Leder: At kapasiteten ikke har blitt økt siden 2007 er ikke godt nok.

LAGIDRETT. Det er på tide å anerkjenne den voksende interessen blant studenter for lagidrett. ARKIVFOTO: JULIE HELENE GUNTHER


I forrige utgave av Studvest kunne du lese om at antallet lag i studentidretten har økt i en voldsom fart. Det har imidlertid ikke tilgangen på treningsfasiliteter for lagene. Det gjør at kapasiteten er sprengt. For BSI kampsport har det blant annet innebåret å måtte avholde treninger i kjelleren på SV-fakultetet.

At det er blitt flere lag og flere som engasjerer seg i tilbudene i studentidretten er ikke negativt. Det er en positiv utvikling, så mye bra som fysisk aktivitet og lagsport kan føre med seg.

For det første er det sosialt å være del av et lag. Hver uke får man muligheten til å møte den samme gjengen på trening, i tillegg til at mange sportslag i studentbergen møtes utenom trening. Nye tall fra studentenes helse og trivselsundersøkelse 2018 viser at en av tre

studenter har opplevd ensomhet. Kanskje vil studentidrettslag kunne bøte på noe av denne ensomhetsfølelsen.

Fysisk aktivitet har også i seg selv en positiv effekt på psykisk helse. Det gir energi og reduserer stress. Det kan også forebygge utviklingen av enkelte psykiske plager og brukes i mange tilfeller som en del av behandlingen for psykiske helseplager.

Dersom du ennå ikke er overbevist, viser en nylig undersøkelse fra Norges handelshøyskole (NHH) at trening også kan gi bedre karakterer. Studien viste også at trening i hverdagen bidro til mindre frafall fra studiet.

At det kommer flere lag gjør at tilbudet blir større og flere får ta del i de positive sidene ved studentidretten. Effekten kan dessverre snus dersom forholdene for lagene ikke er gode nok. 

Jostein Lund Halvorsen, som er leder for Norges handelshøyskoles idrettsforening (NHHI,) mener kapasitetsproblemene er det eneste som hindrer studentidretten i å vokse.

Derfor er det viktig at studentidretten er en prioritet for Sammen. At kapasiteten ikke har blitt økt siden 2007 er ikke godt nok. Det er vel og bra at Sammen fikk på plass Sammen City, men det er tydelig at lagidrett ikke har vært prioritert på lang tid.

Nå snakkes det om om utvidelse av hallkapasiteten, men når blir dette egentlig ferdig, og hvorfor har det ikke skjedd før?

Det er på tide å anerkjenne den voksende interessen blant studenter for lagidrett, ta den seriøst og sørge for at utviklingen i antall nye studentidrettslag ikke stagnerer på grunn av for få idrettshaller hvor studenter kan trene sammen og få en bedre studietid.

Kommentarer

kommentarer