Nyhet

Sosialdemokratisk liste er den store valgvinneren

Valgdeltakelsen holder seg stabil.

VINNERE: Toppkandidatene til Sosialdemokratisk liste kan smile bredt. PRESSEBILDE: Sosialdemokratisk liste
Publisert Sist oppdatert

Fredag 28. april er valgresultatet klart for studentvalget ved Universitetet i Bergen (UiB). Etter flere ukers valgkamp er det klart at valgdeltakelsen blant UiB-studentene står på stedet hvil. I år, som i fjor, er den på 13,5 prosent.

Nå er det også klart at årets valgvinner går kraftig frem sammenlignet med fjoråret.

Doblet stemmeandel

Sosialdemokratisk liste ender som største liste ved Studentparlamentet ved UiB med 7 mandater. De fikk 29,0 prosent av stemmene.

Det betyr at Sosialdemokratisk liste, med Kianosh Solheim i spissen, har nærmest doblet stemmeandelen siden ifjor.

Da fikk listen 15,3 prosent av stemmene. På andreplass, med 20,64 prosent av stemmene, er Venstrealliansen.

Tilbakegangen i oppslutning resulterer i 5 mandater. Videre følger fjorårsvinneren Realistlista med 18,6 prosent, Moderat liste med 17,5 prosent, Grønn liste med 8,0 prosent, og til slutt Generell Studentallianse med 6,2 prosent av stemmene.

Dette gir et respektivt mandattall på 4, 4, 2 og 2 (se oversikt under).

Det skjer altså noen endringer i mandatfordeling sammenlignet med fjoråret. Ingen av listene har nøyaktig det samme mandatantallet som det de hadde i fjor.

Ida Lutro og Victor Botnevik er nye universitetsstyrerepresentanter

Studentplassene i universitetsstyret går til Ida Lutro og Victor Rovira Botnevik.

De gikk til valg med kjernesakene: Bedre studentsamarbeid mellom institutt og fakultet, sikre av klimanøytralt UiB og tydeliggjøring av UiBs nasjonale profil.

Vara til mannlig studentrepresentant i universitetsstyret ved UiB går til Jens Håkon Birkeland, mens Alexander Bouaoud-Dale blir 2. vara.

Sigrid Vorland er valgt som 1. vara kvinnelig, og Elisabeth Huseby til 2. vara. Valgoppslutningen til den mannlige styrestudenten er 9,5 prosent, mens valget av den kvinnelige styrestudenten mønstret til 8,5 prosent – ett prosent bak.

NYE STYRESTUDENTER: Victor Botnevik og Ida Lutro, som stilte sammen i par, gikk seirende ut av studentvalget. FOTO: Truls Skram Lerø
Powered by Labrador CMS