– De beste studentene velger ofte å dra til andre byer, for eksempel London. KMD skal nå ta opp rekrutteringskampen.

«KRITISK PUNKT». I KMD sin nye handlingsplan for rekruttering, står det at flere av KMDs studieprogrammer hadde utfordringer med å oppfylle måltallene i 2018.


Einar Wiig, universitetslektor ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), forteller at de nå har laget en plan for å sikre at de beste, det vil si de mest talentfulle, studentene velger å studere hos dem.

Tall fra KMD viser nemlig at det ved fjorårets opptak var flere studier som ikke ble fylt opp. Blant annet står 13 av plassene på masterstudiene i kunst og design tomme. Å kunne velge talenter fra øverste hylle på KMD ser dermed ut til å være et stykke unna.

SYNLIGHET. Fakultetet må bli flinkere til å presentere seg for potensielle kandidater, og vise kvalitetene, fasilitetene og kompetansen til de ansatte. PRESSEFOTO: UIB.

Wiig forteller at årsaken til at flere plasser står tomme ikke nødvendigvis er at de mangler søkere, men blant annet at søkere som blir tilbudt plass takker nei.

– De beste søkerne får som regel flere tilbud. Dersom en søker ikke ønsker plassen den får tilbudt hos oss, er det vanskelig å etterfylle denne.

Bergen > London?

– Men kan dere måle dere med studiestedene i London, da?

– Det mener vi absolutt at vi kan. Vi har for eksempel flere lærere per student, og kan tilby tett og individualisert oppfølging. Dette er ikke alle som opplever på større institusjoner.

Skal vi tro Wiig, kan KMD måle seg med studiesteder som anerkjente University of the Arts London som kan skryte over designerne Alexander McQueen og Stella McCartney, og skuespillerne Tom Hardy og Emilia Clark som tidligere studenter.

Wiig mener at flere som har studert ved KMD, gjør det bra etter studiet.

– Dette er et tegn på at studiet fungerer, slår han fast.

Skal få velgerne til å svipe til høyre

Wiig forteller at KMD framover skal jobbe for å promotere seg selv, slik at søkere som blir tilbudt plass ved neste opptak ikke takker nei.

– En del av handlingsplanen er å gjøre det enda tydeligere at KMD er et spennende sted å gå. Vi må bli flinkere til å presentere oss, og få fram kvalitetene, fasilitetene og kompetansen til de ansatte.

Å følge opp søkerne i etterkant av opptaksprosessen er også noe som vektlegges.

PLASS TIL FLERE. På KMD sto flere studieplasser tomme forrige semester. Ledelsen har nå laget en slagplan for å tiltrekke seg flere gode søkere.

Handlingsplanen som Wiig omtaler, ble vedtatt av KMD den 13. desember 2018 og skal tas i bruk fram mot neste opptak.

I denne står det at flere av KMDs studieprogrammer hadde utfordringer med å oppfylle måltallene i 2018. Selv omtaler de dette som et «kritisk punkt», og at lave studenttall vil kunne få store økonomiske konsekvenser for KMD.

Det står  videre at KMD er i «sterk konkurranse med andre institusjoner om å rekruttere gode studenter, både nasjonalt og internasjonalt, og vi konkurrerer med institusjoner som bruker betydelige ressurser på å markedsføre sine studier».

Kommentarer

kommentarer