Nyhet

Vil gi råd til å håndtere trakassering

Studentledere vil hjelpe studentorganisasjoner med å håndtere og forebygge seksuell trakassering.

HJELPENDE HÅND: Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen vil bistå med informasjon til studentorganisasjonene om hvordan de kan håndtere seksuell trakassering. – De ønsker hjelp til å gå gjennom egne varslingsrutiner og planer om hva de skal gjøre hvis trakassering skjer, sier parlamentsleder Håkon Randgaard Mikalsen,
HJELPENDE HÅND: Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen vil bistå med informasjon til studentorganisasjonene om hvordan de kan håndtere seksuell trakassering. – De ønsker hjelp til å gå gjennom egne varslingsrutiner og planer om hva de skal gjøre hvis trakassering skjer, sier parlamentsleder Håkon Randgaard Mikalsen,
Publisert Sist oppdatert

Studvest skrev i høst om flere som opplevde seksuell trakassering på Kvarterets årsmøte. Det ble kjent at trakassering også skjer blant studenter i studentorganisasjoner.

Nå vil Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) strekke ut en hjelpende hånd til studentorganisasjonene, for å gjøre de bedre skikket til å forebygge og håndtere trakasseringssaker.

– Studentorganisasjonene har hyppig utskifting og trenger informasjon om hvordan de skal ta tak i slike problemer. Denne informasjonen vil vi bidra til å spre, sier SP-UiB-leder, Håkon Randgaard Mikalsen.

Han forteller at de har vært i kontakt med flere organisasjoner som har uttrykt et ønske om slik informasjon.

Krever kartlegging

– De ønsker hjelp til å gå gjennom egne varslingsrutiner og planer om hva de skal gjøre hvis trakassering skjer. Både UiB og Sammen har flere kompetansepersoner som kan bidra med tips til dette, sier Mikalsen.

I tillegg til å bidra med informasjon til studentorganisasjonene, vil studentparlamentet legge press på ledelsen ved UiB. I november viste en undersøkelse at 3000 studenter har opplevd å bli trakassert av underviserne sine. Mikalsen reagerte da med å kreve at universitetet setter i gang tiltak.

– UiB må fokusere på kursing og økt kunnskap om temaet. I tillegg vil vi at de kartlegger omfanget av trakassering. På den måten sikrer man at temaet blir tatt opp også på ledermøter, fordi de må rapportere om omfanget, sier Mikalsen.

Han legger til at UiB har innført et nytt system, «Si fra», som skal samle alle tilbakemeldinger fra studenter, både positive og negative.

– Det er viktig å få på plass denne infrastrukturen slik at folk kan melde fra om trakassering, sier Mikalsen.

Vil ha diskusjon om trakassering

Det er ikke bare i Bergen det er oppmerksomhet rundt studenter og trakassering. Marit Hovdal Moan og Sophia Efstathiou, to ansatte ved NTNU, startet i høst et opprop for å skape oppmerksomhet rundt trakassering i akademia.

Til nå har 552 studenter og ansatte skrevet seg på oppropet, deriblant 65 som har oppgitt at de befinner seg i Bergen.

– Vi har sett lignende kampanjer i andre sektorer. Utgangspunktet er å løfte temaet og snakke om at det foregår seksuell trakassering, også i akademia, sier Moan.

– Studenter er sårbare for trakassering

Hun peker på at akademia har flere kjennetegn som legger til rette for trakassering, som ujevne maktrelasjoner og konkurranse om jobber. Det samme gjelder for studenter, mener hun.

– Forholdet mellom en student og en veileder er spesielt, og studenten har ofte en høy grad av beundring av og tillit til veilederen. Det gjør de sårbare for trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, sier hun.

For Moan er det også viktig å få ledelsen på banen og å sikre at deres rutiner er gode nok. I oppropet krever de to initiativtakerne blant annet at ledelsen lager lett tilgjengelige kanaler for å melde ifra om trakassering.

– Inntrykket mitt er at det i dag er for uoversiktlig hvem man skal kontakte dersom man opplever trakassering.

Powered by Labrador CMS