UiB-styrets dom over Olsen: «Sviktende dømmekraft», «unødvendig ressursbruk» og «en rekke feilvurderinger»

Onsdag forrige uke ble den omstridte praksisportalsaken behandlet i UiB-styret. Kritikken var ikke nådig mot tidligere rektor ved universitetet, Dag Rune Olsen. Her er saken forklart.

I HARDT VÆR. Tidligere UiB-rektor og påtroppende rektor ved Universitetet i Tromsø, Dag Rune Olsen. ARKIVFOTO: Andrea Olsen
I HARDT VÆR. Tidligere UiB-rektor og påtroppende rektor ved Universitetet i Tromsø, Dag Rune Olsen. ARKIVFOTO: Andrea Olsen
Publisert Sist oppdatert

Siden desember har det stormet rundt Universitet i Bergen (UiB), tidligere rektor Dag Rune Olsen og tidligere Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Hordaland-direktør Tom Knudsen.

Årsaken er UiB og Olsens planlagt oppkjøp av Tom Knudsens selskap Praktikk AS til en potensiell kjøpesum på rundt 20 millioner kroner. Selskapet skulle utvikle en prakisportal som koblet studenter og arbeidsliv.

Oppkjøpsplanene ble først avslørt av Bergens Tidende.

Etter motstand fra en rekke aktører ble imidlertid oppkjøpet aldri noe av. I stedet ble Knudsen i november ansatt på UiB med millionlønn. UiB betalte også over en halv million kroner til å dekke utgifter for Knudsens selskap, selv om selskapet aldri har levert noen tjenester til UiB.

I  januar i år bestilte UiB  en granskningsrapport fra konsulentselskapet PwC. Der skulle alle aspekter ved saken belyses.  

Den nesten 70 sider lange rapporten konkluderte blant annet med at:

 • Knudsens idé hadde ingen forretningsmessig verdi.
 • Det planlagte oppkjøpet var ikke i tråd med loven for offentlige anskaffelser.
 • Knudsens lønn ble feilaktig bestemt av rektor, og samsvarer ikke med Knudsens stilling.
 • UiB var heller ikke rettslig forpliktet til å betale de 540.000 kronene til Knudsens selskap og dets samarbeidspartnere.
En rekke feilvurderinger

Onsdag forrige uke behandlet UiB-styret rapporten i et ekstraordinært styremøte. Etter nærmere fem timer i lukket møte, konkluderte styret blant annet med følgende:

 • Tidligere rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, har vært hovedansvarlig for situasjonen universitetet har havnet i.
 • Olsen har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, samt foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og lovverk.
 • Det har skjedd feil i administrasjonen, og  tidligere universitetsdirektør burde utøvd sitt selvstendige ansvar for å sikre at universitetet i denne saken fulgte regler og lovverk.

Det ble også vedtatt at universitetsdirektøren skal gjennomgå UiBs «overordnede styringsstruktur» og følge opp læringspunkter fra saken.

KRITIKK FRA STYRET. I det ekstraordinære styremøtet forrige onsdag konkluderte UiB-styret i prakisportalsaken. FOTO: Skjermdump
KRITIKK FRA STYRET. I det ekstraordinære styremøtet forrige onsdag konkluderte UiB-styret i prakisportalsaken. FOTO: Skjermdump

Hva skyldes den krasse kritikken? Dette er saken forklart:

Tinder for praksis

Kjernen i Knudsens idé var en nettbasert praksisportal. Den skulle matche studenter som skal i praksis med arbeidsgivere som tilbyr praksis: Et tinder for praksis. 

Portalen skulle baseres på Bank-ID og være enkel i bruk. I tillegg skulle den i større grad enn allerede eksisterende løsninger rette seg mot disiplinfagene, det vil si de fagene der praksis i ikke er en fastlagt del av studieløpet.

Ingen forretningsmessig verdi

Knudsens idé var imidlertid nettopp det – en idé. Han presenterte ifølge PwC-rapporten ingen tekniske løsninger for hvordan matchingen faktisk skulle fungere.

Etter hvert som flere aktører ble presentert idéen, var begeistringen langt fra overveldende. Daværende universitetsdirektør ved UiB, Kjell Bernstrøm, fortalte PwC at han «slet med å skjønne hva idéen gikk ut på».

UiB søkte til Vestland Fylkeskommune om støtte til prosjektet. Fylkeskommunen vurderte søknaden til å «fremstå svak når det kommer til å presentere konsept og teknisk løsning».

Alt i alt konkluderte PwCs granskningsrapport med at Knudsens idé ikke utgjorde noen forretningsmessig verdi.

Flere advarsler

Mellom januar og juni 2020 startet Olsen prosessen med å kjøpe Knudsens selskap. Dette gjorde Olsen på vegne av UiB, uten å ha forhørt seg nærmere med styret eller økonomiavdelingen ved universitetet. 

I et avtaleutkast fra juni, beløp kjøpesummen seg til drøye 20 millioner kroner over en seksårsperiode. Avtalen skulle også sikre Tom Knudsen stillingen som daglig leder i Praktikk AS til han går av med pensjon i 2025. 

Universitetsdirektøren ble først informert om avtaleutkastet etter at dette var utarbeidet.

UiB-administrasjonen vurderte deretter avtaleutkastet til at «dette er en avtale vi ikke ser at UiB kan signere». Kunnskapsdepartementet, som vurderte utkastet, hadde også en rekke innvendinger. 

Ignorerte innvendinger fra administrasjonen

Etter å ha fått rådene fra økonomiavdelingen, vendte universitetsdirektøren tommelen ned for prosjektet. Han var da i den tro at oppkjøpet var lagt på is. Likevel fortsatte Olsen og Knudsen forhandlingene.

Derfor måtte økonomiavdelingen i oktober nok en gang varsle universitetsdirektøren om at UiB ikke kunne gå videre med oppkjøpet. De opplyste at de fortsatt var uenige i verdivurderingen av Knudsens selskap, og usikre på om et slikt selskapskjøp i det hele tatt var lovlig for UiB å gjennomføre. 

UiB kjøpte ikke selskapet, men betalte likevel

I slutten av oktober 2020 hadde Olsen til slutt endret mening, og et oppkjøp av Praktikk AS var ikke lenger aktuelt.

Selv om UiB ikke kjøpte Knudsens selskap, dekket de likevel 540.000 for driftsutgifter selskapet og samarbeidene selskaper hadde hatt den tid oppkjøpet virket avklart. 

PwC konkludere derimot med at UiB ikke var forpliktet til å betale denne summen, men at UiB virket bekymret for at Knudsen kunne kreve erstatning. PwC tolket det som at UIB følte de sto i en «gjeldssituasjon» til Knudsen.

Knudsen ansatt med millionlønn etter press fra rektor

I stedet for at UiB kjøpte Knudsens selskap, fikk han en stilling som seniorrådgiver ved UiBs senter for forskning på digital læring (SLATE). 

KLAR FOR NYE UTFORDRINGER. Dag Rune Olsen tiltrer som rektor ved universitetet i Tromsø 1. August. ARKIVFOTO: Anna Isabella Sveinsson
KLAR FOR NYE UTFORDRINGER. Dag Rune Olsen tiltrer som rektor ved universitetet i Tromsø 1. August. ARKIVFOTO: Anna Isabella Sveinsson

Også ansettelsen av Knudsen var kontroversiell. I offentlig sektor er det kun lov å ansette uten stillingsutlysning for ansettelser med varighet på maksimum seks måneder. 

Knudsen ble derfor i november ansatt i en seks-måneders stilling på «lønnstrinn 92». Det tilsvarer en årslønn på nesten 1,1 million kroner. 

Det var egentlig HR-avdelingen på SLATEs ansvar å fastsette arbeidsbetingelsene til Knudsen. Likevel presset Olsen på for at Knudsen skulle være på et høyere lønnstrinn enn hva SLATE tilbød han og at han skulle begynne tidligere enn planlagt. 

Dette hadde ikke Olsen fullmakter til, ifølge PwC.

Daværende universitetsdirektør Bernstrøm godkjente Olsen og Knudsens krav likevel, etter at han ifølge eget utsagn «ikke orket mer diskusjon om dette (lønn, journ. anm.)». 

Knudsen endte derfor opp med en lønn som, ifølge PwC, er høyere enn hva stillingen som seniorrådgiver tilsier. 

I PwCs granskning kom det også frem at det var uklart hva Knudsens arbeidsoppgaver på SLATE egentlig var. Direktøren for SLATE uttalte at Knudsens arbeidsoppgaver egentlig ikke passet inn under det SLATE driver med. Det var også uklarhet i hvem Knudsen skulle rapportere til. 

Olsen blir UiT-rektor

Dag Rune Olsen tiltrer som rektor ved Universitetet i Tromsø (UiT) 1. august. I januar valgte han å gå av som UiB-rektor for å unngå habilitetskonflikter, og er denne våren ansatt både ved UiB og UiT.

Det ble spekulert i om granskningen av praksisportalsaken ville få konsekvenser for den nye rektorjobben i Tromsø. 

Fredag konkluderte imidlertid styret ved UiT med at Olsen kan starte i rektorjobben som planlagt.

Til Khrono fortalte Olsen at han «går inn i den nye rektorjobben med en ripe i lakken», og at han «tar med seg mange læringspunkter». 

Fakta om praksisportalsaken:
 • Fra januar til oktober 2020 planla UiB, med tidligere rektor Dag Rune Olsen i spissen, å kjøpe selskapet Praktikk AS fra Tom Knudsen
 • Selskapet skulle utvikle en praksisportal som koblet studenter med arbeidslivet
 • Samtidig hadde UiB allerede investert i en felles praksisportal for universitets- og høyskolesektoren i regi av UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i forskning og høyere utdanning
 • Det forelå flere avtaleutkast for overtakelsen av Praktikk AS, hvorav enkelte beløp seg til rundt 20 millioner kroner over en seksårsperiode
 • Fra januar til juni 2020 hadde Dag Rune Olsen på egenhånd utstrakt kontakt med Tom Knudsen angående oppkjøpet
 • Den administrative ledelsen ved UiB ble ikke informert før juni
 • Etter en rekke innsigelser fra både interne og eksterne hold, inkludert økonomiavdelingen på UiB, universitetsdirektøren og kunnskapsdepartementet, skrinla UiB i oktober oppkjøpsplanene. Likevel betalte de 540 000 kroner til Knudsens og samarbeidspartneres selskaper for utgifter knyttet til idéutviklingen
 • Tom Knudsen ble i november 2020 midlertidig ansatt på UiBs forskningssenter for digital læring – SLATE– der han skal bidra i arbeidet med UNITS praksisportal
 • Der hever han en årslønn på over én million kroner. Rektor var selv involvert i lønnsfastsettelsen
 • I desember 2020 ble avtaleutkastene og saksforløpet publisert i Bergens Tidende og Krohno
 • I januar 2021 bestilte UiB en uavhengig granskning fra PwC. Denne ble overlevert til universitetsstyret for to uker siden

Kilder: Rapport fra PwC, Krohno

Powered by Labrador CMS