Slik fungerer studentvalget

Du skal være med å bestemme hvem som skal representere 16.900 studenter det kommende år. Men hva stemmer du egentlig over?

STUDENTPARLAMENTET. Hvem sitter her neste år? FOTO. EINAR LOHNE BJØRU
STUDENTPARLAMENTET. Hvem sitter her neste år? FOTO. EINAR LOHNE BJØRU
Publisert Sist oppdatert

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Studvest, Bergen Student-TV og Studentradioen i Bergen.

Førstkommende mandag starter valget for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB). Der skal din stemme være med å avgjøre hvem som skal representere studentene ved UiB det neste skoleåret.

Men studentpolitikk? I det store bildet kan det virke som noe lite interessant. Men for universitetet er det en viktig pekepinn på hva studenter er opptatt av. Det er også studentenes stemme opp mot ledelsen ved universitetet.

Men først: Hva er egentlig studentparlamentet?

Bestående av 31 studenter er Studentparlamentet ditt ansikt utad og din stemme opp mot universitetet. Sju av representantene blir stemt fram fra hvert fakultet, mens 24 blir stemt fram fra ulike lister.

Du stemmer på en liste, og den stemmen du avgir er med på å bestemme hvilke lister som skal få mest å si det kommende året. Hvor mange representanter hver liste får i studentparlamentet er nemlig avhengig av antall stemmer de får.

De ulike listene fungerer på lik linje som er politisk parti, og Studentparlamentsvalget fungerer nesten som stortingsvalget. I årets valg er det sju lister man kan stemme over:

Venstrealliansen, Sosialdemokratisk liste, Internasjonal Liste, Realistlista, Liberal Liste, Gul Liste og Blå liste.

Hver av disse listene står for ulikt syn og prioriteringer i forskjellige saker som angår din studiehverdag. Det kan være alt fra bedre og billigere kaffe i kantinen til kjønnskvotering på studier.

Arbeidsutvalget = «Regjeringen»

Etter studentvalget velger parlamentet fire studenter som skal sitte i arbeidsutvalget, et organ som gjennomfører politikken Studentparlamentetet vedtar. Studentparlamentet er et slags «Stortinget». Arbeidsutvalget blir en slags «Regjeringen».

Hvem som helst kan melde sitt kandidatur til arbeidsutvalget. Studentparlamentet velger så hvem som skal sitte der. Representantene i arbeidsutvalget tar ett års permisjon for å jobbe fulltid med politikken Studentparlamentet vedtar, og for å fremme studentenes rettigheter og prioriteringer i hverdagen.

Har Studentparlamentet noe makt?

Teknisk sett kan ikke Studentparlamentet innføre noe regelverk. Men alt som blir vedtatt i parlamentet, blir din og over 16.000 andre studenters stemme opp mot universitetsledelsen. I det ligger det mye indirekte makt.

Når universitetet bestemmer ting som angår studentene er Studentparlamentet et av de viktigste organene de lytter til.

Men hva har de utrettet?

Blant de saker Studentparlamentet selv mener de har fått gjennomslag for er gratis Microsoft Office-pakker, gratis psykologtjeneste og studentrabatt på kino. Dette er da noe parlamentet har vedtatt at de ønsker, og kjempet for å få gjennom.

Det kan virke som om listene står for mange av de samme tingene. Det er til dels også sant, men de har ulike prioriteringer og ulikt syn på hvordan de vil gjennomføre det. Så om du ønsker at fokuset skal være billigere pensum eller å øke kapasiteten til treningssentrene til Sammen, er det ulike lister du bør stemme på.

Krav om representasjon

Og visste du at det er et krav om 20 prosent representasjon av studenter i alle universitetets beslutningsorganer? I tillegg til parlamentet, sitter flere av representantene i forskjellige styrer og utvalg sammen med universitetsledelsen, og er med på å fatte vedtak som blant annet påvirker forsknings- og læringssituasjoner.

I studentvalget skal også to representanter velges til Universitetsstyret, som er det høyeste beslutningsorganet til UiB. Universitetsstyret vedtar strategier for forskning og utdanning, og er ansvarlig for det universitetet gjør.

I år stiller to par til valg, med hvert sitt program: Sausan Hussein og Fridtjof Wesseltoft mot Marita Stortjønnli og Erlend Grønvold. Du stemmer på disse kandidatene samtidig som du stemmer på listen du foretrekker.

Du kan fort og enkelt avgi din stemme mellom 9.–16. april på www.studentvalg.no.

Powered by Labrador CMS