Nyhet

Girls just wanna be gründere

Kun hver tredje gründer i Norge er en kvinne. Susanne Thue fra Start NHH har tatt det som sin oppgave å inspirere flere jenter til å gå inn i gründerbransjen ved å arrangere She Innovates 2020.

START NHH. Da Susanne Thue ble prosjektleder for det som tidligere het «jentemiddagen», så hun en mulighet til å fornye konseptet og gjøre det til en helaften med fokus på innovasjon og likestilling som alle studenter kan delta på.
Publisert Sist oppdatert

Global Gender Gap Report

  • Måler 153 land ut fra 14 indikatorer innen helse, utdanning, økonomisk og politisk deltagelse.
  • Viser at det vil ta 99,5 år før verden er likestilt.
  • World Economic Forum er den internasjonale organisasjonen for offentlig-privat samarbeid.

Likestillingen står sterkt på mange områder i dette land. Skal vi tro «Global Gender Gap Report» som utgis av World Economic Forum hvert år, er Norge nest best i verden på likestilling. Likevel er forskjellene store i enkelte bransjer.

– Det er overtall av menn i gründerbransjen, så vi trenger flere kvinner. Vi ser jo at DNB sin kampanje #huninvesterer har bidratt til at flere kvinner har investert, men vi håper også at flere kvinner skal tørre å gründe selv, sier Susanne Thue (24) fra Start NHH.

UTSOLGT. De første billettene til She Innovates gikk på tre minutter. De neste gikk på ti minutter.

Thue er prosjektleder for She Innovates 2020, en middag i regi av Start NHH, som fokuserer på innovasjon og likestilling. Denne onsdagskvelden er studenter, kvinnelige og noen mannlige, samlet på Scandic Ørnen for å høre kvinner fra gründerbransjen dele sine erfaringer. Thue har gledet seg til denne kvelden lenge:

– Det er først og fremst å gi forbilder, å vise til historier og erfaringer andre kvinner har hatt. Og å lage det til en kveld hvor man kan mingle, bli kjent med hverandre og bli kjent med bransjen. Å bli inspirert, rett og slett.

Flere tiltak

Norge har et virkemiddelapparat for forskning og innovasjon som skal støtte innovative virksomheter med blant annet kapital og rådgiving. Av de 16 mest brukte virkemidlene, er kvinneandelen kun størst i ett av dem.

– Det er jo litt det at man vil jo investere i folk som ligner seg selv. Og hvis de fleste på andre siden av bordet er menn, så kan jo det være noe som hindrer at kvinner tar initiativ, som en kleskjede eller en app laget av og for kvinner, kanskje ikke kommer gjennom, da, sier Thue.

ETT AV SEKSTEN. Kvinneandelen er kun størst i ett av virkemidlene, Emax, som er en møteplass for unge mennesker som er opptatt av entreprenørskap.

I Regjeringens handlingsplan for kvinnelige gründere fra 2019 listes det opp ni ulike tiltak for å legge bedre til rette for kvinner i bransjen. Thue tror at disse tiltakene samlet sett vil være godt for bransjen:

– Jeg tror nok flere kvinner vil tørre å få øynene opp for bransjen. Og det kommer til å bli mer likestilling i denne bransjen etterhvert, men da må jo tiltakene gjennomføres også.

– PROVOSERT? spør DNB salen etter å ha presentert en rekke lysbilder med statistikk som viser hvor lav representasjon kvinner har i deler av næringslivet.
Steg for steg

Blant kveldens foredragsholdere er Elin Nørve (25). Hun driver Future Leaders, et bærekraftorientert lederutviklingsprogram for unge. Nørve snakket om hvilken berg- og dalbane det er å være gründer:

– Det ser semi-OK ut fra utsiden, men bak fasaden er ikke alt alltid som det skal, forteller Nørve.

– Mange av oss tenker at vi vil ha en forretningsmodell, og gjerne de tre første produktene på plass fra start. Men mye av hva det handler om, er å ta steg for steg.

Reaksjoner
LEDERSTJERNE. Elin Nørve startet Future Leaders som 19-åring. I dag er hun en av av Norges yngste operasjonelle ledere, og driver en bedrift med over 50 aktive arbeidende unge og 230 aktive studenter i to land. (Kilde: talerlisten.no)

– Hva tenker du om at arrangement som dette kan oppleves som at man favoriserer kvinner og kvoterer dem inn i bransjer?

– Det er jo ikke meningen at man skal kvotere på noen måte, eller at det skal føre til det, forklarer Thue.

Hun har troen på å inspirere kvinnelige studenter tidlig slik at man kan få forbilder. Thue har imidlertid forståelse for at noen reagerer, men forteller at She Innovates 2020 er et arrangement som er ment for å inspirere alle.

– Selv om noen kan hevde det blir rettet mye fokus mot kvinner, ser vi fortsatt en stor ujevnhet i bransjen. Slike arrangement kan derfor være et godt tiltak for å inspirere kvinnelige studenter til å ønske å gjøre en forskjell.

STORT ENGASJEMENT. Susanne Thue har også vært med å arrangere Venture Cup, verdens største forretningskonkurranse, og skal på gründerskole i San Fransisco til sommeren. Ved endte studier ser hun på mulighetene til å drive med innovasjon.
Powered by Labrador CMS