Nyhet

Staten skylder på samskipnadene. Og samskipnaden skylder på kommunen.

Men det å få til boliger der Sammen ønsker å bygge, er ikke fullt så enkelt, ifølge plan- og bygningsetaten.

BOLIG. Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, vil bygge flere studentboliger. Kommunens krav gjør det imidlertid utfordrende å bygge der de vil.
Publisert Sist oppdatert

– Vi har gjort, og gjør det vi kan, med de midlene vi har tilgjengelig, sier styreleder i studentsamskipnaden Sammen, Amalie Lunde.

I forbindelse den mye omtalte «studentboligkrisen» i sommer, sa forskning- og utdanningsminister, Ola Borten Moe, først til NRK at studentsamskipnadene hadde fått nok penger til å bygge studentboliger. Det er Lunde ikke enig i.

– Det stemmer ikke at Sammen har masse egenkapital. At vi har egenkapital vil heller ikke si at vi har midler å bruke, for mye av den er bundet opp i eiendeler.

Lunde forteller at Sammen har noen tomter som vurderes, men at det gjenstår en lang prosess å avklare med kommunen om hvor mange boenheter man egentlig kan bygge på tomtene man kjøper.

Saksbehandlingstiden i plan- og bygningsetaten er treg, mener Lunde. Og det tar lang tid før de får avklart hva de kan gjøre med tomten.

– Det er ikke pengene det står på nå, men vi trenger mer forutsigbarhet når vi skal bruke studentenes penger. Vi må vite hvor mye vi kan bygge på tomtene før vi vet hva vi kan betale, sier Lunde.

Jakten på den perfekte tomt

Amalie Lunde opplever samtidig at kommunen gir dem stor usikkerhet når det gjelder studentboligbygging, men kan fortelle at de er i en prosess hvor de leter etter nye tomter.

Hvor studentboligene skal ligge, er også en faktor i Sammens tomtejakt.

På vegne av studentene har Velferdstinget Vest (VT Vest) ytret et tydelig ønske om å bygge enten sentrumsnært, eller institusjonsnært.

– Vi ser nå på Mindemyren, som blir i nærheten av NLAs nye lokaler (som planlegges klart i 2025, red.anm.), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og langs bybanen. God kollektivtransport er et kriterium, forteller Sammen-styrelederen

1 2019 åpnet over 300 nye studentboliger ved Brann Stadion. ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken

Det handler altså om at de aktuelle tomtene må fylle kravet til beliggenhet, og at Sammen må vite hvor mange boenheter de kan bygge.

Vanskelig å bygge i sentrum

Grunnen til at det er vanskelig å planlegge Sammen-boliger med tanke på utvikling av tomt, handler om krav til støy, ifølge direktør i plan- og byggningsetatet i Bergen, Terje Wanvik.

– Utfordringen for Sammen er at studentboligene de planlegger ofte er veldig små hybler, og ikke såkalte gjennomgående leiligheter med vinduer på begge sider av bygget.

Dette betyr at det er spesielt vanskelig å bygge studenthybler ut mot støyutsatt side, forklarer han.

Bergens Tidende har tidligere omtalt utfordringene om å bygge studentboliger ved Kronstad og i Sandviken, nettopp på grunn av krav om støy.

– Typisk vil en sentrumsgate eller bybanen utgjøre en støykilde som er for høy til at man kan bygge studenthybler ut mot gaten. Rett og slett fordi man må ha en «stille side» i boligen hvor man kan åpne vinduene.

Han mener det er krevende å drive byplanlegging i sentrumsnære områder, hvor Sammen stort sett ønsker å bygge.

– Bergen kommune ønsker å legge til rette for flere studentboliger i byen vår, og er villige til å gi dispensasjon på enkelte kvalitetskrav som ellers stilles til vanlige boliger. Men vi har klare føringer fra Statsforvalteren på at støykravene må overholdes.

Wanvik forteller at dette noe de har formidlet til Sammen flere ganger uten imøtekommelse.

– Dermed tar plansakene lengre tid enn både vi og Sammen ønsker oss.

Fortsatt enorm boligmangel

I starten av august var over 14.000 studenter i boligkø. 2000 av dem var bergensstudenter.

Og nå står fremdeles rundt 2000 i kø. Kommunikasjonssjef i Sammen, Marita Monsen, tror imidlertid dette er et kunstig høyt tall. Flere har sannsynligvis allerede funnet bolig på det private markedet.

– Men vi merker fortsatt stor pågang på telefon og mail fra studenter som har behov for bolig nå.

På samme tidspunkt i fjor, sto det 1800 studenter i kø. I 2020 var tallet 1400. Før pandemien, i 2019, var det 2086 studenter i boligkø i Bergen.

– I 2019 hadde vi akkurat åpnet 320 nye studentboliger på Brann Stadion, som førte til ekstra kapasitet på studentboliger hos oss, forteller Monsen.

– Kommer Sammen til å gjøre noe for de studentene som fortsatt står i kø?

– Vi har ikke sett på egne tiltak for de uten bolig, men er klar over problemet. Vi bruker nå ressursene våre på å fylle opp boliger som kommer inn på grunn av avslag, og de som skal flytte inn hos oss, sier styreleder Amalie Lunde.

Powered by Labrador CMS