Nyhet

NHH tar utfordringen – melder seg på i klimakampen

– Etter å ha lest saken til Studvest hev vi oss rundt og snakket sammen om hva vi kan gjøre her på NHH, sier seksjonsleder ved høyskolen. Nå vil også UiB diskutere muligheten for å innføre et lignende opplegg som det de har på HVL.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres.

I går skrev Studvest at HVL innfører et miljøstipend for utvekslingstudenter som ønsker å reise miljøvennlig til Europa. Hvert stipend er på 2000 kroner, og skal gå til betaling av tog- og bussbilletter til og fra utvekslingstedet.

Leder for Studenttinget på Vestlandet, Henrik Waage Tjore, etterlyste samtidig en klimakamp mellom utdanningsinstitusjonene i Bergen, der andre fulgte etter HVL eller høynet i klimatiltak.

I dag kom svaret fra Norges Handelshøyskole (NHH).

– Jeg må rose initiativet til HVL og det har inspirert NHH til å tenke i samme baner. Etter å ha lest saken til Studvest hev vi oss rundt og snakket sammen om hva vi kan gjøre her på NHH, sier Astrid Foldal.

Hun er seksjonsleder ved seksjon for internasjonale relasjoner på NHH.

– Vi ser nå internt på hvordan vi kan få til en pilot á la HVL sitt miljøstipend. Vi tar utfordringen, sier hun.

NHH skal nå i gang med en administrativ prosess som skal sette vilkårene for piloten. Foldal mener derimot at det skal være realistisk å ha prosjektet på plass allerede fra høsten av.

Ønsker å reise mer miljøvennlig

Nestleder ved avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon på HVL, Elin Kvaale, uttalte til Studvest at de ønsker flere utvekslingstudenter til Europa.

– Det er mer miljøvennlig å reise på utveksling gjennom Erasmus+ i Europa enn det er å reise til for eksempel Australia. Vi ønsker dermed å få flere til å søke gjennom Erasmus+, og dette miljøstipendet er et insentiv for å gjøre nettopp dette.

NHH er den utdanningsinstitusjonen i landet der flest studenter reiser på utveksling.

Søknadsfristen for utveksling til høsten ved NHH er 1.februar, men ambisjonen er at det skal være mulig å søke om stipend i etterkant for de som ønsker å reise ut til høsten.

Et stipend vil derfor ikke ha påvirkningskraft på studentenes valg av studiested i denne søknadsrunden, men være et insentiv for miljøvennlig transport når studentene reiser ut til høsten.

– Veldig mange av våre studenter reiser allerede på utveksling til Europa, så vårt stipend vil ikke først og fremst være et insentiv for å få flere til å reise hit. Men vi ønsker også at våre studenter reiser på en mer miljøvennlig måte, og da også veldig gjerne til Europa, sier Foldal.

UiB vurderer også miljøpremie

Også på Universitetet i Bergen (UiB) har det vært snakk om å redusere klimaavtrykket til utvekslingstudentene sine.

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, gir følgende svar til utfordringen fra Studenttinget:

MILJØPREMIE. UiB vurderer også å melde seg på klimakampen. ARKIVFOTO: Kati Mazharova

– UiB synes tiltaket ved HVL er veldig positivt. Klimaavtrykket av studentutveksling inngår også i klimaregnskapene våre, så vi ønsker helt klart at flest mulig av våre studenter velger en klimavennlig reisemåte når de skal på utveksling, skriver hun i en e-post til Studvest.

Hun skriver videre at det allerede har blitt foreslått en miljøpremie til de som velger bort fly når de skal på utveksling på UiB.

– Vi diskuterer nå muligheten for å innføre et lignende opplegg som det de har på HVL. Vi vet ikke enda når dette eventuelt kan være på plass, men i beste fall kan det skje allerede til høsten 2020.

Powered by Labrador CMS