– Føles som vi fremdeles lever med restriksjoner

Sosionomstudenter ved HVL reagerer på at deler av undervisningen utelukkende tilbys digitalt.

MISFORNØYDE. Josefine Oudmayer Simensen (24) og Shannon Fimreite (22) er misfornøyde med undervisningsopplegget Høgskulen på Vestlandet (HVL) tilbyr sosionomstudentene.
Publisert Sist oppdatert

Sosionomstudenter på Høgskolen i Vestlandet (HVL) i Bergen reagerer på at de må følge undervisningen delvis digitalt fordi deler strømmes fra campus i Sogndal.

Dette var ikke Josefine Oudmayer Simensen og Shannon Fimreite klar over da de søkte seg inn på studiet for tre år siden, forteller de.

Studentene går bachelor i sosialt arbeid og er snart ferdig utdannede sosionomer ved høyskolen. Faget tilbys både i Bergen og Sogndal, to av HVLs campuser.

Da de startet i 2020 hadde de, som de fleste andre, digital undervisning. De trodde imidlertid at dette ikke ville være tilfelle etter pandemien.

– Det føles ut som at vi fremdeles har koronarestriksjoner hengende over oss, forteller Simensen, som også er tillitsvalgt for tredjeårsstudentene ved bachelorprogrammet.

Instituttlederen svarer at digital undervisning er unntak, og at det benyttes i begrenset grad. Les svaret fra HVL lenger ned i saken.

Ble ikke informert

Simensen og Fimreite forteller om manglende informasjon fra ledelsen.

– Vi ble ikke informert om hvordan faget skulle endres før vi godtok studieplassen. Skolen fortalte oss kun at vi skulle dele ressurser med campusen i Sogndal, og at studentene skulle tjene på det faglig, sier Fimreite.

I praksis innebærer dette at antall forelesninger med foreleser fysisk til stede er redusert.

– Problemet er at forelesningene veksler mellom å holdes fysisk i Sogndal og her i Bergen. Dermed må vi ofte velge mellom å enten møte opp til at forelesningen strømmes på storskjerm, eller følge den hjemmefra, forteller Simensen.

TYDELIGE. Simensen og Fimreite hadde revurdert å påbegynne utdanningen de snart har fullført dersom de hadde blitt opplyst om hvordan undervisningen skulle legges opp.

Ifølge Simensen benytter mange seg av det siste alternativet.

– Terskelen for å møte opp er kanskje større for alle studenter nå, sammenliknet med før pandemien, sier hun.

– Går utover læringsmiljøet

Studentene erfarer at samkjøringen av undervisningen mellom Bergen og Sogndal har påvirket studiehverdagen deres negativt.

– Vi har kanskje flinkere forelesere enn før, men det hjelper lite når det går på bekostning av godt læringsmiljø og det sosiale samholdet mellom studentene, forteller Simensen.

Hun hadde valgt en løsning med dårligere faglig tilbud, dersom det hadde ført til et bedre klassemiljø.

– Vi er egentlig en engasjert klasse, men mange blir passive og velger å ikke stille foreleserne spørsmål, slik ordningen er nå, legger Fimreite til.

Simensen undres over hva som er HVLs egentlige intensjon med å legge opp undervisningen på denne måten.

– Vi opplever at verken studentene i Sogndal eller Bergen tjener på denne ordningen. Da er det naturlig å spørre seg om det ligger andre interesser bak, deriblant om det er økonomisk innsparing som er viktigst for HVL.

UNDRER. Studentene lurer på hva som er grunnen for undervisningsopplegget.

Som tillitsvalgt har Simensen forsøkt å ta opp saken med skoleledelsen, men opplever ikke å bli hørt.

– Strømming brukes lite

Leder for Institutt for velferd og deltaking ved HVL, Svanaug Fjær, mener at omfanget av strømmede forelesninger som studentene beskriver, kun har gjeldt en kort tidsperiode.

– Vi forstår det slik at dette gjelder tre forelesninger hvor vi fant det faglig hensiktsmessig å hente inn gjestelærere som holdt forelesninger i Sogndal, som ble strømmet til Bergen. Vi ønsket at studenter på begge campusene skulle få glede av disse foreleserne, forteller Fjær.

Videre forteller hun at forelesninger i begrenset grad benyttes som undervisningsform på det aktuelle studiet.

– Vi har hovedsakelig mye praktisk undervisning. Forelesninger, og spesielt digitale, tilhører unntaket. Men, jeg skjønner at studentene kan være litt allergiske mot digitale løsninger etter pandemien.

Instituttlederen opplyser at intensjonen med fornyingen av studieplanen for sosionomstudiet er faglig begrunnet i nye retningslinjer.

– Effektivisering og å spare penger er underordnet for oss i denne sammenhengen. Vår intensjon er å heve fagets kvalitet og styrke relevansen i forhold til arbeidslivet.

Fjær mener også at HVL i tilstrekkelig grad har opplyst sosionomstudentene om undervisningsopplegget.

– Tredjeårskullet på bachelorprogrammet i sosialt arbeid har fulgt ny studieplan siden de startet på studiet i 2020. Den var klar da de ble tatt opp, og utover det får de informasjon om de enkelte emnene etter hvert som de gjennomføres, forteller hun.

Er strømmingen av forelesninger beskrevet i studieplanen?

– Nei, selve studieplanen inneholder ikke detaljer om undervisningsoppleggene, der er det mer overordnet informasjon om faglig innhold og undervisningsformer.

Ønsker studentene tilbake på campus

Fjær forteller at HVL spiller på lag med studentene. De ønsker at studentene «tar campus tilbake» så fort som mulig.

– Når det gjelder tilbakemeldinger vi har fått på undervisningsopplegget på sosionomstudiet, tar vi det med i evaluering av fagene, sier hun og fortsetter:

– Vi må ta til etterretning at studentene i denne sammenhengen ikke føler seg hørt, men jeg opplever at vi har gode fora hvor studentene kan ta opp sine interesser med ledelsen, avslutter Fjær.

Powered by Labrador CMS