Slik er sjansene for utveksling til høsten

Koronapandemien skaper usikkerhet rundt studentenes utvekslingplaner.

EUROPA. Det er størst sannsynlighet for at studenter som har søkt seg inn på skoler i Europa får dra på utveksling. ARKIVFOTO: Samia Rojas
EUROPA. Det er størst sannsynlighet for at studenter som har søkt seg inn på skoler i Europa får dra på utveksling. ARKIVFOTO: Samia Rojas
Publisert Sist oppdatert

Et semester i utlandet er for mange studenter lyset i enden av eksamenstunnelen, men koronapandemien gjør at utvekslingsdrømmen fortsatt er usikker for mange.

Muligheten til å reise på utveksling utenfor Europa er fortsatt lite sannsynlig, men utdanningsinstitusjonene i Bergen jobber på for å kunne sende studenter til europeiske universiteter.

Her er en oversikt over hvordan sjansene utveksling blir til høsten.

Universitetet i Bergen: Ber studenter holde seg til europeiske universiteter

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB), svarer at UiB ønsker å tilrettelegge for at studentene kan reise på utveksling til høsten, men at situasjonen fortsatt er usikker.

– Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg utover våren og sommeren, og om det vil komme nye (reise) råd fra norske myndigheter. Vi mottar også fortsatt kanselleringer fra universiteter vi er partnere med. På grunn av denne usikkerheten anbefaler vi alle studenter å ha en alternativ plan om å studere ved UiB til høsten, skriver Samdal til Studvest.

På UiBs hjemmesider informerer universitetet om at studenter løper en større risiko ved å søke om utveksling til land utenfor Europa. De begrunner dette med at flere land har stengt grensene og at universiteter utenfor Europa ofte krever opptaksgebyr som ikke er refunderbare og skolepenger. UiB understreker også at det kan også være vanskelig å kjøpe forsikring som er gyldig utenfor Europa.

Studenter ved UiB som har fått tilbud om utvekslingsplass ved et universitet utenfor Europa, skal også ha fått et alternativ ved et europeisk universitet.

BLI I EUROPA. UiB ber deres studenter holde utvekslingen til innenfor Europa. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen
BLI I EUROPA. UiB ber deres studenter holde utvekslingen til innenfor Europa. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen

UiB anser alternativene innenfor Europa som mest realistiske, og skriver at studenter selv må dekke økonomiske tap som følge av at de fortsetter prosessen med å søke til skoler utenfor Europa.

– Vi ber dere nå vurdere om dere ønsker å fortsette søknadsprosessen, med den usikkerheten og de utgiftene dette innebærer, skriver UiB til studentene.

Norges Handelshøyskole: Ennå ingen avgjørelse

Norges Handelshøyskole (NHH) vil i løpet av de neste ukene ta en avgjørelse på hvorvidt det åpnes for utveksling høsten 2021, både innenfor og utenfor Europa. Informasjonen publiseres på NHHs hjemmesider når skolen har tatt en avgjørelse.

Prorektor for utdanning Malin Arve skriver i en mail til Studvest at de samarbeider tett med hvert enkelt partneruniversitet.

– Det er stadig en høyst usikker situasjon vi forholder oss til, men det vi vet med sikkerhet så langt er at noen partneruniversiteter har kansellert utveksling høsten 2021. Dette gjelder for eksempel alle våre partnere i Australia og New Zealand, skriver prorektoren.

NHHs generelle anbefaling er at studenter som ønsker å dra på utveksling, må søke om mulighet til å dra. Deretter vil det komme an på situasjonen om hva som blir mulig å gjennomføre.

– NHH vil gjøre sitt ytterste for at utveksling skal kunne finne sted, men under forbehold at vi ser at det er praktisk mulig og vi vurderer det som trygt for våre studenter, avslutter Arve.

Høgskulen på Vestlandet: All praksisutveksling avlyst
USIKKERT. Det er fortsatt usikkert om NHH-studentene får dra på utveksling. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen
USIKKERT. Det er fortsatt usikkert om NHH-studentene får dra på utveksling. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

På Høgskulen på Vestlandet (HVL) varierer det fra fakultet til fakultet om utveksling til høsten lar seg gjøre eller ikke.

Fakultetet for helse- og sosialvitenskap (FHS) og Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) er blant dem som ikke åpner for praksisutveksling.

– Praksisutveksling, og da særlig i helsefagene, fører til en mye større risiko for studentene. De vil være tettere på smittestedene, selv i land med lavt smittetrykk. I tillegg er helsevesenet så belastet rundt omkring i verden at mange ikke har anledning til å ta imot praksisstudenter, forklarer Elin Kvaale, Nestleder ved HVLs avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon.

Samtidig åpner fakultetene ved HVL i større grad for vanlig studentutveksling, og planlegger for at utveksling i forbindelse med teoretiske emner skal gjennomføres som normalt, særlig innenfor Europa.

Foreløpig har HVL fått kanselleringer fra alle deres partneruniversiteter i New Zealand og Australia, i tillegg til noen i USA.

Kvaale skriver at HVL håper at situasjonen blir bedre i løpet av året, men at studenter som reiser på utveksling må være forberedt på digital undervisning.

DROPPER UTENLANDSPRAKSIS: HVL lar ikke deres studenter dra på utenlandspraksis. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer
DROPPER UTENLANDSPRAKSIS: HVL lar ikke deres studenter dra på utenlandspraksis. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

– Det er ikke et mål for HVL å sende studenter til hybler i andre land der de må sitte og følge med på undervisning på PC-en, men det vil nok bli realiteten for noen av studentene.

Powered by Labrador CMS