Nå kan du påvirke studiehverdagen på HVL, vi forklarer deg hvordan!

ARBEIDSUTVALGET. Her er sittende arbeidsutvalg i Studenttinget. Fra venstre: Henrik Waage Tjore, Bettina Henriette Strand Vik og Anna Emilie Hagen. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer


Det er igjen tid for studentvalg ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Mange sliter kanskje med å forstå hva det egentlig er man skal stemme på, eller om det faktisk er vits å stemme.

Det kan være vanskelig å komme seg gjennom jungelen av råd, utvalg og styrer. Denne guiden skal forhåpentligvis oppklare noen av de tingene du lurer på! 

Hva er Studenttinget på Vestlandet?

Du kan se på Studenttinget på Vestlandet (STVL) som HVL studentenes storting. Det er altså det øverste studentpolitiske organet ved høgskolen. Studenttinget sin oppgave er å fremme studentenes interesser opp mot for eksempel ledelsen.

STVL består av 20 studenter hvorav halvparten representerer campus Bergen, mens resten representerer de andre campusene. Disse representantene velges av studentene hver høst, og sitter da ett år av gangen fra januar til januar. 

Studenttinget møtes omtrent seks ganger i året. På disse møtene behandler de saker som omhandler studiehverdagen din, i tillegg til å velge studenter som skal sitte i andre sentrale styrer, råd og utvalg. Hvert år vedtar de også en handlingsplan som bestemmer hvilke saker som er de viktigste den perioden. 

En av sakene STVL kan ta æren for i sittende periode er at studenter som velger miljøvennlig transport til utveksling i Europa får ekstra reisestipend av HVL. Andre saker Studenttinget har jobbet med i år kan du lese om her

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget kan sees på som en slags mini-regjering, og er dermed det utøvende organet. Utvalget består av syv studenter fra de ulike campusene ved HVL. Lederen av det nåværende arbeidsutvalget heter Henrik Waage Tjore.

Representantene i arbeidsutvalget jobber for å gjennomføre de sakene som vedtas av Studenttinget. Kort oppsummert så er det Studenttinget som vedtar hvilke saker man skal prioritere gjennom året, og så er det arbeidsutvalget sitt ansvar å jobbe for disse sakene. Arbeidsutvalget velges ut fra representantene i Studenttinget. 

Instituttillitsvalgte  

I tillegg til å stemme på representanter til Studenttinget, kan du stemme på Instituttillitsvalgte (ITV). Disse representantene sitter i to ulike studentråd; studentcampusråd og studentfakultetråd. Studentcampusrådene er på campusnivå, mens studentfakultetrådene er på fakultetsnivå.

Som institutttillitsvalgt setter man dagsorden ved sitt studiested eller fakultet. Man velger også hvilke studenter som skal sitte i ulike råd og utvalg, og man gir penger til ulike lokale studentaktiviteter.

Hvordan stemmer jeg?

Valget åpner 4. november klokken 12.00 med bolleservering på alle HVL sine campus. For å stemme går du inn på denne nettsiden. Valget stenger igjen 11. november. Du har dermed en uke på deg til å stemme. Alle studenter som har studierett ved HVL har stemmerett.

De ulike kandidatene som stiller til valg kan du lese mer om på STVL sine nettsider, her publiseres også valgresultatet 16. november.

Godt valg! 

Kommentarer

kommentarer