Innsender mener fremstillingen av GIRAturen ved HVL i Studvest er misvisende for hva turen faktisk handler om.

CLICK-BAIT. Innsender er uenig i Studvests vinkling i saken om GIRAturen på HVL som blant annet var publisert i avisen 6.mars.


Debattregler

I Studvest 6. mars kan vi lese at «Studenttinget brukte over 400 000 på helgetur»Jeg synes det er flott at Studvest ønsker å sette fokus på pengebruk i studentpolitikken, men når Studvest prioriterer store overskrifter og clickbait-journalistikk blir det bare dumt. Det er viktig at debatten har rot i virkeligheten, og her mener jeg at Studvest bommer grovt om hva GIRAturen faktisk er, og hvem den er for.

I ingressen kan vi lese at «Studentpolitikere og tillitsvalgte ved Studenttinget på Vestlandet brukte pengene på kurshelg og hotellopphold». Her mener jeg at Studvest gir leserne et fullstendig feil bilde av hva GIRAturen er og hvem som deltar. GIRAturen er slettes ikke for studentpolitikerne ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). I mandatet for Studenttingets kursgruppe står det at kursgruppen «Skal arrangere kurs som rekrutterer, lærer opp og engasjerer et mangfold av studenter til å bli involvert i studentorganisasjonene på høgskolen, med særlig vekt på studentdemokratiet». Med dette som utgangspunkt ble første og andreårsstudenter uten verv i studentpolitikken ansett som prioritert målgruppe. De få studentpolitikerne som deltok på turen var enten foredragsholdere eller arrangører, og var helt nødvendige for å få gjennomført det faglige opplegget.

Å gi enda mer penger til studentrådene fremfor GIRAturen blir nevnt som et alternativt forslag av Studenttingets leder Bjørn Olav Østeby. Med dette som utgangspunkt ble de lokale studentrådene i Bergen kontaktet av Studvests journalist, og spurt om hva de mente om saken. Jeg registrerer at svarene til studentrådene dessverre ikke er gjengitt i Studvest. Det er også verdt å legge til at store deler av studentrådstyrene har blitt rekruttert gjennom nettopp GIRAturen, blant annet to av studentrådslederne i Bergen.

Som sagt innledningsvis, synes jeg at det er flott at Studvest driver gravejournalistikk, men jeg savner et vesentlig spørsmål i denne saken. Jeg mistenker nemlig at Studvests lesere lurer på om studenter faktisk ble motivert til å engasjere seg gjennom turen. Her kunne leserne fått vite at seks av åtte i styret til studentrådet ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) ble rekruttert via GIRAturen. Faktisk ble minst 24 av de 49 deltagerne fra Bergen engasjert i enten Studenttinget, studentråd, BTS eller Kronbar etter turen til Ulvik, om man ser på buss listene opp mot disse. Og da har jeg ikke tall fra interesseorganisasjoner, linjeforeninger eller råd og utvalg. Dette er informasjon leserne aldri fikk, da dette tydeligvis ikke var relevant å spørre om.

Jeg har full forståelse for at Studvest ønsker å få klikk på sidene sine, og en sak om 400 000 kroner skattepenger selger godt, det forstår jeg. Men det blir direkte feil å fremstille saken som om det er en kosetur for studentpolitikere og tillitsvalgte. Få frem at dette er for å rekruttere studenter til studentdemokratitet, undersøk resultatene vi har fått gjennom turen, få frem at det er studenter fra Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund som deltar, og skriv gjerne hva studentrådene mener om dette. Ikke skriv at Studentombodet har blitt leid inn. Han er nemlig allerede ansatt hos HVL, og har som del av sitt mandat at han aktivt skal informere om sin funksjon til studentene ved institusjonen.

GIRAturen ble i år arrangert for 11. året på rad, og jeg håper at Studenttinget fortsatt kommer til å prioritere dette i fremtiden, slik at så mange studenter som mulig får anledning til å bli kjent med studentdemokratiet og alle muligheter studenter har for å engasjere seg!

Kommentarer

kommentarer