Nyhet

Kan bli den første fra NHH

I helgen skal det velges ny nestleder i Velferdstinget Vest. Det kan bli første gang en student fra NHH skjøtter den rollen.

FERSK: Amalie Johnsen Lunde har vært med i Velferdstinger siden januar. – Jeg har bare sittet i to måneder, men det føles som om det er lenger, fordi det har vært noen veldig innholdsrike to måneder.
Publisert Sist oppdatert

Velferdstinget Vest

  • Er en sammensetning av studentdemokratiene til alle utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet Sammen og har som mandat å fordele studentenes semesteravgift på 5,6 millioner kroner.
  • Velferdstinget jobber med studentpolitikk der politiske tema kan være psykisk helse, studentboliger, kantiner, helsestasjon for ungdom og kulturtilbud.
  • Styret i Velferdstinget kalles arbeidsutvalget og består av leder, nestleder og tre styremedlemmer.

På lørdag skal det avholdes ekstraordinært valg i Velferdstinget Vest. Møtet skal blant annet ta stilling til hvem som skal ta over vervet som nestleder. 

I forkant av møtet har valgkomiteen lagt frem en innstilling der de foreslår at møtet velger Amalie Johnsen Lunde. Hvis hun blir valgt er det første gang en student fra Norges Handelshøyskole (NHH) har lederverv i Velferdstinget Vest.

Det melder K7 Bulletin.

Hva tenker du om at du kan bli den første NHH-studenten med styreverv i Velferdstinget Vest?

– Det er først og fremst utrolig gøy. Det er viktig at vi på NHH også viser engasjement i sentrum. Og at vi ikke blir sittende oppå vår lille tue, fleiper hun. 

TOK DEN. – Det er ikke så ofte du får en sånn mulighet. Derfor måtte jeg bare ta den, sier Amalie Johnsen Lunde om kandidaturet sitt til Velferdstinget.
NHH-studenter uteblir

Lunde legger til at hun er mest opptatt av kvalifikasjonene til personene som stiller til valg, og ikke hvilken skole de kommer fra. Men hun peker likevel på systematiske årsaker til at NHH-studenter ikke har vært like mye involvert i Velferdstinget-arbeidet. 

– Først og fremst handler det om at studentlivet på NHH har et så rikt tilbud av aktiviteter på skolen, mener hun. 

– I tillegg kan det være at informasjon om Velferdstinget ikke når ut til studentene. Det må vi gjøre noe med, understreker Lunde. 

Kommunikasjon er også noe hun er opptatt av. 

– For at Velferdstinget skal få gjennomslag for sakene sine må vi gjøre oss hørt av de vi jobber opp mot, altså kommune, region og staten. Ved å samarbeide på tvers av institusjonene vil posisjonen vår bli styrket og dette blir lettere. 

Nestleder i kulissene

Selv om Lunde sitter med flere verv i Vaksdal Høyre, i tillegg til å være kommunestyrerepresentant, så rir hun ingen politiske kjepphester. 

Hun forklarer at det først og fremst er arbeidsprogrammet og prinsipprogrammet til Velferdstinget som legger føringer for arbeidet hennes. Dessuten beskjeftiger en nestleder seg mye med det organisatoriske arbeidet, følger hun opp. 

Etter noen runder med forbehold lykkes Studvests journalist likevel å få kandidaten i tale om hvilke politikkområder som er viktige for henne. 

Lunde nevner blant annet studenters tannhelse, studentboliger og bedre rabatter i kollektivtransporten. 

Hun vil at det skal bli billigere å reise kollektivt. I tillegg er hun opptatt av å forbedre tilbudet til de studentene som pendler lengre avstander. Hun trekker frem strekningen mellom Haugesund og Bergen som et eksempel.

Den andre kandidaten som stilte til valg var Mathias Helseth. Fredag valgte han å trekke sitt kandidatur.

Powered by Labrador CMS