Immaturus jubler ikke over fusjonsforslag

Studentteateret Immaturus stiller seg kritisk til prosessen om et felles og sammenslått studentsamfunn på Kvarteret.

KRITISK. Styret i studentteateret Immaturus er ikke helt fornøyde med rapporten som kom i oktober. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen
Publisert Sist oppdatert

Driftsorganisasjonene (DORGene) til Kvarteret

  • Studentersamfunnet, Aktive Studenters Forening (ASF), Bergen Realistforening (RF), Studentteateret Immaturus og Bergen Filmklubb. 
  • Enkelt forklart står Det Akademiske Kvarter for drift av bygg og servering, mens DORGene får lage og holde arrangementer på huset.
  • DORGene drar studenter til Det Akademiske Kvarter og selger inngangsbilletter for arrangementer, mens Det Akademiske Kvarter tjener penger på barsalg til de samme studentene både før og etter arrangementet.

22. oktober la et rapportutvalg nedsatt av Kvarterstyret fram sin rapport der de kom med det radikale forslaget om å slå sammen Kvarteret med de andre driftsorganisasjonene (DORGene).

Forslaget kom som en mulig løsning på driftsutfordringer som utvalget ble bedt om å kartlegge og finne løsninger på. Dette har de gjort ved å samle inn informasjon fra tidligere styremedlemmer fra DORGene og Kvarteret fra 2010 og 2012 til nå.

I dagene etter rapporten har flere stilt seg kritiske til prosessen som er gjennomført i arbeidet med rapporten. 

Kvarteret og DORGene skulle etter planen stemme over forslaget ved Det Akademiske Kvarters generalforsamling mandag 2. november, men dette har blitt utsatt til senere i høst som følger av smittesituasjonen i Bergen. 

Immaturus 

Én av DORGene som får tilbud om sammenslåing, er Studentteateret Immaturus. Nestleder Johanna Johansen og leder Arne Campbell synes i utgangspunktet at ideen i seg selv er god, men stiller seg undrende til arbeidet som er gjort i kartleggingen som har ledet til den. 

– Utvalget har selv innrømmet at de ikke har sett godt nok på hva eventuelle problemer med en fusjon ville vært, sier Campbell. 

Leder og nestleder svartmaler ikke forslaget om fusjon fullstendig, og trekker fram felles økonomi for organisasjonene som et potensielt positivt forslag.

– Problemet nå er at det er for tidlig å stemme over dette, når utvalget selv sier de ikke har hatt tid til å gjøre det arbeidet de selv ønsket.

Grunnet nedstengningen av landet i mars har rapportutvalgets kartleggingsarbeid blitt noe komprimert.

Han mener det er naivt og usannsynlig å skulle bruke de neste to årene på prosessen, samtidig som det ligger an til avstemning i løpet av neste ukene. 

– Det blir feil å stemme over det nå, før det skal gjøres mer arbeid for å finne ut hvordan det kan fungere i praksis, forteller Campbell engasjert. 

Frykter lite hensyn

Nestleder Johansen føler ikke at det er tatt nok hensyn til Immaturus i rapportutvalgets skisser.

– Det virker ikke som de har tatt i betrakting de tingene som er viktig for oss som organisasjon, og at fokuset heller ligger på å arrangere flere konserter og trekke flere folk til Kvarteret, sier teatervitenskapsstudeten.

Økonomisk frihet og selvstyring er faktorer hun og Campbell mener Immaturus vil miste i den foreslåtte sammenslåingen.

– Det er lite vi i Immaturus får ut av denne avtalen, sånn det ble lagt fram.

Delte meninger

I et leserinnlegg i Studvest mandag 2. november skriver leder i Kulturstyret Olav Straume at man ikke kan la prosesskritikk og teknikaliteter skyte ned forslaget.

«Muligheten vi her står overfor er sjelden vare, og det er trist dersom teknikaliteter og kritikk av prosessen skal stoppe forslaget», skriver Straume. «Det ville være synd at man på bakgrunn av at man er misfornøyd med informasjonsflyten hittil, skal sable ned et godt forslag.»

– Jo, det kan vi. Prosesskritikk er den eneste kritikken man har, da dette er en prosess, er Campbell sitt svar på det, med støtte fra Johansen. 

Videre peker Campbell på at arbeidet med å få til en avtale rundt en eventuell fusjon vil være mer krevende enn rapporten gir uttrykk for.

– Det er i detaljene det her kommer til å gå rett vest, sier teatersjefen.

– Drit i fremdriftsplanen

– Vi har ikke vært klare over arbeidet med planene, og jeg fikk ikke beskjed før en uke før rapporten ble lagt frem, forklarer Campbell. 

Det er tidligere teatersjef som har vært en del av prosessen, og ikke det nye styret forklarer han videre. Han presiserer at tidligere teatersjef valgte å ikke varsle ham om utvalget, i frykt for at det ville bli et for stort arbeidstrykk for Campbell. 

I en e-post til Studvest presiserer medlem av rapportutvalget Lasse Simonsen, med resten av utvalget i ryggen, at forslaget deres om sammenslåing er uavhengig av rapporten, annet enn at de oppdaget gjennom utarbeidingen at fusjon nok kan være en god idé. 

– Man kan fint ta stilling til fusjonsforslaget uavhengig av rapporten som ligger bak. 

Utvalget har utarbeidet rapporten etter det mandatet de fikk fra Kvarterets generalforsamling høsten 2019. Mandatet hadde et klart formål om å kartlegge driften av huset, identifisere utfordringer og forslag til tiltak som kan forbedre disse problemområdene. Hvordan de ønsket å gjøre jobben utover dette, var opp til utvalget, forteller de. 

– Vi er fornøyde med arbeidet vi har gjort, og vi har hatt tid til å gjøre arbeidet vi selv ønsket, skriver Simonsen i e-posten. 

De mener også at DORGenes interesse er ivaretatt gjennom medlemmene som satt i utvalget. Også Immaturus var representert der. 

– Vi foreslo det tiltaket som på best mulig måte løser de problemområdene vi oppdaget, blant annet svak samarbeidsevne grunnet manglende felles visjon, tidvis lite effektiv drift og kompetansefrafall.

– Vi valgte å foreslå at fusjon er noe som bør drøftes, i frykt for at ingen andre ville gjøre den jobben. Prosessen som Immaturus kritiserer oss for, har altså ikke startet. 

Deres fremdriftsplan er altså ikke en fasit, mener utvalget. 

– Drit i den. Den eksisterer kun fordi mandatet ønsket at vi skulle lage en fremdriftsplan. Det er opp til DORGene og Kvarteret hvordan de ønsker å legge frem prosessen med en fusjon. Det er de som bestemmer hva de får ut av en slik prosess eller avtale. Det er de som bestemmer detaljene. Det er de som tar sine betraktninger inn i prosessen.

Saken er endret på onsdag 4. november 2020 grunnet feilsitering i Campbells utsagn om tidligere teatersjef i Immaturus.

Tilsvaret fra Kvarterets rapportutvalg er også endret 4. november grunnet misforståelse rundt premissene for tilsvaret.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS