SEN EKSAMEN. Bakgrunnen for opptrapping av studiestøtten er blant annet at en stor andel av studentmassen ikke har siste eksamen før godt ut i juni, skriver innsenderen. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Leserinnlegg: Det går mot 11 måneders studiestøtte, men ikke alle får nyte godt av den utvidede utbetalingsperioden.


Annonse

De fleste studenter mottar studiestøtte fra Statens Lånekasse, enten i form av lån og stipend eller eventuelt kun stipend. Tidligere har støtten fordelt seg med månedlige utbetalinger fra august til mai, men fra og med studieåret 2016-2017 vedtok Stortinget en gradvis opptrapping av studiestøtten fra 10 til 11 måneder. Det vil si at man da fikk studiestøtte i 10 måneder + 1 uke for studieåret 2016-2017. For inneværende studieår (som endelig går mot slutten) er støtten ytterligere utvidet til 10 måneder + 2 uker. I 2020 vil den 11 måneden med studiestøtte være en realitet, gitt at Stortinget bevilger penger til dette i statsbudsjettet for 2020. Det samme gjelder den tredje uken i 2019, som også avhenger av at det bevilges penger i statsbudsjettet. 

Bakgrunnen for opptrapping av studiestøtten er blant annet at en stor andel av studentmassen ikke har siste eksamen før godt ut i juni, noe som for eksempel kan by på utfordringer med tanke på betaling av husleie og andre levekostnader i juni. Mang en student har sett seg nødt til å jobbe ved siden av studiene, eventuelt lånt penger fra foreldre, for å dekke kostnadene som definitivt også påløper i juni. Opptrapping av studiestøtten betyr at dersom man tidligere har måttet jobbe ekstra i løpet av semesteret for å dekke inn støtten man tidligere ikke fikk utbetalt i juni, nå kan trappe ned jobbingen når semesteret går mot slutten og innkassere verdifull tid til å øve til eksamen. Et skår i gleden er at – foreløpig – er det kun fulltidsstudenter som får nyte godt av den utvidede utbetalingsperioden.

Blant dem som ikke får en ekstra måned med studiestøtte er:

  • Studenter i deltidsutdanning.
  • Studenter som kun studerer høstsemesteret.
  • Elever og studenter som allerede mottar støtte fra andre ordninger om sommeren.

Dette betyr at deltidsstudenter altså ikke får utbetalt ekstra studiestøtte i juni, selv om de selvsagt er like avhengig av støtte for å dekke kostnader som påløper i juni.

For dem som får utbetalt ekstra støtte kan det opplyses om at det ikke er nødvendig å foreta seg noe spesielt for å motta støtten, den kommer automatisk på konto så lenge du har søkt og signert avtale om studiestøtte for gjeldende studieår. Bruk pengene fornuftig!

Kommentarer

kommentarer