Er slike jentekollektiv ulovlige?

Likestillings- og diskrimineringsombudet tillater forskjellsbehandling i visse tilfeller. Det får advokat til å reagere.

HENSYN. I dette kollektivet bor det bare jenter fra før, og vil derfor ha inn en jente i det siste soverommet. SKJERMDUMP: Finn.no
Publisert Sist oppdatert

Har du funnet drømmestedet, men så oppdaget at du har feil kjønn?

Shorish Azari er rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Han sier at utleiere i utgangspunktet ikke kan diskriminere på bakgrunn av kjønn, og viser til § 1-8 i husleieloven:

«Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, […]. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet»

KLAGESAKER: LDO får som regel en del henvendelser ved semesterstart. PRESSEFOTO: Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Men, det finnes unntak, påpeker Azari.

– Hvis utleier skal bo der selv, eller deler kjøkken og bad, kan de legge vekt på kjønn. Men da skal utleier gi en saklig begrunnelse for hvorfor kjønn er viktig.

En annen mulighet er hvis det kun bor mennesker av samme kjønn i boligen fra før, og de for eksempel ønsker å ta inn en kvinne. Da regnes dette som personlige forhold, og anses ikke som diskriminering, ifølge LDO-rådgiveren.

Ryddige jenter, rotete gutter

Student Selma Liban leier et kollektiv med to andre venninner.

Da hun gikk på visninger opplevde hun at kvinnelige leietakere var mer attraktive enn gutter. På de visningene hun var på møtte hun ikke selv utleierne.

– Men flere av de andre leietakerne fortalte at utleier helst ville ha inn jenter, forteller Liban.

Hun ser noen fordeler med å dele leiligheten med andre jenter, for eksempel når det kommer til renslighet.

OVERDRDREVET. Selma Liban mener oppfatningene om at gutter er mindre ryddig enn jenter er overdrevne.

– Jeg føler at jenter generelt er mer ryddige. Jeg har bodd i blandet kollektiv med gutter, og da var det mer rotete.

Hun er overbevist om at det er enklere å få leiekontrakter for jenter. Liban tror det henger sammen med at utleiere har oppfatninger om at gutter er mindre ryddige og fester mer.

Hun tror imidlertid at disse oppfatningene er overdrevne.

– Det finnes både jenter og gutter som fester mye og ikke er renslig. 

Leieboerforeningen: – Kjønn er ikke en saklig grunn

Tom Olav Risa, advokat i Leieboerforeningen, har en annen tolkning av lovverket knyttet til diskriminering på utleiemarkedet. Han siterer den samme lovparagrafen som Azari.

– Kjønn er ikke en saklig grunn til å nekte opptak i husstanden, slår han fast.

Blant det Risa regner som saklig grunn nevnes betalingshistorikk, husleiehistorikk, kredittundersøkelser. Det er også fullt tillatt å vurdere ansettelsesforhold.

Risa stiller seg uforstående til hvorfor LDO mener husleieloven tillater forskjellsbehandling av kjønn.

– Når det gjelder diskriminering knyttet til husleieloven, er det besluttet at LDO skal ha ansvar for det, men jeg har ikke sett noe i arbeidet med loven som peker på at man kan basere utvelgelsen av leietakere i bofellesskap basert på kjønn.

STENGT. Tom Risa ser ingen åpning i husleieloven til å basere utvelgelsen av leietakere på kjønn. PRESSEFOTO: Leieboerforeningen

Risa tror at en del utleiere har en oppfatning om at leie av husrom er en avtale som inngås på fritt grunnlag, men legger til at det naturlig nok er begrensninger.

– Når det gjelder kjønnsdiskriminering skulle en jo tro at det skulle være rimelig opplagt, sier Risa.

Anbefaler å ta kontakt

Azari forteller at LDO får en del henvendelser fra folk som mener de har blitt utsatt for kjønnsdiskriminering på leiemarkedet.

– Blant årsakene til at dette skjer er at folk ikke kjenner lovverket godt nok.

– Hvis en mener man har blitt utsatt for diskriminering kan man sende inn en klage til Diskrimineringsnemnda. Det er gratis og man får prøvd klagen sin. Vi anbefaler likevel å kontakte oss først for veiledning, før de klager.   

Powered by Labrador CMS