Lærerstudenter mener de ikke vil være i stand til å håndtere mobbing

Undervisningen om forebygging og håndtering av mobbing er for dårlig, mener lærerstudenter ved HVL.

LÆRERE. – Vi skal som lærere forme fremtidenes mennesker, og hvis vi ikke kan beskytte elevene mot mobbing vil det hemme dem i deres liv, sier Linn Olsen Brynjulfsen. F.v: Elisabeth Alne Olsen, Jonas Ure Hylland, Linn Olsen Brynjulfsen, Live Strømmen Odden og Amalie Aarseth
Publisert Sist oppdatert

– At vi ikke kan nok om mobbehåndtering kan få fatale konsekvenser, sier lærerstudent ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Live Strømmen Odden.

Hun og flere lærerstudenter Studvest har snakket med mener de lærer for lite om mobbing. Ifølge dem har de rundt tre timer undervisning om temaet i løpet av hele studiet – for lite til at de skal kunne håndtere og forebygge mobbing når de blir lærere, mener de.

– Det er bedre å feile på skolen i caser vi kan øve oss på enn å feile i å håndtere og forebygge mobbing som lærere, sier lærerstudent Elisabeth Alne Olsen.

– Det er mye mobbing på norske skoler og mobbing påvirker veldig mange. Vi skal som lærere forme fremtidens mennesker og hvis ikke kan beskytte elevene mot mobbing vil det hemme dem i deres liv, legger medstudent Linn Olsen Brynjulfsen til.

Lærerstudentene peker på at de ikke er alene om å etterspørre mer undervisning om dette.

– Vi hadde en spørreundersøkelse med våre medstudenter. Over 80 prosent av de spurte (35 personer, journ.anm.) var helt eller delvis uenig i påstanden: «Jeg er fornøyd med undervisningen knyttet til mobbing på lærerutdanningen», sier Brynjulfsen.

Professor: – De lærer ikke nok

– Lærerutdanningen er meningsløs hvis studentene ikke lærer om hvordan man skal håndtere mobbing.

Det sier professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UiS), Erling Roland. Han holder jevnlig seminarer og kurs om håndtering og forebygging av mobbing for lærere, og mener at lærerstudenter ikke lærer nok om dette.

 Mange nyutdannede lærere har sagt til meg at de lærer mer om mobbing på kurs jeg har holdt på en dag enn de lærte under hele studiet.

Ifølge Roland kan manglende undervisning føre til at flere barn blir mobbet.

– Unge lærere er forbilder for barn og unge, og det er veldig viktig at de har gode kunnskaper og holdninger om mobbing for å kunne forebygge det i skolen. Jeg blir litt oppgitt over at det er så lite undervisning om mobbing på lærerstudiet. Lærerstudentene har dermed ikke særlige gode forutsetninger for å håndtere det, sier professoren.

Mener de har mer enn tre timer

Programansvarlig for grunnskolelærerutdanningene ved HVL, Bodil Kjesbo Risøy, har ikke tall på akkurat hvor mange timer undervisning det er om mobbing. Men hun mener studentene får mer enn tre timer undervisning om temaer som er relevante for å forebygge og håndtere mobbing.

– Noe av undervisningen er obligatorisk, andre deler er ikke det. Det er i hvert fall mer enn tre timer av undervisningen som er rettet mot elevers sosiale kompetanse. Å forebygge mobbing er en veldig viktig oppgave for lærere, og noe som settes høyt i lærerutdanningen, fortsetter hun.

Ifølge Risøy får lærerstudentene relevant undervisning som går på forebygging og håndtering av mobbing, selv om ordet mobbing ikke blir brukt. Som eksempel nevner hun undervisning som har fokus på å styrke barn og unges sosiale kompetanse.

– Noe må man lære i praksis

Hun viser også til at det lagt opp til mer fokus på håndtering og forebygging av mobbing på lærerstudiet i tiden fremover.

– I den nye grunnskolelærerutdanningen er det mer fokus på slike problemstillinger. Kanskje det bør være mer fokus på mobbing i løpet av lærerutdanningen på HVL, men det er ikke alt man kan lære seg i løpet av utdanningen. Noe må man lære i praksis. Jeg vil understreke at vi tar det på alvor og at vi må styrke dette feltet.

UNDERSØKELSE. – Vi hadde en spørreundersøkelse for våre medstudenter. Over 80 prosent av de spurte (35 personer, journ.anm.) var helt eller delvis uenig i påstanden: «Jeg er fornøyd med undervisningen knyttet til mobbing på lærerutdanningen», sier lærerstudent Linn Olsen Brynjulfsen.

– Flere lærerstudenter føler seg ikke klar for å håndtere og forebygge mobbing, hva synes du om det?

– Jeg tror det uansett er krevende å stå i mobbekonflikter som lærer og at det er noe man må løse i fellesskap med andre på skolen og foreldre. Ved omleggingen av lærerutdanningen fra fire til fem år styrkes fokus på det psykososiale læringsmiljøet.

– Man ikke lærer nok i praksis

Risøy peker på skolenes handlingsplaner omkring mobbing og bedre dialog med praksisskolene som noe som kan øke lærerstudentenes kompetanse.

– Hvis studenter oppsøker skolene og deres handlingsplaner omkring mobbing så vil de få god kompetanse på håndtering og forebygging av mobbing. Det kan også være vi på HVL må ha en bedre dialog med skolene studentene våre er i praksis hos, og sikre at handlingsplanene er åpne for studentene.

Lærerstudent Brynjulfsen mener de ikke lærer det de trenger om forebygging og håndtering av mobbing i praksisperiodene.

– Det skal litt til for å lære om hvordan vi kan forebygge og håndtere mobbing når vi er i praksis. Mobbesituasjoner skjer ikke så ofte på den korte perioden vi er i praksis. Og hvis det er en mobbesituasjon så blir ikke vi involvert i så stor grad.

Powered by Labrador CMS