KRENKET. Innsender Ingeborg Sivertstøl frykter at vitsen i TVIST-Dotten er resultat av holdninger som må bekjempes i akademia. FOTO: Studvest.

Det er ikke sånn at man kan trykke hva som helst for deretter å hevde at det er satire, skriver innsender.Debattregler

Feiringen av Norges grunnlovsdag er over for denne gang. Der andre var opptatt med å gå i tog og andre festligheter, valgte den satiriske student-avisen TVIST-Dotten, tilknyttet Høgskulen på Vestlandet (HVL), å feire dagen med å trykke «humor» om voldtekt.

«Hva gjør man når man har voldtatt en stum jente? Knekker fingrene hennes så hun ikke kan si det til mamma».

Oppskriften på hvordan man kan voldta et stumt barn, og sørge for at barnet ikke har mulighet til å si det til mamma, presterte studentene fra HVL å dele ut i 17-mai toget i Bergen, på barnas dag.

At noen har satt seg ned for å klekke ut dette, med tilhørende strektegning av det som skal være den ødelagte jenta, og kommet fram til at dette blir gøy å dele ut på 17-mai, gjør meg bekymret. Jeg håper inderlig at avisen ikke nådde ut til foreldre med barn som har denne funksjonsnedsettelsen.

Som student ved en høyere utdanningsinstitusjon skal man ikke bare tilegne seg teoribasert kunnskap. Det er også en dannelsesprosess hvor intellektet skal utvikles slik at vi evner å ta velreflekterte valg og avgjørelser. Men, det er dessverre slik at utdannelse ikke nødvendigvis fører til dannelse.

Det er tilfredsstillende å lese god satire skrevet med skarpe pennestrøk. Satire opptrer i mange former, og kan blant annet brukes som politisk virkemiddel. Derimot er det ikke sånn at man kan trykke hva som helst for deretter å hevde at det er satire.

Selv er jeg av den oppfatning at man kan bruke satire om alt, også voldtekt. Men personlig ville jeg foretrukket at satiren rammet overgriper og eventuelt systemet som svikter, framfor å «spøke» om overgrep begått mot jenter med nedsatt funksjonsevne. Å bruke satire som redskap for å sparke så langt nedover i samfunnet som overhodet mulig, ser jeg ikke formålet med.

At denne såkalte spøken har fått grønt lys av redaksjonen i avisen, vitner om slett redaksjonell vurdering. Selv sier redaktøren til NRK at dette skyldes svikt i avisens rutiner. Men her er det ikke bare rutinene som har sviktet. Dømmekraften har også sviktet da dette kom på trykk. Det er bra at avisen nå i ettertid har iverksatt tiltak for å hindre at dette skal skje igjen.  

Jeg håper at dette var et isolert overtramp, men jeg frykter at det er et resultat av holdninger som fremdeles må bekjempes, også i akademia. Rektor ved HVL, Berit Rokne, har selv uttalt at dette vil bli tatt tak i, og fulgt opp. Det er godt å høre, for standarden må være høyere enn dette, særlig innenfor akademia.  

Kommentarer

kommentarer