Nyhet

UiB med ny møteplass for studenter med innovative ideer

I UiBs nye «innovasjonshub» kan studenter møtes for å drøfte og videreutvikle gründerideer.

AMBISIØSE. – Det er veldig fint å nå se at universitetet tør å satse mer på at studentene kan skape morgendagens arbeidsplasser selv, sier student og gründerspire Hogne Andersen (til høyre). På bildet er også student Mats Fredrik Heigre og seniorrådgiver Susan Johnsen ved UiB.
Publisert Sist oppdatert

– Gjennom bedriften vår er målet er å gjøre det enklere å få skutt ut små satellitter i rommet, og vi ønsker å være innovative i lang tid fremover, forteller student i mikroelektronikk, Mats Fredrik Heigre.

Han og medstudent Hogne Andersen er to gründerspirer og har startet sin egen bedrift. Men de har savnet et sted hvor de kan komme i kontakt med andre innovative studenter og diskutere ideer sammen.

Det kan de nå få gjennom et nytt initiativ fra Universitetet i Bergen (UiB). «Innovasjonshuben UiB» er et gratis møtested hvor kreative studenter kan møtes på tvers av studier for å snakke om, og utvikle nye ideer.

Huben består av et stort fellesrom med lyd- og videoutstyr, et mindre spillerom, kjøkken, toalett og et lite lagerrom. Susan Johnsen, seniorrådgiver ved forskningsadministrativ avdeling ved UiB, er koordinator for huben, og hadde ideen om å opprette tiltaket.

– Jeg tror det er mange studenter som har lyst til å drive med innovasjon og idéutvikling, og jeg tror at innovasjonsarbeid har et kjempepotensial på et breddeuniversitet som UiB, sier Johnsen.

– På sikt ønsker vi at det skal bli mest mulig studentdrevet, med god støtte fra UiB og Bergen Teknologioverføring (BTO), forteller hun.

Studentdrevet prosjekt
GRÜNDERE. Hogne Andersen (til venstre) og Mats Fredrik Heigre er glade for det nye møtestedet for kreative studenter.

Johnsen understreker at det er viktig å gi studenter ansvar, men påpeker at studentene formelt sett ikke trenger å bidra med noe for å være med i huben.

– Vi ønsker at studentene er nysgjerrige og åpne for å jobbe med nye ideer. Etter hvert vil vi ha en aktiv kjernegruppe av studenter som kan drive stedet. Hvis man gir studenter ansvar, så tar de det.

– Hvilke former for innovasjon kan man drive med?

– Innovasjon trenger ikke å dreie seg om produktutvikling, men kan også handle om for eksempel tjenesteutvikling, sosial innovasjon og ikke minst løsninger på store felles samfunnsutfordringer.

Hun påpeker at UiB ønsker å påvirke studenter til å tenke i bærekraftige baner, og at bærekraftig virksomhet er et mål for huben.

– Vi ønsker å inspirere studenter til å jobbe sammen om ideer som for eksempel tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, sier hun.

– Lite fokus på kommersialiserbare prosjekter

Gründerspirene Heigre og Andersen er av den oppfatning at UiB har hatt lite fokus på kommersialiserbare prosjekter for studenter på bachelor- og masternivå. De mener universitetet har manglet tilbud for gründerinteresserte studenter.

– Det er veldig fint å nå se at universitetet tør å satse mer på at studentene kan skape morgendagens arbeidsplasser selv, sier Andersen.

– Hvordan skal dere rekruttere nye medlemmer?

– Vi håper at andre studenter tør å satse på sine ideer når de ser at vi tør å satse på vår svært ambisiøse idé. Det er heller ikke slik at man må ha en idé eller mål om å starte en bedrift for å bli medlem, forklarer Heigre.

– Tør å satse!

Kristin Irene Makarewicz Kristensen har en bachelor i språk og informasjon med fordypning i japansk fra det humanistiske fakultetet på UiB. Nå studerer hun profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi.

Kristensen forteller at hun har vært aktiv i innovasjonsmiljøet lenge.

– Jeg møtte Johnsen i forbindelse med CycleHack, som er et arrangement som bringer folk sammen for å finne løsninger på det som i dag hindrer folk fra å sykle.

Selv om hun ikke har en konkret idé ennå, mener hun det er verdifullt å tenke innovativt.

– Det er litt naivt å tro at arbeidsplassene i dag kommer til å se like ut for alltid, og i fremtiden blir det viktigere å være innovativ.

Kristensen legger vekt på at innovasjon også kan være enkle tjenester.

AKTIV I MILJØET. Kristin Irene Makarewicz mener innovasjon blir viktigere fremover.

– For eksempel kan det være en alternativ måte å sende e-poster på. Man trenger ikke å sitte på ideen om den nye utgaven av iPhone for å være med her, sier hun.

Videre oppfordrer hun studenter til å satse på ideene sine til tross for at det kan være tidkrevende i studiehverdagen.

– Dette er den tiden i livet hvor du har mest fritid, derfor burde man tørre å satse litt når man er student, sier hun.

Powered by Labrador CMS