– Man havner fort i en egen boble, noe som gjør det ekstra vanskelig å være på utsiden, sier student.

DEBATTEN HAR RAST. For en drøy uke siden ble leserinnlegget «Et Nikkedukkehjem» publisert i studentavisen K7 Bulletin. Siden har debatten rast blant studentene på NHH. ARKIVFOTO: ELLISIF NYGAARD


– Det skal ikke være sånn at man føler seg ekskludert på NHH. Derfor jobber vi tett sammen med ledelsen for å se på hva mer vi kan gjøre for å inkludere flest mulig.

Dette sier Marius Hauahei, leder i studentforeningen NHHS på Norges Handelshøyskole (NHH).

Det har gått en drøy uke siden leserinnlegget «Et Nikkedukkehjem» ble publisert i studentavisen K7 Bulletin. Innlegget som blant annet hevder at «noe er fullstendig galt med miljøet på NHH», er skrevet av NHH-student Sander A. R. Eilertsen.

Debatten om studentforeningen NHHS og blant annet ulike former for opptak til idrettslag på NHH er ikke ny. Likevel slo Eilertsens innlegg, med anklager om sosial seleksjon for å gå på tur, utnyttelse av usikre jenter og en albuekultur uten sidestykke, ned som en bombe på Handelshøyskolen. Innlegget har generert over 10 svarinnlegg i K7 Bulletin fra andre studenter ved høyskolen.

NHH-studentene Olav Brurås Vandvik (26) og Martin Lysne Mathisen (27) mener begge at det er bra at debatten blir tatt, men mener også at leserinnlegget til Eilertsen er polarisert.

– De fleste er ikke enten for eller imot, men har delte meninger om temaet, sier Vandvik.

EGEN BOBLE. – Problemet er at skolen ligger litt unna de andre studiestedene, og da blir det fort en egen boble. Da blir det spesielt vanskelig å være på utsiden, sier NHH-student Olav Brurås Vandvik (26).

– Vanskelig å være på utsiden

Videre er NHH-student Vandvik klar på at skolen gjerne har et mer aktivt studentmiljø enn andre institusjoner, noe som gjør at man fort ender i en egen boble.

– Da blir det nok vanskeligere for dem som er på utsiden, sier han.

JOBBER MED SAKEN. NHHS-leder Marius Hauahei forteller at det jobbes aktivt med å inkludere flere studenter i studentforeningen. FOTO: Benedetta Bellotti, Foto NHHS

Elisabeth Tvendeseter (24) og Dyveke Grevskott (23) er begge studenter ved NHH, men kan fortelle at de ikke har engasjert seg spesielt mye i studentmiljøet på skolen. Til tross for det mener de det er positivt at debatten blir tatt opp.

– Basert på det jeg har hørt og opplevd, føler jeg det som står i leserinnlegget er riktig, men satt litt på spissen, forteller Grevskott.

– NHHS er ganske bra i seg selv, men problemet er at de kan være veldig ekskluderende, sier Tvendeseter.

NHHS-leder Hauahei innrømmer at de har et forbedringspotensiale når det kommer til inkludering.

– Jeg tenker vi må bli bedre på å informere om de tilbudene og mulighetene som finnes. Det ser vi at folk gjerne kritiserer oss for å være for dårlige på, og det tar vi til oss, sier han, og legger til at arbeidet med inkludering allerede har begynt.

– Det skal vi også jobbe kjempehardt med fremover.

– Kjenner det nok ekstra hardt på kroppen

Debatten har blitt kommentert og skrevet om i både Bergens Tidende (BT) og Dagens Næringsliv (DN). 

NHH-student Tvendeseter trekker frem at hun mener det er sjelden at man ser slike problemer ved andre institusjoner.

PRESS. Student Elisabeth Tvendeseter (24) forteller at det gjerne er mye press rundt opptak til lag og grupper i studentforeningen på NHH. FOTO: NORA ELVESTAD

Begge jentene har lagt merke til at det er mye press rundt opptakene og de mener det legges vekt på andre ting en ferdighetene som er relevant for gruppa.

– Det er veldig stor forskjell fra andre institusjoner, hvor de legger vekt på ferdigheter og ikke sosial status, sier Grevskott.

På spørsmål om dette svarer studentforeningsleder Hauahei at han ikke kan snakke for andre skoler, men at han tror grunnlaget for at det blir tatt opp på NHH nok er det store engasjementet blant studentene.

– Det er mange som bidrar og ønsker å ta del i studentforeningen, og hvis man da ikke kommer med så kjenner man det nok enda hardere på kroppen, sier han.

– SATT PÅ SPISSEN. Dyveke Grevskott (23) forteller at leserinnlegget er riktig basert på det hun har hørt og opplevd. Hun understreker likevel at det er satt litt på spissen. FOTO: NORA ELVESTAD

Har satt inn nye retningslinjer

Videre kan han fortelle at de allerede er i gang med å se på hvordan flere kan ta del i studentmiljøet på skolen. Blant annet har de satt inn nye retningslinjer når det kommer til opptak hos idrettslagene og den generelle opptakskulturen i NHHS.

– I tillegg skal vi jobbe for å opprette enda flere åpne grupper. Vi ønsker å senke terskelen for å opprette nye grupper og lag, opplyser Hauahei.

Formidlingen og arbeidet med inkludering er noe de også samarbeider med ledelsen om, forklarer NHHS-lederen.

Rektor ved NNH, Øystein Thøgersen, har uttalt til BT at skolen har et miljøproblem, men at det er ut i fra hvor høye ambisjoner de har. Thøgersen har også sagt til DN at han ikke er overrasket over historiene som kommer frem, og at de de har fanget opp slike tendenser tidligere.

Han trekker likevel frem en trivselsundersøkelse fra 2017 som viste at 84 prosent av studentene var fornøyde med å gå på NHH. Han sier også til avisen at de tar problemene alvorlig og jobber hardt for å håndtere det og setter pris på samarbeidet med studentforeningen. 

Kommentarer

kommentarer