Nå skal fem professorer gjøre overgang fra institutt for sammenliknende politikk til institutt for administrasjons og organisasjonsvitenskap. Med seg tar de forskningsprosjekter verdt 56 millioner kroner.

SV-FAKULTETET: Institutt for sammenliknende politikk og institutt for administrasjons og organisasjonsvitenskap vurderes å slås sammen. ARKIVFOTO: Silje Fridén.


Helt siden slutten av 2019 har et arbeidsutvalg ved Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV-fakultetet) utredet mulighetene for å slå sammen institutt for sammenliknende politikk (sampol) og administrasjons og organisasjonsvitenskap (adm.org). 

Fem professorer ved institutt for sampol går nå over til adm.org som en konsekvens av at «en vedvarende og vanskelig arbeidsmiljøsituasjon var blitt uholdbar og fastlåst» heter det i et notat til fakultetsstyret ved SV. 

Overflyttingen av de ansatte ble godkjent i fakultetsstyret tirsdag 20. april. 

Tar med seg forskningsprosjekter verdt 56 millioner kroner

De fem professorene som nå går over fra institutt for sampol til institutt for adm.org tar med seg sine respektive prosjektporteføljer i overgangen fra og med 1. mai 2021. 

Samlet sett medfører dette at verdier for 56 millioner kroner overføres mellom instituttene, fremgår det av fakultesstyrets papirer

I følge kilder Studvest har pratet med ved institutt for sammenlignede politikk, stiller flertallet av de ansatte her seg skeptiske til å opprette et stort statsvitenskapelig institutt ved SV-fakultetet av flere grunner. 

Vilkårene for en god diskusjon om en sammenslåing under pandemien trekkes frem som et viktig eksempel.

Vil gå utover studentene

Jan Oskar Engene, instituttleder ved institutt for sampol, sier det er trist å miste fem professorer til institutt for administrasjons og organisasjonsvitenskap.

– Fem professorer forsvinner. Det vil på sikt kunne gå utover utdanningstilbudet ved instituttet. Kanskje allerede fra høsten av. Først og fremst går dette utover studentene og det tilbudet som kan leveres.

DÅRLIGERE TILBUD: Jan Oskar Engene er instituttleder ved institutt for sammenliknende politikk. FOTO: UIB

I en drøfting av fordeler og ulemper med en eventuell sammenslåing av de to instituttene datert 2. desember 2020, konkluderer en arbeidsgruppe ved institutt for sammenliknende politikk at det er «sterk motstand mot å igangsette en sammenslåingsprosess, i forskningsgruppene og blant ansatte og studenter. Arbeidsgruppen mener at fordelene med en sammenslåing er klart mindre enn ulempene».

– Flere på institutt for sammenliknende politikk føler seg ikke hørt i denne prosessen. Det har fra dekanens side ikke vært lagt opp til noen god dialog. Det fremstår også merkelig å skulle flytte professorer mellom institutter for så å slå dem sammen, sier Engene. 

Ingen forhåndsvedtak

Dekan ved SV-fakultetet, Jan Erik Askildsen, mener at sammenslåingen vil gi fakultetet og instituttene nye muligheter. Han legger vekt på at dette ikke er noen form for forhåndsvedtak, og at saken fortsatt behandles. 

Hva er bakgrunnen for at man vil å slå sammen instituttene?

VIL GI NYE MULIGHETER: Dekan ved SV-fakultetet Jan Erik Askildsen ser positivt på en potensiell sammenslåing av instituttene. FOTO. UiB

– En viktig gevinst av en sammenslåing er at man kan få et stort statsvitenskapelig institutt som kan gi muligheter for å utvikle nye studieprogram, særlig for master og phd.-studenter, forteller Askildsen. 

Har det at de fem professorene som nå går over til institutt for administrasjons og organisasjonsvitenskap noen sammenheng med den foreslåtte sammenslåingen? 

– Det er relatert til saken i betydningen av at diskusjonen knyttet til saken har skapt en vanskelig arbeidssituasjon for de fem. 

Hvordan opplever du at forslaget om sammenslåing har blitt mottatt av de ansatte?

– Flertallet av professorer og forskere ved institutt for sampol har uttrykt skepsis, mens det har vært mer åpent på institutt for adm.org. og blant ansatte i rekrutteringsstillinger. 

Fristen for utredningen av en eventuell sammenslåing av de to instituttene er satt til 15. mai 2021 og skal behandles av fakultetsstyret ved SV i midten av juni. Det skal utredes flere modeller for integrasjon. Den endelige behandlingen av saken vil finne sted til høstsemesteret i september 2021.

Kommentarer

kommentarer