Nyhet

Undersøkelse: Flere studenter er misfornøyde med praksis

– Mye tyder på at praksisopphold avhenger av flaks eller uflaks, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

LOTTERI. Praksis er et lotteri der det er tilfeldig om det går bra eller dårlig, er konklusjonen etter at NOKUT har analysert fritekstsvarene i Studiebarometeret. ARKIVFOTO: JARLE HOVDA MOE.
LOTTERI. Praksis er et lotteri der det er tilfeldig om det går bra eller dårlig, er konklusjonen etter at NOKUT har analysert fritekstsvarene i Studiebarometeret. ARKIVFOTO: JARLE HOVDA MOE.
Publisert Sist oppdatert

Flere studenter er misfornøyde med praksisperioden på studiet sitt, viser en undersøkelse fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

I undersøkelsen kommer det blant annet fram:

  • At gjennomføring av praksis medfører økonomiske kostnader for flere studenter.
  • At noen studier krever obligatorisk praksis i sommerferien.
  • Noen studier må følge undervisning samtidig som de har praksis, og får heller ikke studiepoeng for praksisperioden.
  • Studenter får manglende eller dårlig veiledning under praksis.
  • Store variasjoner i hvordan studentene vurderer praksisperioden sin.
Omtales som lotteri

– Flere av utfordringene rapporten peker på er velkjente, spesielt innenfor profesjonsutdanningene. Det bekymrer meg at vi ikke har kommet lenger med å ivareta studentens læringsutbytte når de er i praksis. Derfor vil NOKUT fremover ha høy oppmerksomhet på praksis, og vi har startet forberedelsene til et tilsyn eller en evaluering, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Rapporten er basert på fritekstsvarene om praksis i Studiebarometeret, som kom i februar.

I rapporten omtales praksis som et lotteri, der tilfeldigheter avgjør om praksis er vellykket eller ikke. «Én student kan oppleve praksis som «noe av det beste …», mens for en annen er praksis «noe av det verste …»», står det i rapporten.

TILSYN. NOKUT-direktør Terje Mørland forteller til DN at de vil bruke rapporten til å planlegge tilsyn med utdanningsinstitusjonene. FOTO: NOKUT.
TILSYN. NOKUT-direktør Terje Mørland forteller til DN at de vil bruke rapporten til å planlegge tilsyn med utdanningsinstitusjonene. FOTO: NOKUT.

– Mye tyder på at praksisopphold avhenger av flaks eller uflaks, sier Mørland i pressemeldingen.

Varsler tilsyn etter mulige lovbrudd

Selv om de fleste studentene i undersøkelsen har uttalt seg positivt om praksis, trekker de fleste også fram negative sider ved praksisperioden sin.

Noen av tilbakemeldingene fra studentene handler om økonomiske kostnader som praksisperioden medfører. Ifølge gratisprinsippet i høyere utdanning skal studenter ikke måtte betale for obligatorisk undervisningsaktivitet.

Etter tilbakemeldingene i rapporten stiller NOKUT spørsmål om flere institusjoner bryter loven.

«De økonomiske belastningene studentene påføres med obligatorisk praksis gir grunn til å spørre om institusjonene her opererer i samsvar med gratisprinsippet i høyere utdanning og UH-lovens § 7–1 om egenbetaling», heter det i rapporten.

– Vi vil bruke denne rapporten som et grunnlag for å planlegge tilsyn. Både mulig sviktende kvalitet på studentenes praksis og mange indikasjoner på lovbrudd bekymrer oss, sier Mørland til Dagens Næringsliv.

Powered by Labrador CMS