11 av 21 tvilsmeldinger ved UiB har kommet ved Det psykologiske fakultet. I verste fall kan en tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet i tre år.


Skikkethet

Ved 27 ulike utdanninger rundt om i landet har man en såkalt skikkethetsordning.

Ordningen går ut på at studenter ved disse studiene kan angis av medstudenter om de oppfører seg uskikket.

Dette skal så vurderes av et utvalg, og kan i verste fall ende med tre års utestengelse fra studiet.

– Vi har fått et inntrykk av at noen studenter blir redde for systemet. De blir mer skeptiske til å snakke åpent med flere om problemene sine, fordi de vet at medstudentene har mulighet til å melde fra, sier Håvar Fjelde, leder i Psykologisk studentforening.

Fjelde sier, sammen med styremedlem Maria Hoaas, at det er mye usikkerhet knyttet til ordningen blant studenter, og manglende informasjon fra fakultetet.

– Det er en veldig viktig funksjon. Yrkene etter endt utdanning som krever skikkethet har et stort ansvar, mener Hoaas.

Har forståelse 

Institusjonsansvarlig for skikkethet ved UiB, Arne Tjølsen, har forståelse for at praksisen kan virke overveldende for studenter. 

VIKTIG. Maria Hoaas og Håvar Fjelde mener skikkethetsordningen er viktig, men at studentene har fått manglende informasjon.

– Jeg har forståelse for at det kan virke skummelt, og det er veldig leit hvis det blir en ekstra bekymring for de som sliter psykisk. 

Tjølsen understreker at psykisk helse ikke er grunnlag for å bli vurdert som uskikket. 

– Skikkethetsvurderinger går på om du er i stand til å utføre arbeidet på en god måte eller ikke. Psykiske problemer kan jo være en utfordring i flere yrker for den personen det gjelder, men det har ingenting å si så lenge du klarer å utføre arbeidet ditt.  

Manglende informasjon 

Fjelde og Hoaas peker også på varierende og manglende informasjon fra fakultetet til studentene. 

UTBREDT. Det psykologiske fakultet har flest tvilsmeldinger ved UiB. Fakultetet har hatt 11 av 21 tvilsmeldinger siden oppstarten i 2017. ARKIVFOTO: Silje Fridén

– Det har vært veldig varierende hvor mye informasjon vært enkelt studie har fått. Da jeg gikk spesialpedagogikk ble vi grundig fortalt om skikkethetsvurderinger fra starten av, men nå som jeg går master i logopedi har vi ikke hørt noe om det enda, forteller Hoaas.

Hoaas får støtte fra Fjelde.

– Det har vært for lite informasjon, og de har ikke gått nok i dybden. Etter en del tvilsmeldinger i fjor har vi derfor spurt instituttet om mer informasjon. 

Tjølsen sier det er synd at det har vært manglende informasjon på enkelte studier. 

– Å fortelle studentene om skikkethetsvurderinger er en plikt instituttet har. Derfor er det viktig for meg å høre om at det er manglende informasjon ved enkelte studier. 

FORSTÅR. Institusjonsansvarlig for skikkethet ved UiB, Arne Tjølsen, sier han har forståelse for at ordningen kan virke skremmende på studenter. PRESSEFOTO: UiB
– Blir nøye vurdert

Fjelde og Hoaas oppfordrer studenter til å snakke med medstudenter hvis de reagerer på noe, før de tar skrittet med å melde inn en tvilsmelding.

– Man kan ha en dårlig periode eller være i en vanskelig livssituasjon. Det er greit å prate med den det gjelder først, for det kan være en stor belastning for de som blir meldt, sier Fjelde.

Tjølsen forsikrer om at alle tvilsmeldinger blir veldig nøye vurdert, og at grunnlag for utestengelse skal være godt dokumentert og være alvorlig. 

– I de aller fleste tilfeller er det lov å tabbe seg ut én gang. De det blir sendt inn tvilsmeldinger på trenger ofte bare noen å prate med, og en ny sjanse. 

Kommentarer

kommentarer