Nyhet

Uryddig valgprosess kan ha gitt kandidat en fordel

– Det er tydelig at det var en del som ikke var optimalt her.

URYDDIG. Leder i Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, erkjenner at det har vært en uryddig valgprosess. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer
Publisert Sist oppdatert

En e-post datert 2. desember som Studvest har fått tilgang til, sendt fra Kontrollkomiteen til Velferdstinget Vest (VT), viser at «en uryddig prosess» preget valgmøtet forrige lørdag. Der ble blant annet et av de tyngste studentvervene – styreleder i Sammen – valgt.

På torsdag kunne Studvest melde at NHH-student Amalie Johnsen Lunde er valgt som ny styreleder i Sammen for de neste to årene.

Lunde har siden mars i år sittet som nestleder i VT. I e-posten kommer det frem at Kontrollkomiteen før valget rådet VT-styret om at Lunde skulle tre ut av vervet med umiddelbar virkning for å unngå habilitetsproblemer og dobbeltroller.

Dette kan Gard Aasmund Skulstad Johanson i Kontrollkomiteen bekrefte.

– Vår vurdering var at det var den mest ryddige løsningen. Det er fordi nestleders ansvar i VT er å jobbe opp mot Sammen, og så skal man da i tillegg stille til valg på samme premiss som alle andre. Det handler i hovedsak om å eliminere risikoen for dobbeltroller.

BESLUTNINGER. – Det å trekke seg er til syvende og sist nestleders valg, sier medlem av Kontrollkomiteen Gard Aasmund Skulstad Johanson. ARKIVFOTO: Josef Kosler

Lunde valgte derimot å bli sittende i VT ut desember, og informerte om dette på det samme møtet hvor hun offentliggjorde sitt kandidatur.

«Vi kan ikke utelukke at dette har gitt kandidaten en fordel overfor andre kandidater,» skriver Kontrollkomiteen i e-posten.

– Det er nestleders valg

Anette Arneberg, leder i Velferdstinget Vest, informerer om at det er to muligheter for å forlate et verv i VT.

– De må selv trekke seg, eller det må bli stilt mistillitsspørsmål. Det finnes ingenting i vedtektene som fastslår at enkelte handlinger eller situasjoner automatisk gjør at man må trekke seg, sier hun.

Det har med andre ord vært opp til Lunde selv om hun skulle trekke seg fra nestlederstillingen da Kontrollkomiteen anbefalte dette. 

– Til syvende og sist er det Lundes valg, og selv om jeg ikke ga noen anbefaling, har jeg bistått i den løsningen vi har i dag og har støttet den løsningen, fordi jeg mener det er det som best ivaretar styringsdokumentet og ikke bryter noen vedtekter. Men jeg kjenner meg også igjen i problemene de skisserer, og ser at det byr på utfordringer.

– Jeg kan jo si at i denne prosessen oppdaget jeg at det var en uenighet mellom Lunde og Kontrollkomiteen rundt når hun skulle trekke seg. Det var viktig for meg å imøtekomme begge parters behov, ikke fordi det er nødvendig, men for å ha en ryddig prosess og ta Kontrollkomiteen sine innspill på alvor. 

REVISJON. VT-leder Arneberg forteller at VT har muligheter til å revidere sine styringsdokumenter når de selv vil. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

Arneberg legger til at det er reglementsfestet 30 dagers oppsigelsestid, og at Lunde hadde brutt dette kontorreglementet dersom hun hadde gått av tidligere.

– Jeg har vært bevisst rollen

Nyvalgt styreleder i Sammen, Lunde, forteller hvorfor hun valgte å gå i mot Kontrollkomiteens anbefalinger.

– Grunnen til det var at det for min del var viktig å tenke på organisasjonen som helhet i en sånn beslutning. Dersom jeg skulle trukket meg fra nestlederstillingen i VT da, hadde organisasjonen blitt stående uten en nestleder, i tillegg til at det ikke ville blitt en overlapp med ny nestleder. Det mener jeg skader organisasjonen mer enn å bli sittende i stillingen, sier Lunde. 

Hun presiserer også at hun ikke er påtroppende styreleder før 1. januar 2021. Ettersom hun er ferdig i sin stilling som nestleder i VT før det, har hun ingen reell overlappende periode som styreleder i Sammen og nestleder i VT. 

Lunde er tydelig på at hun ikke skulle ha noen fordeler av å sitte som nestleder under valget, noe hun mener hun heller ikke har hatt. 

ORGANISASJONEN. Avtroppende nestleder i VT og påtroppende styreleder i Sammen, Amalie Johnsen Lunde, sier hun tenkte på organisasjonen da hun valgte å bli sittende i VT. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Jeg har hele tiden vært bevisst rollen jeg hadde som nestleder samtidig som jeg stilte til styreleder, og hadde som mål å få til en så ryddig prosess som mulig hele veien. 

Kunne sett andres kandidatskjema

Et annet punkt problematisert i redegjørelsen til Kontrollkomiteen er at Lunde, med sin nestledertilgang i VT, kan ha hatt tilgang til de andre kandidatenes kandidatskjema før hun sendte inn sitt eget.

Det beskriver Kontrollkomiteen som «svært problematisk», men sier at det «dessverre er lite å gjøre noe med dette i ettertid».

Også VT-leder Arneberg vurderer dette som ikke-optimalt.

– Jeg fjernet Lunde sin tilgang til kandidatskjemaene og hele postsystemet vårt hvor vi får disse inn med én gang jeg fikk vite at hun stilte til valget selv. Vi har også logg som bekrefter at hun ikke har vært inne i disse dokumentene før den tilgangen ble fjernet. Men det er tydelig at det var en del som ikke var optimalt her, forteller hun, og opplyser samtidig om at det allerede lå to kandidatskjemaer inne da tilgangen til Lunde ble fjernet.

Ifølge Lunde selv har hun ikke benyttet seg av denne muligheten.

– Ja, jeg kunne hatt innsikt i de andres søknader, men dette ble rettet opp i, og før den tid har jeg ikke sett på noe som helst. Det er viktig for meg at folk vet det, og det var derfor jeg ba organisasjonskonsulenten vår og Arneberg om å sjekke loggen for å bekrefte dette. 

– Er det problematisk at du har hatt tilgang til de andres kandidatskjemaer før valget? 

DIGITALT. Slik pleier vanligvis VT-møtene å foregå. De siste møtene har organisasjonen måttet ha digitalt. Her fra et møte i vår. ARKIVFOTO: Amalie D. Vadla

– Det hadde vært problematisk om jeg brukte den tilgangen, men nå gjorde jeg ikke det, og det er viktig å huske på. 

«Ikke mulig å avkrefte fordel»

«En rekke uheldige omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til prosessen har funnet sted. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å avkrefte at prosessfeil har gitt enkelte kandidater en fordel inn i valget på lørdag. Dette er problematisk, og Kontrollkomiteen ser med bekymring
på at regelverket har såpass uklare bestemmelser at dette kunne forekomme», heter det i slutten av redegjørelsen til Kontrollkomiteen.

Skulstad Johanson presiserer overfor Studvest at Kontrollkomiteen har tatt utgangspunkt i vedtektene når de har gitt sine anbefalinger, og at det ikke er enkeltpersoner som har skyld i dette.

– Det vesentlige problemet er at VT sine vedtekter og styringsdokumenter er som et lappeteppe som bærer preg av å ha blitt endret mye på uten at det er en rød tråd. Det åpner for mange smutthull og gjør at man kan få mer utfordrende valgprosesser enn det de trenger å være. Ting er utydelige, ikke avklart på forhånd, og dette har dessverre vist at helheten ikke er så solid og robust som vi kunne ønske.

Skulstad Johanson er nå ferdig med sitt verv i Kontrollkomiteen.

– Jeg vil «på vei ut døren» oppfordre VT til en ordentlig prosess med å totalrevidere vedtektene. Studentene fortjener at valgene er robuste.

Nå forteller Arneberg at VT skal se på vedtektene.

– Denne hendelsen framskynder arbeidet med å se på vedtektene. Det ble ytret fra flere hold på møtet at dette var et behov, noe jeg tar veldig alvorlig. Jeg har selvfølgelig lyst til å bidra til at VT er en veldreven organisasjon med tydelige retningslinjer. Samtidig er det viktig å ivareta en god prosess, og det er ikke opp til kun oss å avgjøre hva som er viktig – det skal hele VT gjøre. 

– Er dette med mangelfulle vedtekter en kritikk du tar på egen kappe som styreleder?

– Nei, jeg tar ikke den kritikken på egen kappe, for det er så innmari mange av de styringsdokumentene som trenger revidering, og flere punkter finnes flere steder i de ulike dokumentene. Det er altså et veldig omfattende arbeid. Vi har begynt med arbeidet, men disse tingene tar lang tid å endre i og med at det er et begrenset antall møter i året, i tillegg til at korona har gjort at mye har blitt digitalisert. 

ALVOR. Leder i VT Anette Arneberg forteller at hun tar på alvor at flere ønsker å se på vedtektene. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer
Powered by Labrador CMS