gjelder inviteres til å sende en kort søknad med begrunnelse, samt en anbefaling fra programansvarlig. Søknadene sendes til internasjonal@uib.no og behandles fortløpende frem til 1. juni.

Powered by Labrador CMS