Børsklubben Femme Forvaltning har fått 200 000 kroner fra DNB.

Astri Holta (t.v.) og Lisa Naustdal er to av NHH-studentene som har vært med å starte opp børsgruppen Femme Forvaltning.


Annonse
Begreper

– Hvis du går rundt i kantinen i lunsjen, så hører du gjerne gutter som prater om aksjer og investeringer, men du hører sjelden jenter som snakker om det samme, forteller Astri Holta fra Femme Forvaltning.

Femme Forvaltning er en nyoppstartet børsklubb for kvinner ved NHH. Ideen kom til da leder av klubben, Lisa Naustdal og fire andre jenter fra NHH, hadde et internship i DNB markets, sommeren 2018.

– En ansatt i DNB la frem ideen om å starte en børsklubb for jenter. Dette synes vi var en god ide, og siden har vi jobbet med å starte opp gruppen ved NHH, forteller den ferske lederen.

Manglende finansmiljø blant kvinnene

Ønsket om å få flere kvinner inn i finansbransjen er kjernen i selve ideen bak Femme Forvaltning.

– Vi er jenter som studerer ved NHH og synes finans er veldig interessant, men vi føler at det har vært et manglende miljø for det, dette ønsker vi å gjøre noe med, forteller Naustdal.

SPONSET: Lisa Naustdal forteller at både ideen og sponsingen har kommet fra DNB.

NHH-jentene ønsker å skape et slikt miljø gjennom den nye børsklubben. I tillegg til den praktiske erfaringen medlemmene vil få gjennom å forvalte et fond, vil de holde kurs og workshops som de håper vil bidra til å skape interesse for finans blant kvinner.

Viktig med kvinnelige forbilder

– Hvorfor tror dere det er så få kvinner i finansbransjen?

– Det kan skyldes ryktet bransjen har, at den er veldig tøff og mannsdominert, men jeg er ikke sikker, jeg har selv lurt på dette en stund, sier Holta.

Hun mener kvinnelige forbilder i bransjen kan være viktig for å løfte flere opp og frem.

– Jeg blir hvertfall veldig inspirert av å se kvinner som har fått det til i finansbransjen eller som ledere. Da tenker jeg at jeg også kan få det til, forteller hun.

Sponset av DNB

Femme Forvaltning har DNB som hovedsponsor, og har fått tildelt 200 000 kroner av dem som de skal forvalte.

– Det er disse pengene vi starter med, men på sikt kan vi åpne for at medlemmene investerer egne penger, sier Naustdal.

– Hva skal pengene brukes til?

– Vi skal i hovedsak investere i selskaper som er på Oslo børs. Vi håper jo på å få mest mulig avkastning som vi kan bruke på blant annet å holde foredrag og workshops, i tillegg til å investere mer, forteller Astri Holta.

Guttene er positive

NHH har allerede en børsklubb, Børsklubben, som i høst uttalte til Studvest at de gjerne skulle hatt flere kvinnelige medlemmer.

– Tror dere at opprettelsen av en ren jenteklubb vil føre til at det blir en jenteklubb og en gutteklubb?

– Vi håper ikke det, og tror ikke det heller. Vi har en litt annen profil enn dem. Mens de ønsker at medlemmene har mye forkunnskaper og erfaring, ønsker vi i større grad å være en læringsarena for nybegynnere, sier leder Naustdal.

Femme Forvaltning vil ikke konkurrere med Børsklubben om medlemmene, og synes bare det er positivt hvis også de får flere kvinnelige medlemmer.

– Hovedmålet vårt er å øke interessen for finans blant kvinner. På sikt håper jeg ikke det vil være nødvendig med en egen børsklubb for kvinner, men slik det er i dag mener vi at det er det, forteller lederen.

Børsklubbens leder Ola Trovatn skriver i en SMS til Studvest at han stiller seg positiv til opprettelsen av Femme Forvaltning. I dag har de ett kvinnelig medlem, men oppfordrer flere kvinner til å søke.

«Vi ser for oss at Børsklubben og Femme Forvaltning vil komplementere tilbudet til studentene ved NHH når det gjelder interesse og faglig utvikling knyttet til finans. Vårt fokus er og forblir objektiv kompetanse- uavhengig av kjønn», skriver Trovatn.

Kommentarer

kommentarer