Bystyrerepresentant Øystein Hassel (Ap) vil bruke nyinnkjøpt område til å bygge studentboliger. Men Sammen er negative til forslaget.

STUDENTBOLIGER. Bergen kommune har nettopp kjøpt opp flere blokker i Vågedalen i Laksevåg. Bystyremedlem og masterstudent Øystein Hassel ber kommunen om å bruke området på å bygge studentboliger. – Det jo kort vei til flere av byfjellene, for dem som liker å gå på tur. FOTO: ANNA ISABELLA SVEINSSON.


Åtte minutter med buss fra Møhlenpris og opp en bakke ligger elleve nedslitte blokker i ulike farger. Blokkene har svarte, tomme vinduer og ble bygget tilbake på 40- og 50-tallet. Ved første øyekast ser de nedslitte, gamle byggene ut som en spøkelsesby.

Her vil Øystein Hassel, bystyremedlem fra Arbeiderpartiet og masterstudent ved UiB, bygge splitter nye studentboliger.

Området heter Vågedalen og ligger i Laksevåg. Bergen kommune har kjøpt nabolaget for at kommunen skal ha mulighet til å styre videre utvikling og bruk av området. Hva området skal brukes til vet de ikke ennå, annet enn at det skal brukes til kommunale formål.

– For lav dekningsgrad

Hassel er klar på at noe av området bør brukes til bygging av nye studentboliger.

– Jeg kan selvfølgelig ikke gå ut og love at området skal gå til studentene, men dette er mitt forslag, og jeg håper det blir vurdert seriøst av Sammen og byrådet, sier Hassel.

Han ser for seg at studenter som vil bo sentralt, men samtidig litt tilbaketrukket, vil ønske å leie bolig i området, for eksempel studenter som har familie og barn. Han påpeker også at dekningsgraden på studentboliger i Bergen kun er på 12,86 prosent, noe som ligger langt unna det kommunale målet om at 30 prosent av bergensstudentene skal kunne bo i offentlige studentboliger.

– I tillegg er det jo kort vei til flere av byfjellene, for dem som liker å gå på tur, sier Hassel.

USIKKERT. Kommunen vet ennå ikke hva de skal gjøre med området de har kjøpt opp. Men Øystein Hassel har et klart ønske: Bygg studentboliger! FOTO: ANNA ISABELLA SVEINSSON.

Sammen er skeptisk

Stein Ove Halhjem, boligdirektør i Sammen er likevel negativ til forslaget om bygging av studentboliger i Vågedalen og sier at det foreløpig ikke er aktuelt. Han mener området har for dårlig infrastruktur når det kommer til kollektivtransport og sykkelmuligheter.

– Stedet ligger for langt unna utdanningsinstitusjonene i Bergen og jeg tror ikke studenter vil ønske å bo der, sier Halhjem.

– Men det er jo bare 8 minutter med buss fra Møhlenpris?

– Ja, men når har jeg svart deg.

Ønsker sentrumsnære boliger

Mia Milde, leder for Velferdstinget, reagerer derimot positivt på forslaget og sier at de har invitert bystyremedlem Hassel til et møte om saken.

– Vi er kjempeinteresserte, men jeg har ikke sett selve området, så vi må vente å se. Men vi er på ballen, sier Milde.

Milde forteller også at Sammen og Velferdstinget tidligere har sett på Laksevåg som et potensielt område for bygging av studentboliger, men at de da kom fram til at tilknytningen til sentrum var for dårlig.

– Det vi ser er at Sammen-boligene som ikke har god nok tilknytning til sentrum, ikke har fullt belegg.

Hun sier at Velferdstinget er skeptiske til å bygge studentboliger langt unna sentrum.

POSITIV: Leder i Velferdstinget, Mia Milde, sier de har invitert bystyremedlem Øystein Hassel til møte for å høre om ideen. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.

– For tidlig å si

Til området som Hassel ønsker å bygge studentboliger i tar det i underkant av ti minutter med buss fra sentrum.

– Hvis det ikke tar lengre tid enn det så er vi positive til forslaget, forteller Milde.

Peter Hatlebakk, politisk rådgiver for byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, sier at en nøye vurdering av Laksevåg som område må gjennomgås før de kan bestemme hva tomten skal brukes til.

– Det er for tidlig å si om Vågedalen kan ha studentboliger eller ikke, men det er et innspill som vi ønsker velkommen, sier Hatlebakk på vegne av byråd Tryti.

Hatlebakk sier at det vil være en offentlig høring om kort tid, der alle er velkommen til å gi innspill om hva området burde brukes til.

Kommentarer

kommentarer