Studenten ble nektet praksis på lektorstudiet på grunn av tidligere rusavhengighet. Nå saksøker studenten staten.

UTESTENGT. En UiB-student ble nektet praksisplass på grunn av tidligere rusbruk. Nå går studenten til sak mot staten. ARKIVFOTO: STUDVEST.


En lektorstudent ved Universitetet i Bergen (UiB) ble i fjor utestengt fra praksis. Studenten er tidligere dømt for oppbevaring og bruk av narkotika, samt heleri. Det skriver Khrono.

Sist gang studenten ble dømt var i 2013, da personen fikk en dom på mer enn to års fengsel, skriver avisen.

Rusfri siden 2015

Studenten klaget på vedtaket, men etter at klagenemnda behandlet saken igjen var konklusjonen den samme: Studenten var ikke skikket til praksisplass.

Et mindretall av klagenemnda var uenig i konklusjonen. De mener det ville vært forsvarlig å la studenten delta i praksis, og påpeker at studenten ville vært under oppsyn, og fått gradvis mer ansvar. Det er også dokumentert at studenten har vært rusfri siden 2015, ifølge Khrono.

Går til sak

I klagenemndas begrunnelse for utestengelse står det at «Flertallet har merket seg klagerens positive utvikling, men finner at hensynet til elevene må få avgjørende betydning i saken».

Under behandlingen av klagen ble hensynet til mindreårige framhevet, og klagenemnda viste til at klageren har hatt en «lengre periode i livet» med kriminalitet og rusavhengighet.

Etter at klagen på vedtaket om utestengelse ble avslått har studenten nå bestemt seg for å gå til rettssak mot staten, ifølge Khrono.

Kommentarer

kommentarer