Skal pumpe nytt giv og engasjement i foreningen.

GJENGEN. Disse skal sammen utgjøre neste års Kjernestyre ved NHHS.


Denne uken var det valg ved Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS). Blant de 62 vervene som skulle fylles var åtte av dem i Kjernestyret, foreningens daglige ledelse.

Fredag kveld ble resultatene annonsert, og gruppen som kaller seg «Arterie» ble valgt inn som det nye Kjernestyret.

Navnet spiller på et av hovedvisjonene deres:

– Tanken er at arteriene utgjør hovedpulsåren som pumper blod i kroppen. Vi skal pumpe nytt giv, nytt engasjement, og drifte kroppen som da er NHHS, sier Marthe-Caroline Dahle, som blir Kjernestyrets nye leder.

Vil at alle skal kunne delta

Målet er nemlig å skape en felles NHHS-identitet der alle på skolen skal kunne føle seg hjemme.

– Vårt viktigste oppdrag er at alle som går på denne skolen trives. Gjør de ikke det, kan vi ikke sikre daglig drift, sier Lise-May Sæle, som blir ny eksternansvarlig.

ANONYMT. Artierie vil også forbedre varslingssystemet på skolen ved at man både skal kunne velge hvem man varsler til, samt ha mulighet til å varsle anonymt.

De vil blant annet lage merchandise, fokusere på, og aktivt jobbe for, arrangementer som er åpne for alle studenter.

– Du må ikke være med på ting hvis du ikke vil, men du skal ha muligheten, sier Dahle.

Dialog med ledelsen

Et annet mål for det nye styret er å styrke samarbeidet med ledelsen.

– Det er en trend at studentene føler seg litt overkjørt i diverse situasjoner i for eksempel denne filmingen, sier Dahle.

Hun sikter blant annet til situasjonen på NHH der ledelsen har kuttet i filmingen av forelesninger på skolen. Det har vakt harme blant studenter, og blant annet resultert i en underskriftskampanje og debatt på Dagsnytt 18 i NRK.

– Vi har tro på at god dialog og forståelse er bedre enn å alltid gå i krig, sier Dahle.

Ønsker mer konkurranse

I likhet med i fjor, stilte kandidatene til Kjernestyret uten konkurranse fra andre.

På onsdag snakket Studvest med to studenter som gjerne skulle sett at det var mer flere om beinet.

– Mer konkurranse ville vært et bra insentiv til å få flere til å stemme, sa Ingrid Jørgensen, som var på vandring i valgkampområdet.

LIV. Slik så det ut i Speilsalen på NHH onsdag formiddag da flere ulike grupper drev valgkamp.

Totalt var det 3 av de 62 vervene som hadde konkurranse: Lederstillingen i Næringslivsutvalget, nestleder/økonomiansvarlig i profileringsutvalget og leder i Økonomiformidlingen.

Sæle mener konkurranse er bra, og at de ideelt sett skulle hatt motkandidater.

– Vi ønsker at det skal være mer konkurranse om alle stillingene på skolen, men så skjer ikke det, sier Sæle.  

– Der er det en vei å gå, legger Dahle til.


Kommentarer

kommentarer