Leserinnlegg: Det går mot 11 måneders studiestøtte, men ikke alle får nyte godt av den utvidede utbetalingsperioden.

SEN EKSAMEN. Bakgrunnen for opptrapping av studiestøtten er blant annet at en stor andel av studentmassen ikke har siste eksamen før godt ut i juni, skriver innsenderen. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


De fleste studenter mottar studiestøtte fra Statens Lånekasse, enten i form av lån og stipend eller eventuelt kun stipend. Tidligere har støtten fordelt seg med månedlige utbetalinger fra august til mai, men fra og med studieåret 2016-2017 vedtok Stortinget en gradvis opptrapping av studiestøtten fra 10 til 11 måneder. Det vil si at man da fikk studiestøtte i 10 måneder + 1 uke for studieåret 2016-2017. For inneværende studieår (som endelig går mot slutten) er støtten ytterligere utvidet til 10 måneder + 2 uker. I 2020 vil den 11 måneden med studiestøtte være en realitet, gitt at Stortinget bevilger penger til dette i statsbudsjettet for 2020. Det samme gjelder den tredje uken i 2019, som også avhenger av at det bevilges penger i statsbudsjettet. 

Bakgrunnen for opptrapping av studiestøtten er blant annet at en stor andel av studentmassen ikke har siste eksamen før godt ut i juni, noe som for eksempel kan by på utfordringer med tanke på betaling av husleie og andre levekostnader i juni. Mang en student har sett seg nødt til å jobbe ved siden av studiene, eventuelt lånt penger fra foreldre, for å dekke kostnadene som definitivt også påløper i juni. Opptrapping av studiestøtten betyr at dersom man tidligere har måttet jobbe ekstra i løpet av semesteret for å dekke inn støtten man tidligere ikke fikk utbetalt i juni, nå kan trappe ned jobbingen når semesteret går mot slutten og innkassere verdifull tid til å øve til eksamen. Et skår i gleden er at – foreløpig – er det kun fulltidsstudenter som får nyte godt av den utvidede utbetalingsperioden.

Blant dem som ikke får en ekstra måned med studiestøtte er:

  • Studenter i deltidsutdanning.
  • Studenter som kun studerer høstsemesteret.
  • Elever og studenter som allerede mottar støtte fra andre ordninger om sommeren.

Dette betyr at deltidsstudenter altså ikke får utbetalt ekstra studiestøtte i juni, selv om de selvsagt er like avhengig av støtte for å dekke kostnader som påløper i juni.

For dem som får utbetalt ekstra støtte kan det opplyses om at det ikke er nødvendig å foreta seg noe spesielt for å motta støtten, den kommer automatisk på konto så lenge du har søkt og signert avtale om studiestøtte for gjeldende studieår. Bruk pengene fornuftig!

Kommentarer

kommentarer