Kjønn handler om mye mer enn det som er mellom beina

Hva betyr begrepet trans og hvilket begreper skal man bruke når?

Illustrasjon: Tilde Torkildsen
Publisert Sist oppdatert

Da du ble født fikk du tildelt et kjønn ut fra det legene fant mellom beina dine. Dette kjønnet er grunnlaget for en stor del av oppveksten din når det kommer til kjønnsnormer og pålagt kjønnsuttrykk. Det tildelte kjønnet stemmer derimot ikke alltid med kjønnet man føler seg som etterhvert som en vokser opp.

Mange definerer seg under begrepet trans – men hva finner vi egentlig under dette paraplybegrepet?

Vårt tildelte kjønn bestemmes hos de fleste av om vi har en synlig penis eller vagina, selv om biologien vår er mye mer komplisert enn som så. Kjønnsidentiteten vår, altså vårt opplevde kjønn, er uavhengig av hvilken vei tissen peker og handler heller om den subjektive opplevelsen av hvilket kjønn du identifiserer deg med. 

På engelsk deles dette inn i ordene «gender» og «sex» som oversettes til henholdsvis det sosialt konstruerte kjønn og det biologiske kjønn.

Tokjønnsmodellen som er ofte brukt i dag rommer ikke alle, da mange ikke identifiserer seg som verken mann eller kvinne, men heller ikke-binær. Å være ikke-binær handler om å ha en kjønnsidentitet utenfor det binære, altså mann eller kvinne. Ikke-binære kan plassere seg et sted mellom mann og kvinne, eller helt utenfor tokjønnsnormen.

På samme måte som vi kan ha en flytende seksualitet, kan kjønnsidentiteten vår også endre seg over tid. Kjønnsidentiteten din kan endre seg i løpet av livet, men også fra dag til dag. 

Kjønnsuttrykk er noe annet enn kjønnsidentitet og handler om hvordan vi uttrykker kjønnet vårt gjennom blant annet klær og sminke. Samfunnet har lenge tildelt det å kle seg maskulint eller feminint til henholdsvis menn og kvinner, men vi ser mer og mer at kjønnsuttrykk også har et stort mangfold, uavhengig av kjønnsidentitet. Mange liker for eksempel å ha et androgynt kjønnsuttrykk med både feminine og maskuline trekk. 

Vi ønsker også å tydeliggjøre skille mellom transvestitt, også kalt crossdresser, og det å være trans da vi ser ordene av og til brukes feil. Crossdressing handler om kjønnsuttrykk, altså å av ulike grunner kle seg som det såkalt “motsatte” kjønn, mens trans handler om kjønnsidentitet, ens opplevde kjønn. De to kan henge sammen hos noen, men er i seg selv to forskjellige ting.

På engelsk har vi ordet «transgender», mens på norsk brukes som regel ordet transperson. Transperson er en sekkebetegnelse for personer som identifiserer seg helt eller delvis med et annet kjønn enn det en ble tildelt ved fødsel. Begrepet rommer altså ikke bare transmenn og transkvinner, men også ikke-binære og personer med flytende kjønnsidentitet. Det å være trans omfatter et stort mangfold av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Frem til 2013 var transseksualisme en diagnose i klassifikasjonssystemet for psykiske lidelser. I neste utgave av diagnosemanualen IDC-11 fjernes derimot kjønnsidentitet helt fra kapittelet om psykisk lidelse, og kjønnsinkongruens overtar som diagnose i et nytt kapittel om seksuell helse. Kjønnsinkongruens handler om nettopp at ditt tildelte kjønn ikke samsvarer med hvilket kjønn du identifiserer deg med. Målet med endringen er at begrepet skal omfatte mange fler, også ved utredning til kjønnsbekreftende behandling. 

Spør hvis du er usikker, beklag om du sier feil og ta vare på hverandre!

Smask og dask, 
Magnus & Marie

Powered by Labrador CMS