Alle studenter blir sendt hjem umiddelbart.

ARKIVFOTO: Julie Günther


Annonse

Saken oppdateres.

Universitetet i Bergen stanser all undervisning som krever fysisk fremmøte og sender sine nær 18 000 studenter hjem med umiddelbar virkning, sier universitetet i en pressemelding.

UiB skriver i pressemeldingen at de avlyser alt av fysisk undervisning. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars, til og med påske.

Dette betyr i praksis at alle studenter blir sendt hjem umiddelbart. Dette betyr at studenter ikke skal oppholde seg på campus.

Lesesalene blir også stengt, men vil holdes åpne til fredag klokken 17:00 for at studenter skal få hentet sine eiendeler

Stenger museet

UiB har valgt å avlyse all kurs- og konferanseaktivitet for samme periode, samt å stenge Universitetsmuseet.

– UiB er en stor og viktig kunnskapsinstitiusjon, og vi har et stort ansvar for våre mange studenter og ansatte. Vi ønsker å ta samfunnsansvar i denne krevende situasjonen. Dette er en nasjonal dugnad for oss alle, sier Margareth Hagen, prorektor Universitetet i Bergen i pressemeldingen.

UiB går nå over til digital undervisning i alle emner, så snart det lar seg gjøre. Nærmere informasjon til studenter og undervisere kommer.

Det vil også gjøres endringer når det gjelder eksamen. Her jobbes det fortløpende med å finne gode tilpasninger og digitale løsninger. Tidligere har forskings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H), uttalt at flere hjemmeeksamener bør vurderes.

I pressemeldingen står det videre at veiledning skal gjøres digitalt, og at alle ansatte blir oppfordret til å jobbe hjemmefra dersom arbeidets art tillater det. Alle tjenestereiser blir også avlyst.

Ansatte og studenter i risikogrupper skal benytte hjemmekontor. Husk å varsle nærmeste leder.

Kommentarer

kommentarer