UKEN fyller 40 år, og festivalen som primært arrangeres av NHH-studenter, slipper nå til enda flere studenter fra de andre skolene i Bergen.

UTVIDER: PR-sjef for UKEN20, Sebastian Valenzuela, vil ha med seg hele student-Bergen i planleggingen av neste års festival.


UKEN-festivalen

I mars 2020 er det nok en gang duket for UKEN-festivalen i Bergen. Ukene før påske stod arrangørene på stand ved samtlige utdanningsinstitusjoner i Bergen for å verve «fUKENsjonærer». 

– Vi gikk inn med et valgløfte da vi stilte som UKEN-styre om å inkludere bergensstudenter i enda større grad. Så planen er å få flere enn hundre. Vi vil ikke at UKEN skal bli relatert til NHH, men Bergen. Det skal hete UKEN i Bergen, sier Sebastian Valenzuela som er PR-sjef i UKEN20.

Vervingen av enda flere funksjonærer fortsetter ved semesterstart etter sommerferien.

Åpner flere stillinger

Det er omlag 1000 frivillige med å arrangere UKEN-festivalene. Ved forrige UKEN var én av ti frivillige fra de andre skolene. Valenzuela kan fortelle at de dette året vil åpne enda flere stillinger til studenter utenfor NHH.

– Det vi har utvidet med i år, til forskjell fra forrige gang, er at det er flere Gruppeleder-stillinger nå. Nytt er også det at vi har blant annet utlyst Gruppeleder for Reklamesalg og Grafisk. 

Disse stillingene var tidligere kun forbeholdt studenter ved NHH.

– Hvis jeg skulle nevnt alle så hadde det kanskje tatt en halvtime, ler han. 

Spisset kompetanse

Et fellestrekk som er viktig for alle som vil være med som funksjonær i UKEN20 er å ha motivasjon, legger Valenzuela vekt på. Det finnes noen stillinger som krever litt mer spissede ferdigheter enn andre, og her har PR-sjefen en strategi for å finne de som passer best til stillingen.

– Det er ikke til å utelukke at ved for eksempel å satse på Høyskolen Kristiania, der vi vet at det er en linje hvor man kan studere grafikk og sånne ting, så vil vi gjerne prøve å få inn en grafiker derfra.

Valenzuela mener det er viktig å inkludere hele studentmassen i Bergen når de skal planlegge UKEN, både på grunn av det sosiale og det kompetansemessige.

Les også: UKErevyen hadde 30 ganger så mye penger å bruke som BTS-revyen

PLANLEGGING: – Nå er det de lange linjene som trekkes. Blant annet hvor vi skal ha konserter og ulike type arrangementer, forklarer Sebastian Valenzuela.

Fyller 40 år

UKEN20 vil forsøke å skille seg ut ved det å inkludere flere studenter fra alle skolene i Bergen. Det som imidlertid vil skrive neste års UKEN inn i historiebøkene, er det faktum at det er jubileumsår. UKEN fyller 40 år, og Valenzuela kan melde at det skal feries.

– Planen er at vi skal feire jubileet. Det å ha vært synlige i Bergen i 40 år, bringer med mange minner som man kan se tilbake på. Det er også en av satsningene å inkludere Bergen som by i større grad.

– Det blir en helvetes fest! 

Kommentarer

kommentarer