Leserinnlegg: Frem til regjeringens forslag om kutte i stipendet skrinlegges, må det være studentbevegelsens første og eneste fokus.

UNNVIKENDE. Det er naturlig at Nybø ønsker å unngå å snakke om støtten, men hvorfor lar studentenes valgte ledere henne gjøre det, spør Varg Folkman i dette leserinnlegget. ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN


Annonse

På tirsdag møtte studentpolitiske ledere til studentpolitisk toppmøte i regjeringens representasjonsbolig. På møtet skulle man blant annet diskutere utveksling, praksis og langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Regjeringens foreslåtte kutt i stipendordningen ble derimot holdt utenfor.

Alle andre studentpolitiske spørsmål blekner i møte med finansieringen som lar studenter være studenter, og kampen om å redde støtten fra kutt er pågående akkurat nå. Derfor lurer jeg på hvorfor studentlederne gikk med på å delta på et møte hvor man snakket om alt utenom elefanten i rommet.  

Studiestøtten er per i dag ikke tilstrekkelig – det er hevet over enhver tvil. Når da sittende regjering går inn for å kutte i stipendandelen av støtten, og attpåtil sier det er til vårt eget beste, får det blodet til å bruse.

Statsråd for forskning- og høyere utdanning, Iselin Nybø, vet godt hvor upopulært det er. Så hun vil heller at studenttoppene skal diskutere ting som utveksling og praksis når hun inviterer dem på møte. I begge saker råder det allerede et sterkt konsensus i hennes favør.

Det er naturlig at Nybø ønsker å unngå å snakke om støtten, men hvorfor lar studentenes valgte ledere henne gjøre det?

Til og med sakene Nybø vil diskutere, praksis og utveksling, er saker som direkte påvirkes av studentenes økonomiske situasjon. Usikker økonomi trekkes saktens frem som en av årsakene til at folk velger å ikke dra på utveksling, og vi har den siste tiden fått servert en rekke eksempler som illustrerer hvordan svak studentøkonomi også slår utover muligheter for å være i praksis.

Dermed burde vi forvente mer av landets studenttopper enn at de logrer med halen så fort Nybø roper dem til bords. De burde avslått invitasjonen så fort de fant ut at hva som påfallende manglet fra temalisten.

Når de til tross for at de ikke får snakke om deres fremste, og for øyeblikket mest truede kampsak, likevel velger å delta skapes det et bilde av en samlet skare studentpolitikere som ikke egentlig er villige til å sette handling bak ord når regjeringen går etter studiestøtten. Det hele er rett og slett litt pinlig.

Studiestøtten trenger ikke å være alt alle snakker om alltid, men når kampen om å redde den er pågående forventer jeg at man tar i bruk de midlene man har for å redde den.  

Med den begrensede makten studentpolitikerne besitter, så er langt på vei det eneste man kan gjøre når regjeringen har kutt i blikket å sikre at alle får det med seg. Om Nybø vil kutte i studiestøtten burde det være ubehagelig for henne å gjøre det. Hun burde i det minste måtte tale for tomme saler.

Folkman er Styreleder i Venstrealliansen, men presiserer at innlegget ikke er skrevet på vegne av listen.

Kommentarer

kommentarer