– Ein kan ikkje fatte politiske vedtak basert på ei ni år gammal undersøking.

NYVALGT: Marte Øien er valgt til å bli Norsk studentorganisasjons nye leder. PRESSEFOTO: NSO


6. april vart Marte Øien vald som ny leiar av Norsk studentorganisasjon (NSO). Når ho tek over leiarvervet 1. juli seier ho at ho vil jobbe for å samle organisasjonen, som vart danna i 2010 etter samanslåinga av Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion, i større grad.

– Det er styrke i å vere mange, og vi må bruke dei utrulig dyktige menneska som er i organisasjonen, seier ho.

Øien vil også jobbe for å få gjennomført ei ny levekårsundersøking blant studentar, noko som ikkje har vore gjort sidan 2010.

– Ein kan ikkje fatte politiske vedtak basert på ei ni år gammal undersøking. Med ein ny undersøking vil vi få eit godt og oppdatert grunnlag for å jobbe for til dømes betre studentøkonomi, økt studiekvalitet og fleire studentbustadar.

– Merkar at vi finnast

NSO har tidlegare vorte kritiserte for å vere for lite synlege for studentar. Øien seier at studentane uansett skal merke arbeidet organisasjonen gjer.

– Mange veit nok om NSO, men ikkje alle. Det er viktig at studentane veit kva vi gjer, men uavhengig av om dei veit det eller ikkje merkar dei i alle fall at vi finnast, mellom anna gjennom at vi er i opptrapping til 11 månaders studiestøtte.

– Studentpolitikk er ein maraton

Jobben som leiar skal Øien ha i eitt år. Sjølv om ho gjerne skulle hatt meir tid i jobben, seier ho at arbeidet dette året også handlar om å leggje til rette for den vidare drifta av organisasjonen.

– Det er klart at det er vanskeleg å oppnå politisk gjennomslag i løpet av eitt år. Studentpolitikk er ein maraton og ikkje ein sprint, og arbeidet handlar like mykje om å leggje eit godt grunnlag for dei som skal ta over.

Øien har det siste året vore nestleiar i organisasjonen. Ho trur denne erfaringa kan komme godt med når ho skal ta over som leiar.

– Det er nok absolutt en fordel å vere kjent med dei politiske prosessane og ha god kjennskap til korleis organisasjonen driftast. Då kan ein vere meir i forkant av prosessane, og meir klar for uventa ting som dukkar opp, seier ho.

Kommentarer

kommentarer