En endring de måtte gjøre for å ikke gå med underskudd, forklarer daglig leder.

HØYERE PRIS. Studentprisen på øl hos Kvarteret har økt fra 47 til 49 kroner. – Studentprisen er den ølprisen vi i størst grad prøver å beskytte, sier Anette Arneberg, daglig leder på Kvarteret. ARKIVFOTO: JASMIN HOHMANN


Generalforsamlingen til Det Akademiske Kvarter bestemte i mai 2017 at styret det neste året skulle jobbe for å redusere prisene på øl og vin.

Nå har studentprisen på øl økt fra 47 til 49 kroner hos Kvarteret. Det forklarer daglig leder, Anette Arneberg, med at Hansa har økt kostprisen, det vil si kostnaden for å få en vare fra en leverandør til eget lager, og at de derfor måtte heve prisen for å kunne ha en forsvarlig drift.

– Det var en endring vi måtte gjøre for å ikke gå med underskudd, sier hun, og legger til at de hele tiden jobber for å kunne bevare studentprisene på Kvarteret.

Videre presiserer Arneberg at det i handlingsplanen deres står at de skal holde en forsvarlig prispolitikk, noe hun mener de gjør ved å følge kostprisen til Hansa.

– Vi deler absolutt oppfatningen om at prisene skal holde så lave som mulig for studentene, sier hun.

HANSA HAR ØKT PRIS. – Det er ikke noe politisk bak dette her, det handler bare om at vi ville tape penger dersom vi ikke økte prisen i takt med kostprisen, forklarer Anette Arneberg, daglig leder på Kvarteret. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Har slitt økonomisk

Under høstens generalforsamling ble Kvarteret-styret spurt om de hadde kommet frem til en plan for å redusere prisene.

– Jeg skulle stått her med en plan, men det har jeg ikke. Har som sagt hatt mye å gjøre, sa økonomiansvarlig Sondre Tystad, den gang.

Han kunne under samme møte fortelle at salget av studentøl fra 2015 til 2017 var redusert med 1,2 millioner kroner. Han kalte det et «enormt tap av ølsalg» og understreket at eneste grunnen til at de ikke går med et stort underskudd er fordi de hadde kuttet i andre ting, for eksempel drift.

– Hvordan går det med økonomien deres nå?

– Jeg skal ikke legge skjul på at vi hadde et ganske dårlig økonomisk år. Nå har vi jobbet mye med å legge en strategi som kan snu trenden. Allerede nå i januar har vi sett gode salgstall, noe jeg synes er positivt, svarer daglig leder Arneberg.

STUDENTHUS. Kvarteret hadde et tøft økonomisk år i 2017. Daglig leder Anette Arneberg forteller at de hele tiden jobber for å bevare de gode studentprisene. – Vi eksisterer jo for studentene, sier hun. ARKIVFOTO: SA (?)

– Ville ikke vært forsvarlig

Videre kan Arneberg fortelle at de tidlig så at det ikke ville være forsvarlig å umiddelbart senke prisen på øl, med tanke på driften. Hun forklarer også at mye av arbeidet med det ble satt litt på vent mens mesteparten av fokuset deres var på endringer i vaktvirksomhetsloven.

Studvest kunne i høst melde at nye regler for sikkerhetsvakter kunne føre til høyere priser, dager med stengte dører og mindre vakthold på Kvarteret. De nye kravene skulle gjelde fra 1. januar, men senere ble det klart at denne endringen ville bli utsatt.

– Vi har i høst beskyttet studentprisen, ettersom vi kunne ha måttet gjøre endringer mange steder om lovendringen trådte i kraft på nyåret. Så vi jobbet også indirekte med å holde studentprisen så lav som forsvarlig, forklarer Arneberg.

Kommentarer

kommentarer