Like før Brann-medlemmer skal avgjøre om studentsamskipnaden får bygge boliger på stadion, slenger investor inn et sjokk-bud.

SLIK? Dette er en foreløpig skisse som viser hvordan studentsamskipnaden ser for seg boliger på stadion. FOTO: OG ARKITEKTER


Dagen før Branns medlemmer skal stemme «ja» eller «nei» til at den ene stadion-tribunen skal bygges ut med studentboliger, melder BT at investor Espen Aubert byr 35 millioner kroner mer enn tilbudet fra studentsamskipnaden.

I utgangspunktet skal Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) betale 265 millioner kroner, dersom medlemmene av klubben godkjenner det.

– Hovedgrunnen til at jeg gjør dette er at jeg mener Sammen kjøper det for billig. Det er helt greit at det går til Studentsamskipnaden, men da må det være til riktig pris, sier Aubert til Studvest.

Vil drive opp prisen

Aubert sier til BT at han håper at noen overbyr ham og at han primært ønsker å drive opp prisen, som han tror bør ligge drøyt 100 millioner høyere enn den gjør nå.

– Hvis vi likevel skulle ende opp som kjøpere, vil det være studenter som er i målgruppen til leilighetene vi vil bygge, sier han til Studvest.

– Hvordan vil prisene bli for studentene da?

– Vi vil forholde oss til markedspriser, sier han.

På spørsmål om investoren lager unødvendig bråk ved å time budet til like før årsmøtet svarer han følgende:

– Det ville ikke vært mulig å gjøre det før. Det tar litt tid å legge inn et bud på 300 millioner – og vi har jobbet med dette siden Sammen sine planer ble offentliggjort.

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, sier følgende om budet til BT:

– Vi skal gjennomgå det vi har fått og gi en tilbakemelding. Det endrer ikke noe av underlaget til den ekstraordinære generalforsamlingen. Det som skal behandles der, har vært kjent lenge.

Per Kristian Knutsen, administrerende direktør i «Sammen», ønsker ikke å kommentere stort før møtet i morgen.

– Vi er fortsatt i dialog med Brann, så får vi se hva som skjer på generalforsamlingen.

Tre grunner til  å bygge studentboliger

På Brann sine hjemmesider har klubben listet opp hvorfor de har konkludert med at bygging av studenthybler er den beste løsningen. Dette er de tre siste punktene:

  • Det er etterspørsel etter studenthybler i Bergen.
  • Studentsamskipnaden på Vestlandet ønsker en slik løsning og har finansieringen på plass.
  • Det er mulig å få en slik kombinasjon godkjent, da studenter ikke bidrar til vesentlig biltrafikk i det tettbygde strøket.

Dette er ikke første gang det blir medie-skriverier rundt boligprosessen på stadion. I slutten av september kastet Fylkesmannen i Hordaland seg inn i diskusjonen, og mente at prosjektet hadde så vesentlige mangler at det ikke burde godkjennes.

I begynnelsen av november var tonen en annen, da planene ble revidert og godkjent.

Kommentarer

kommentarer