VID vitenskapelige høgskole kan endelig vise frem sin nye utvidelse.

STUDENTER: Oppussingen av høyskolen har vært et samarbeidsprosjekt mellom studentene og ledelsen. 


Til tross for forsinkelser grunnet korona begynner VID vitenskapelige høgskole (VID) i Bergen sitt oppussingsprosjekt å bli ferdig. Nybygget skulle opprinnelig stå klart høsten 2021.

Prosjektet startet i 2020 for å samle de to campusene i byen som tidligere lå i Fyllingsdalen og Haraldsplass. Nå ligger de begge sistnevnte sted.

Samarbeid mellom studenter og elever

Oppussingen av høyskolen omtales som et samarbeidsprosjekt mellom studentene og ledelsen. 

– Det har vært viktig for oss at studentene skulle være med på å utforme campus, forteller prorektor ved VID, Anita Lyssand.

– Ja, fordi det er jo vi som i hovedsak skal bruke skolen, skyter studentrådsleder Heidi Indseth inn. 

SAMARBEID. Oppussingen av høyskolen har vært et samarbeidsprosjekt mellom studentene og ledelsen. 

Lyssand forteller at studentene har vært et aktivt ledd i utforming av ny campus. Dette innebærer utforming av undervisningsrom, sosiale soner, kunst og interiør.

Gangene har blitt pyntet med pop-art kunst på alle vegger. Dette er en del av et kunstprosjekt i som er en blanding av kunst på veggene, skulpturer, installasjoner og hovedverket, som skal henges opp i entreen.   

Studentene har selv fått velge fargene på interiøret. Arbeidsrom, klasserom, auditorier og lekeområder har fått en rød og brun fargepalett, mens kantinen og avslapningsområdene er blitt blå og grønne.  

Pustende dukker 

Sykepleierstudentene har fått et splitter nytt simulerings- og ferdighetssenter til undervisning. Det er lokalisert i kjelleren på campus, og bygd slik at det likner et sykehus.

CASE. Her blir en av de pustende dukkene brukt for å simulere en eldre pasient.
DUKKER. Dukkene i det nye ferdighetssenteret kan blant annet puste og bytte hud.

– Dette er det gamle akuttmottaket til Haraldsplass Diakonale sykehus som vi har pusset opp, opplyser prorektor Lyssand.

Her har sykepleierstudenter muligheten til å øve seg på hvordan det er å være ute i praksis på en realistisk måte. Studentene får flere caser å øve seg på, og kan trene seg på lærere som spiller ulike pasienter og dukker i sykehusrommene.

Leder av studentrådet på VID, Heidi Indseth, og leder av Studentparlamentet, Martin Belov, er fornøyde med at høyskolen har involvert dem i prosessen.

I forbindelse med oppussingen har skolen kjøpt inn tre nye elektroniske dukker. De har puls og kan snakke, blunke, puste og bytte hud. Dukkene gir studentene en bedre simulering av hvordan det er å behandle pasienter. 

– Det har vært viktig at dette senteret skal være en arena for trening, som ligger tett opp mot de fasilitetene de møter på sin praksis på sykehus og i kommuner, forteller Lyssand.

Kroppsdeler i 3D
VR-ROM. Her blir det demonstrert hvordan VR-brillene kan brukes i anatomiundervisning.

En egen IT-arbeider ble ansvarlig for å opprette et greenscreen-rom og et VR-rom.

I VR-rommet kan studentene blant annet dekonstruere en kropp og se hver kroppsdel i 3D-format.

Leder av Studentparlamentet ved VID, Martin Belov, er imponert over de nye rommene.

– Jeg har jo sett bilder av alt i bøker, men det å se det på den måten i 3D er en helt utrolig opplevelse, forteller han.

Auditorium og klasserom 

Auditoriene og klasserommene er bygd med tanke på aktiv læring. Målet er at studentene skal få mulighet til å ha gruppearbeid under en forelesning. Sykepleierstudentene Alexander Fredheim og Sebastian Eide liker godt de nye klasserommene.

Indseth, lederen for studentrådet, har vært fornøyd med involveringen studentene har fått i prosjektet. 

– Jeg synes VID er veldig flinke som undervisningsinstitusjon til å samarbeide med studentene sine, forteller Belov.

FORNØYDE. Alexander Fredheim og Sebastian Eide er fornøyde med at de kan bruke klasserommene til å arbeide i.

I dag gjenstår fortsatt uteområdet å bli ferdigstilt, og noe kunst mangler fremdeles.

– Men til våren skal det bli flyttet ut møbler slik at man kan gå rett ut fra biblioteket og sette seg utenfor, forteller Lyssand.

Husleie står for størst kostnad

Administrerende direktør ved VID, Marianne Brattland, forteller at de største kostnadene knyttet prosjektet er utvidelsen av lokalene, hvor de leier større deler av skolearealet.

Om prisen for utvidelsen sier hun følgende:

– Prisbildet for dette er sammensatt og består av økt husleie og investeringer i infrastruktur og oppussing, opplyser Brattland.

Semesteravgiften vil være lik som før. Studieavgiften har økt noe, men vil variere noe ut fra av hvilket studieprogram man går.

Kommentarer

kommentarer