Skolestreik og demonstrasjon er en av de beste måtene vi som studentdemokrati kan bidra til faktisk endring, skriver leder for Liberal Liste.

MEGAFON. Tobias Bashevkin fra Liberal Liste er uenig med Blå Listes innlegg publisert i forrige uke. Han mener man må demonstrerer for å bli hørt. Foto: Samia Rojas.


Blå Liste skriver i Studvest den 14. mars at de ikke støtter skolestreiken som et tiltak for et bedre klima. De sier videre at vi heller bør fokusere på konkrete tiltak for å redde klimaet.

Men er det ikke akkurat derfor vi studenter og andre unge bør demonstrere for et bedre klima? Fordi vi er lei manglende politisk handling. Samt for å kreve klimaomstilling for å redde klima og for å beskytte folk fra oversvømmelse, tørke, klimaflukt og død. Studentpolitikere ved Universitet i Bergen (UiB) har påvirkningsmuligheter, men noen stor makt til å bestemme hvilke konkrete tiltak universitetet og samfunnet skal sette til verks har vi ikke. Derfor mener Liberal Liste at skolestreiken og demonstrasjonen er en av de beste måtene vi som studentdemokrati og studentbevegelse kan bidra til faktiske endringer. Fordi vi faktisk må bli hørt for å påvirke.  

For det er mye UiB kan gjøre for å bidra til nødvendig endring. UiB har satt mål om å være klimanøytrale innen 2030. Men da må konkrete grep og reelle kutt til. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, er fortsatt på CO2 toppen blant landets rektorer. Hvis Norge skal kutte sine utslipp kan vi studenter like godt starte med å rope høyt i gatene for at UiB skal gå foran som et godt eksempel i kampen for klimakutt og en trygg fremtid. UiB er ansvarlig for å følge opp FN sitt bærekraftsmål 14, «bærekraftige hav», og gjennom dette og Bjerknessenteret for klimaforskning, er vi en viktig ressurs for forskning på klimaendringer. Men som institusjon har vi lang vei å gå før vi faktisk følger opp på hjemmebane. Derfor mener vi at Dag Rune, samt UiB som institusjon må ta grep for å begrense sitt eget karbonavtrykk. Blant annet gjennom å kutte i unødvendige flyreiser til interne seminarer som kunne vært holdt i nærmiljøet, samt ta toget over fjellet når regjeringen kaller.  

Greta Thunberg ga et godt eksempel på at unge uten formell politisk makt, med en tydelig stemme kan bidra til presse på for endring. Derfor mener vi i Liberal Liste at demonstrasjonen, streiken og bevegelsen av elever og studenter er viktig for å presse universitetet, samfunnet og politikere til å gjennomføre konkrete tiltak for å redde planeten fra ødeleggende klimaendringer.

UiB og Norge skal bli klimanøytrale innen 2030. Da må vi ta grep i dag! For at dette skal skje må vi tørre å vise følelser og tørre å ta plass. For alternativet er mye verre, alternativet er at vi ikke blir hørt og at samfunnet fortsetter med «business as usual» frem til selve livsgrunnlaget vårt er borte.

Det er derfor vi demonstrerer Blå Liste! Nettopp fordi verden trenger endring, mens UiB og Norge venter med tiltakene vi så sårt trenger, uten at vi som skal leve med konsekvensene blir hørt.  

Kommentarer

kommentarer