Dette gjør fadderstyrene for å unngå seksuell trakassering i fadderuken

Vors kan bli tacokveld i årets fadderuke.

GJØR TILTAK. Fadderstyrer i Bergen gjør tiltak for å unngå seksuell trakassering. Her er Selin Alexandra Ilic (t.v) og Mariell Tellevik Christiansen (t.h) fra fadderstyret ved BI. FOTO: JULIE GÜNTHER
GJØR TILTAK. Fadderstyrer i Bergen gjør tiltak for å unngå seksuell trakassering. Her er Selin Alexandra Ilic (t.v) og Mariell Tellevik Christiansen (t.h) fra fadderstyret ved BI. FOTO: JULIE GÜNTHER
Publisert Sist oppdatert

Etter at #metoo-kampanjen startet i oktober, har seksuell trakassering vært et svært aktuelt og betent tema i samfunnsdebatten. Fadderstyrene ved UiB, BI og NHH gjør forskjellige tiltak for at seksuell trakassering ikke skal forekomme i fadderuken.

Martin Lie Jakobsen, fadderstyreleder ved SV-fakultetet, forteller at de hos dem har god fadder-kursing.

– Mange faddere er nok ikke klar over sin rolle og makt. Derfor er det viktig gjennom møtene våre å gjennomgå hvilken rolle en fadder har, og hva vi forventer av dem. Vi er klare på å bevisstgjøre hva seksuell trakassering er, sier han.

Ifølge en undersøkelse som ble gjort i april 2017 for NSO og Universitas, utført av Sentio, opplever 1 av 8 uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter eller ansatte ved sitt lærested. Det vil si over 30 000 studenter på landsbasis.

– Fadderstyrene må være forberedt

– Jeg vil ikke regne med at risikoen er noe mindre i fadderuken der mange av  tradisjonene bygger på å pushe egne og andres grenser, sier Tine Blomfeldt Øverseth.

Øverseth jobber i Studentliv under Sammen. De tilbyr kurs og rådgivning til studentorganisasjoner og studenter med verv. Fra 2013 har hun arrangert samlinger for fadderukene i Bergen.

– Hovedmålet har vært å redusere alkohol-fokuset og å fremme mangfold og inkludering. I år var første gang vi tok opp seksuell trakassering eksplisitt. Med fokuset som har vært på #metoo, bør fadderstyrene ha gode systemer for å fange opp uønskede hendelser, og prosedyrer for å håndtere dem.

«Hookeforbud»

I fjor ble det innført et «hookeforbud» mellom faddere og fadderbarn ved journalistikk-studiet ved Høyskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet. «Hooking» vil her si både samleie og klining.

Guro Gulstuen Nordhagen var fadderbarn ved journalistikk-studiet på OsloMet i fjor. I år er hun leder i fadderstyret.

– Det var veldig vellykket i fjor. Tilbakemeldingene var utelukkende positive. Vi mener dette er viktig for at de nye studentene skal få en trygg studiestart. Vi vil fokusere på vennskap, og at man unngår kleine situasjoner mellom faddere og fadderbarn.

Hun mener det likevel ikke vil sette en stopper for potensielle kjærestepar.

– Det er helt greit å finne tonen, men vi mener man skal vente til fadderuken er ferdig.

Blir ikke innført i Bergen

I Bergen er ikke «hookeforbud» like aktuelt.

– Det oppstår situasjoner det er greit for begge også, så det er noe vi ikke kan gjøre noe med, sier Selin Alexandra Ilic fra fadderstyret ved BI.

HF-fakultetet, SV-fakultetet og NHH innfører heller ikke noe «hookeforbud».

– Vi må ha tillit til at voksne mennesker som er godt skolert og innforstått med sin rolle som fadder, klarer å ta de rette valgene, sier Jakobsen fra SV-fakultetet.

– Vi er svært klare på at faddere ikke skal utnytte posisjonen sin, men så lenge begge ønsker det er det ikke noe problem. Vi har klare retningslinjer for fadderne våre, og innfører derfor ikke «hookeforbud», sier Isabelle Molander fra NHH.

Vil redusere alkohol-fokuset

– Vi mener seksuell trakassering ofte henger sammen med alkohol, så vi ønsker generelt å få ned alkohol-fokuset, sier Ilic fra fadderstyret på BI.

Hun forteller videre at de gjør dette ved blant å øke antallet alkoholfrie arrangementer, i tillegg til å gjøre endringer slik at det ikke skal være like lagt opp til at man skal drikke på arrangementene. Større fokus på seksuell trakassering i fadder-kursingen er også et tiltak på BI.

BI er ikke de eneste som har satt inn ekstra tiltak med tanke på alkohol i fadderuken.

– Vi vil ha flere arrangementer hvor alkohol ikke er nødvendig. I våre fadder-manualer, så vil vi endre ordlyden på forslagene til hva fadderne kan arrangere. Et eksempel kan være at «vors» blir erstattet med «tacokveld», forteller fadderstyreleder for HF-fakultetet, Vilde Maria Bustetun Akselberg.

Jakobsen fra SV-fakultetet og Isabelle Molander fra kjernestyret ved NHH, forteller at de har alkoholfrie alternativer, og at strategien er at det skal være mulig å ha en alkoholfri fadderuke.

Forbedret varslingssystem

Fadderstyreleder ved BI, Sofie Stubberud Aaslund, forteller at et nytt tiltak for i år også er at fadderstyret vil være edru gjennom hele uken, før hun legger til,

– Vi i styret og administrasjonen vil være mer synlige, og terskelen for å kontakte oss er lav. Vi holder på å utvikle en Fadderullan-app, hvor man kan finne program, info og kart. Man kan også ringe vakttelefon direkte gjennom appen.

HF-fadderlederen forteller at fadderstyret vil drive besøksrunder på enkelte arrangementer.

– Dette gjør vi for at styret skal vise ansikt. Vi håper dette kan gjøre det enklere å varsle til styret om det skulle være noe. Det er viktig å minke avstanden mellom styret og fadderbarna.

Isabelle Molander fra NHH forteller at de jobber med utviklingen av et lavterskel varslingssystem, såkalt «Si ifra-system», som gjelder også utenfor fadderuken.

BI, SV-fakultetet, HF-fakultetet og NHH, forteller alle at måtene de kan sanksjonere regelbrudd fra fadderne er utvisning fra fadderuken.

Powered by Labrador CMS