Dette mener studiestedene om ChatGPT under eksamen

Studieinstitusjonene i Bergen har ulikt syn på hvorvidt ChatGPT-bruk alltid skal regnes som juks.

HØYERE UTDANNING: Studieinstitusjonene svarer noe ulikt på spørsmål om ChatGPT. FOTO: Studvest (arkiv)
Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken skrev Studvest om tre anonyme BI-studenter, «Noah», «Emil» og «Ola»,  som innrømmet  bruk av kunstig intelligens-verktøyet ChatGPT under en eksamen forrige semester.

Bruk av chatboten uten kildehenvisning regnes av BI som fusk.

Studvest har spurt de største utdanningsinstitusjonene i Bergen om metodene som de tre BI-studentene tok i bruk på eksamen ville ha vært regnet som juks i en eksamen hos dem.

HVL og UiB har ikke sentrale regler

Prorektor for utdanning ved Norges Handelshøyskole (NHH), Stig Tenold, skriver i en e-post til Studvest at avdekking av fusk fører til annullering av resultatet og utestengelse i ett eller to semester.

– I henhold til forskrift om fulltidsstudier ved NHH, vil bruk av en robot ved utarbeidelse av en eksamensbesvarelse, ansees som fusk.

Hverken Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) har sentrale retningslinjer når det gjelder dette, og understreker at det kan variere mellom de ulike fagretningene hvorvidt chatbotbruk regnes som fusk.

PROREKTOR FOR UTDANNING: Stig Tenold ved Norges Handelshøyskole blir ikke overrasket over at plagiatkontrollen ikke plukker opp på chatrobotbruk. PRESSEFOTO: Odd Mehus

– Verktøyet fungerer ulikt fra fag til fag, og UiB er et stort breddeuniversitet hvor mulighetene og utfordringene varierer mellom fagene, skriver prorektor for utdanning, Pinar Heggernes, til Studvest.

Hennes betraktninger deles av Anne-Grethe Naustdal, prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), som skriver at bruk av chatboten som hjelpemiddel vil avhenge av faglige vurderinger for hvert emne.

– Stor nysgjerrighet rundt verktøyet

På spørsmål om hvorvidt de reagerer på at tekstene som BI-studentene leverte inn ikke ble plukket opp av plagiatkontroll, svarer Stig Tenold fra NHH at det ikke kommer som noen overraskelse.

– For å gjenkjenne AI-generert tekst, er det andre programmer som må brukes. Disse er foreløpig relativt unøyaktige, men teknologien vil utvilsomt bli bedre relativt raskt.

Også HVL-prorektor Naustdal trekker fram at dette er systemer som forhåpentligvis blir bedre i framtiden. Pinar Heggernes understreker at plagiat tas svært alvorlig ved UiB, men at UiBs diskusjon rundt bruken av ChatGPT ikke gjennomsyres av plagiatspørsmålet.

– Vi opplever stor nysgjerrighet rundt verktøyet. Våre undervisere gjør seg kjent med det og tilpasser oppgaveformuleringene ut fra dette.

– Vil utvilsomt få betydning for eksamen
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET: Anne-Grethe Naustdal forklarer hvordan HVL forholder seg til den nye teknologien. PRESSEFOTO: Eivind Senneset/HVL

Alle de tre utdanningsinstitusjonene svarer at det foregår arbeid og diskusjoner på området når de får spørsmål om hvorvidt de vil være i stand til å utvikle metoder for å avdekke bruk av chatboten i løpet av vårsemesteret.

– På sentralt nivå diskuteres temaet i ledelsen og i Utdanningsutvalget og det tilrettelegges for informasjons- og diskusjonsmuligheter blant kollegene. UiB anser det som viktigst at alle studenter og undervisere får kunnskap om hvordan teknologien fungerer slik at de er i stand til å bedømme kvaliteten av svarene de får, skriver Pinar Heggernes ved UiB.

Anne-Grethe Naustdal ved HVL forteller at de i første rekke arbeider for å sikre god informasjon og opplæring av ansatte og studenter, samt å utvikle plagiatkontrollsystemet.

Det samme gjelder NHH.

– NHH diskuterer, i ulike organer, hvordan vi skal forholde oss til dette. Muligheter for bruk av robot vil utvilsomt få en betydning for hvilke vurderingsordninger som blir benyttet og hvordan eksamensoppgaver blir utformet fremover, opplyser Stig Tenold.

CHATROBOT: Prorektor Pinar Heggernes forteller at mange ansatte ved UiB er nysgjerrige på verktøyet. PRESSEFOTO: Eivind Senneset/UiB
Powered by Labrador CMS