Men nå trekker universitetet betalingskravet.

ULOVLIGE EGENANDELER. Joris Schwitters har nylig kommet hjem fra studietur. Like før han dro fastslo Kunnskapsdepartementet at det er ulovlig å la studentene betale for slike turer. FOTO: MARIA HOLTAN NYKÅS


– Prinsippet er gratis utdanning, og da er det ikke greit at studentene må betale for feltturer.

Det forteller Joris Schwitters, som studerer til å bli lektor i realfag ved Universitetet i Bergen (UiB). Han har nylig vært på feltkurs, og har fått beskjed på studiets intern-nettside om å betale 1.500 kroner til universitetets kontonummer.

Dette står i sterk kontrast til beskjeden UiB fikk fra Kunnskapsdepartementet tidligere dette semesteret: Studenter skal ikke måtte betale for feltturer, ekskursjoner eller andre studieturer.

– Bør ha god forklaring om jeg må betale

I vår skrev Studvest flere saker om at Høgskulen på Vestlandet (HVL) og UiB i tolv år har arrangert studieturer der studentene selv må betale for reisen. Disse turene var obligatoriske for at studentene skulle få lov til å gå opp til eksamen, noe som er ulovlig ifølge Universitets- og høyskoleloven.

Nå har både høgskolen og universitetet gitt beskjed til studentene at de ikke skal måtte betale i framtiden.

– UiB har sagt at de holder på å se på endringene, og at jeg skal få beskjed når de har funnet en løsning, forteller Schwitters.

Han håper at han slipper å betale, men har ennå ikke fått informasjon om dette.

– Hvis jeg likevel må det, bør universitetets forklaring være god, slår han fast.

Oddrun Samdal, viserektor ved UiB, kan berolige studentene med at det i fremtiden vil lages nye retningslinjer som er i tråd med loven.

– Men må studentene som har fått faktura allerede betale?

– Nei. Men de vil få tilsendt en ny faktura for matutgifter, sier Samdal.

Etterlyser bedre informasjon

Det står også i notatet fra Kunnskapsdepartementet at utdanningsinstitusjonene på forhånd må gi studenten god informasjon «slik at utgiftene fremstår som påregnelige».

– Hvis man skal betale for undervisningen i et emne, bør det stå i emnebeskrivelsen, kommenterer Schwitters.

Oddrun Samdal_MD_02

TREKKER FAKTURA. Oddrun Samdal fra UiB lover at studentene som har fått betalingskrav ikke må betale. ARKIVFOTO: MARIE-LUISE DEIKE

Ifølge ham fikk ikke studentene beskjed om kostnader før på infomøtet i slutten av forrige august. Lektorstudenten lette også etter informasjon om betaling på UiB sine nettsider, men uten å finne det.

Frykter klasseskille

Håkon Randgaard Mikaslen, leder i Studentparlamentet ved UiB, er glad for at universitetet nå varsler at det kommer en praksisendring.

– Men det er viktig at det ikke går utover læringstilbudet. Jeg håper UiB prioriterer dette i budsjettet, sånn at studentene fortsatt får mulighet til å dra på studieturer.

Mikalsen forteller at studentparlamentet skal følge opp at studieturene ikke avskaffes, selv om de ikke er obligatoriske.

– Samtidig frykter vi at det skal bli et skille mellom studenter som har råd til å betale og studenter som ikke har. Men vi skal ha god dialog med ledelsen.

Hvis man skal betale for undervisningen i et emne, bør det stå i emnebeskrivelsen.

Joris Schwitters, lektorstudent. 
– HVL har løst situasjonen bra

Høgskulen på Vestlandet beklaget til studentene allerede i mai. De har nå på plass et alternativt opplegg for studenter som ikke ønsker å betale for studieturer.

En av studentene som har benyttet seg av dette er høgskolestudent Ingvil Haldorsen. Hun var en av de tre studentene som gikk hardt ut mot høgskolen i Studvest da det ble avslørt at det var ulovlig i vår.

– Det alternative opplegget var veldig bra. Vi gikk gjennom de samme teoriene og løste like mange oppgaver som dem som var på turen, sier Haldorsen.

Hun forteller også at studentene fikk støtte fra de ansatte på HVL etter at det kom fram at de ikke kan kreve betaling for obligatoriske studieturer.

– De var enige i at det var riktig å innføre et alternativt opplegg.

Kommentarer

kommentarer