Har du hørt den om ridderen, revisoren og debattarrangøren som skulle lede studentene gjennom den tunge koronahøsten? Bak kulissene har Bergens studentorganisasjoner jobbet hardt for å spille kortene godt med en dårlig utdelt hånd.

AVLYST. Olav Straume og Mannskoret Arme Riddere har avlyst alle julekonserter for i år.


Høsten 2020 har vært lang, rar og krevende for oss alle, noen mer enn andre. Rammet er også Bergens studentorganisasjoner, som for mange av byens studenter både er viktige samlingssteder for idrett, kultur, frivillig arbeid, refleksjon og diskusjon, og sentrale sosiale arenaer utenfor lesesalene og kollektivene.

Studvest har snakket med tre studentorganisasjoner i Bergen om hvordan de har opplevd høsten, og hvordan våren ser ut for dem.

– Ikke bare lek og moro

Ingvild Heggertveit Hagesæter (25) studerer datasikkerhet ved UiB, og er leder i Studentersamfunnet i Bergen. Hun kan fortelle om en forholdsvis vellykket høst.

WEBINARLEI: Leder for Studentersamfunnet Ingvild Heggertveit Hagesæter (25) håper å kunne holde små arrengement, også til våren.

– Det ble jo ikke den lette høsten man håpet på da man var litt naiv og optimistisk i mai, men vi har likevel fått lov til å arrangere ting, sier Hagesæter.

Studentersamfunnet i Bergen lager arrangementer for samfunns- og kulturdebatt i Bergen, og har vært aktive siden 1934. Til tross for skiftende restriksjoner kan Hagesæter fortelle at Samfunnet har klart å avholde 36 fysiske arrangement, med kun seks arrangement avlyst eller utsatt til neste semester.

Noen utfordringer har det likevel vært. Hagesæter peker på mindre erfaring blant de som ble rekruttert i tidligere i år, da forrige semesters mange arrangementer måtte avlyses. Det har også vært vanskelig å arrangere interne sosiale samlinger.

Restriksjonene har også satt grenser for antall deltakere, men Samfunnet har hatt flere utsolgte arrangementer i høst. 

– Det tar ikke knekken på motivasjonen å kun ha 20 i publikum hvis 20 er fullt, sier Hagesæter og smiler.

Hagesæter mener oppskriften til forholdsvis suksess har vært det tette samarbeidet med Det Akademiske Kvarter og Bergen Offentlige Bibliotek i arrangering av diskusjoner, foredrag og lignende, da kulturhusene selv har utarbeidet rutiner for smittevern som har vært enkle for arrangør å følge.

– Vi har sluppet å finne opp hjulet på nytt på den fronten, og det har hjulpet oss veldig, sier Hagesæter.

Hun kan melde om svekkelse på den økonomiske fronten dette semesteret på grunn av plassrestriksjoner, men ser ikke så mørkt på det.

– Dette er ikke det semesteret hvor man skal ha mest show å skryte av heller, stadfester hun.

Stort engasjement

Ved Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) kan styreleder Edvard Wentzel (26) melde om et økende engasjementnivå blant deres medlemmer. Han forteller om oppstarten av ni nye grupper i NHHI, deriblant dart, shuffleboard, og bullseye.

SMITTEVER. Edvard Wentzel (26), styreleder i NHHI, mener det er trygt og forsvarlig å gjennomføre breddeidrett.

Etter et usikkert vårsemester ble det et mål for NHHI-styret å sette i gang aktiviteter og gjennomføre rekruttering på en forsvarlig måte.

– Etter rekrutteringen begynte arbeidet med å legge til rette for gruppene slik at de skulle komme ordentlig i gang. Vi startet opp med trening, men så ble det lokalt utbrudd, og vi følte at det var uansvarlig å fortsette i den perioden, kommenterer Wentzel.

– Vi vet at det har vært smittede som har vært innom, enten på trening eller på opptak, men det har ikke vært meldt om at det har spredt seg. Det viser at det er trygt å gjennomføre breddeidrett, sier Wentzel.

Han argumenterer for at studentidrett bør tillates på samme måte som for barn og unge under 20, da særlig nye tilflyttede studenter er en sårbar gruppe.

– Studentidretten er for alle som har lyst på aktive rammer i hverdagen, og som har lyst på et godt miljø.

Tung høst

Sammenliknet med Samfunnet og NHHI, har byens kormiljø hatt det tungt.

Olav Straume (25) er masterstudent i sammenliknende politikk og leder i Mannskoret Arme Riddere.

JUBILEUM. Korleder Olav Straume tror vårens jubileum vil la seg gjennomføre.

– Det har vært en berg-og-dal bane, og av og på med restriksjoner, sier korlederen.

Koret har, ifølge Straume, gjennomført tre oppdrag i løpet av høstsemesteret, der de et vanlig semester ville ha gjennomført nærmere 15 oppdrag. 

– Vi har en USA-turné som ble avlyst, og har nå avlyst alle julekonsertene våre. Det er kjipt, samtidig som det ikke er så mye å gjøre med det, kommenterer Straume.

Mannskoret består av 24 studenter som øver på en ukentlig basis, og som underholder på arrangementer for Universitetet i Bergen (UiB), på Kvarteret og for bedrifter.

– Vi har sett hverandre mye mindre enn det vi vanligvis gjør, sier Straume og slår fast at å synge i kor handler vel så mye om vennskap som å synge.

Den arme ridderen forteller videre om en utfordrende økonomisk situasjon, og er takknemlig for hjelp fra støtteordninger for kulturlivet.

– Vi går ikke konkurs dette året, men det kunne gått bedre økonomisk, innrømmer Straume.

Ny vår

De tre studentlederne er optimistiske for vårsemesteret. Med stor interesse fra studentene og gjennomført opptak tidligere i høstsemesteret, ser de lyst på våren.

OPTIMISTISK. Studentorganisasjonene er positivt innstilt til vårsemestret.

Straume tror korets 25-årsjubileum vil la seg gjennomføre. Hagesæter framhever lavt frafall blant frivillige, og mener tilsvarende drift for Samfunnet som i høst skal være mulig å få til i vår. Wentzel sier fokus til våren vil for NHHIs del være å engasjere dem som ikke har hatt mulighet til å bli med enda.

– Jeg tror studentene skal være optimistiske for våren. Man må ikke gi opp håpet enda, og vit at det er mange som kjemper for dem, erklærer Wentzel.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer