Jusstudent: – Ikke forsvarlig å gjennomføre skoleeksamen nå

Dersom studentene er syke eller i karantene på eksamensdagen må de ta «konteeksamen» på et senere tidspunkt.

LIKT. Jusstudent Ingvild Hardal mener at flere vil stille likere på en hjemmeeksamen enn på en skoleeksamen.
LIKT. Jusstudent Ingvild Hardal mener at flere vil stille likere på en hjemmeeksamen enn på en skoleeksamen.
Publisert Sist oppdatert

– For bare to uker siden var det helt kaos på Det juridiske fakultet. Sånn som smittesituasjonen er nå så er det ikke forsvarlig å gjennomføre skoleeksamen.

Det sier jusstudent Ingvild Hardal. Hun er skeptisk til at fakultetet skal gjennomføre skoleeksamen. Det begrunner hun med at det har vært mange studenter som har måttet gå ut og inn av karantene, og mye usikkerhet rundt eksamen.

– Akkurat nå vil jeg helst ha hjemmeeksamen, sier hun.

Hun forteller at det beste hadde vært en hjemmeeksamen over flere dager.

– Da vil de aller fleste stille likere, uansett hvilke fordeler man har, mener hun, men understreker at hun skjønner det krever mye av fakultetet.

SAMME GRUNNLAG. Ingvild Hardal tror ikke studentene har samme grunnlag som de vanligvis ville hatt.
SAMME GRUNNLAG. Ingvild Hardal tror ikke studentene har samme grunnlag som de vanligvis ville hatt.

Hun sier at selv om fakultetet gjør det de kan for at man skal ha det samme grunnlaget som når ting var normalt, tror hun ikke det er tilfellet nå. Hun peker på at de har mye nettundervisning, og at alle leseplassene på Dragefjellet har vært fulle.

Hardal synes heller at bestått/ikke bestått er en god løsning hvis man skal ha en seks-timers hjemmeeksamen.

– Men så vil man jo veldig gjerne ha karakterer.

Positive til skoleeksamen

Leder for Juridisk studentutvalg (JSU), Fredrik Bøhn, forteller at de er positive til skoleeksamen, for da får man karakter.

– Det er viktig for studentene å få karakterer, spesielt på tredje- og fjerdeåret, sier han, og legger til:

– Du mister jo et bredere vurderingsgrunnlag, og for en arbeidsgiver så er det dessverre det de ser mest på. Og hvis man da får en stor mengde studenter som bare har bestått/ikke bestått, blir det vanskelig å differensiere mellom dem. Det er en av hovedbekymringene som ligger bak.

Bøhn er uenig med Hardal, og mener at studentene heller har ulikt enn likt utgangspunkt ved en hjemmeeksamen enn ved en skoleeksamen.

POSITIV. Fredrik Bøhn, leder for JSU, er positiv til skoleeksamen. FOTO: Selma Kesic
POSITIV. Fredrik Bøhn, leder for JSU, er positiv til skoleeksamen. FOTO: Selma Kesic

– Det er flere som bor i kollektiv med fem, seks, syv eller åtte andre, på et lite rom med dårlige arbeidsforhold. Så er det noen studenter som er fra Bergen som kan dra hjem dit, og noen som har foreldre med juridisk bakgrunn. Det gir jo en fordel, selv om man selvfølgelig skal være selvstendig på eksamen.

– Det ikke til å legge skjul på at det er en ubetinget fordel med det, mener Bøhn.

– Ting kan endre seg

Karl Harald Søvig er dekan på Det juridiske fakultet. Han forteller at de hadde en grunnleggende planlegging rundt eksamensavvikling i vår, men at det gjøres fortløpende vurderinger.

– Det eneste vi vet er at ting kan endre seg, sier han.

Søvig forklarer at det er flere smitteverntiltak som vil bli satt inn på skoleeksamen. Bokkontrollen er avskaffet, og 14 dager før eksamen vil det bare være digital undervisning i det gjeldende faget. Dette i tillegg til de generelle reglene om avstand og spriting.

– Hva skjer hvis noen studenter er syke eller i karantene den dagen det er skoleeksamen?

– Hvis man ikke har muligheten til å møte på eksamen, så er normalordningen at man tar kontinuasjonseksamen. Vi vil vurdere mulighetene for en tidligere kontinuasjonseksamen.

Han sier at de er klar over at noen studenter kan velge å komme på eksamen selv om de er syke eller er i karantene.

– Dette er noe vi er klar over, men vi har med oss bedriftslegen, og alt kommer an på smittesituasjonen.

Vil ikke skape mer nervøsitet blant studentene

Hva tenker dere om at studenter føler på usikkerhet rundt eksamen?

– Vi har en ukentlig hilsen til studentene hvor vi holder dem informert. I tillegg har vi møter med JSU, og prøver å være i dialog med studentene. Vi forstår at mange studenter er opptatt av denne problemstillingen, og at det er en krevende sak, sier han, og legger til:

KARL HARALD SØVIG. Dekan på Det juridiske fakultet. FOTO: UiB
KARL HARALD SØVIG. Dekan på Det juridiske fakultet. FOTO: UiB

– Uansett hva vi velger her, så vil det være noen som ikke blir fornøyde. Det er ikke noe ønske fra fakultetet at juss skal ha andre ordninger enn andre deler av UiB, forklarer Søvig og henviser til at de har dialog med studentene og bedriftslegen.

Powered by Labrador CMS