Kultur

Kvarteret går inn for sammenslåing

Men veien videre er stadig usikker.

VEDTAK. Under Kvarterets generalforsamling 8. mai ble det vedtatt at de ønsker en fusjon. Foto: Erik Stolpestad
Publisert Sist oppdatert

Driftsorganisasjonene til Kvarteret (DORGene).

  • Studentersamfunnet, Aktive Studenters Forening (ASF), Bergen Realistforening (RF), Studentteateret Immaturus og Bergen Filmklubb.
  • Enkelt forklart står Det Akademiske Kvarter for drift av bygg og servering, mens DORGene får lage og holde arrangementer på huset.
  • DORGene drar studenter til Det Akademiske Kvarter og selger inngangsbilletter for arrangementer, mens Det Akademiske Kvarter tjener penger på barsalg til de samme studentene både før og etter arrangementene.

Søndag 8. mai vedtok generalforsamlingen ved Det Akademiske Kvarter å gå inn for en fusjonering av driftsorganisasjonene (DORGene).

I vedtaket står det at «Generalforsamlingen vedtar at Det Akademiske Kvarter ønsker å fusjonere med de resterende organisasjonene i prosessen. Generalforsamlingen forplikter øverste styre i organisasjonen til å følge den relevante prosessen beskrevet over.»

– Vi vil være det naturlige samlingspunktet for studenter når de er litt lei av campus, og dette er et godt steg i den retningen.

Dermed er man ett steg nærmere en mulig sammenslåing til et større studenthus. Likevel avhenger en gjennomført fusjonering av at Driftsoranisasjonene (DORGene) vedtar å gå inn for sammenslåing på sine generalforsamlinger.

Lang prosess

I flere år har det vært snakk om en mulig fusjonering av Det Akademiske Kvarter og de tilhørende DORGene.

På generalforsamlingen høsten 2021 ble det vedtatt at en komité skulle se konkret på hvordan en fusjon ville se ut. Resultatet av det arbeidet ble fremlagt i form av et forsalgsskriv for hvordan en fusjoneringsprosess skal fungere. Dette forslagsskrivet er utarbeidet av ledere fra Kvarteret og alle DORGene med unntak av Bergen Filmklubb.

Til grunn i arbeidet ligger rapporten fra 2020. Her ble det skrevet om stagnerende økonomi, rivalisering mellom samarbeidsorganisasjoner og manglende felles visjon, og det til løsning ble det foreslått fusjonering. Siden den gang har det vært mye debatt og argumenter både for og imot.

TALERSTOL. Leder for Studentersamfunnet i Bergen, Sjur Selsvik, under generalforsamling. Foto: Erik Stolpestad

Av rapporten fremgikk det at det kan oppleves «som et klasseskille mellom Det Akademiske Kvarter og DORGene». Leder for rapportutvalget, Sindre Viulsrød, fortalte til Studvest i 2020 at deres informanter beskrev organisasjoner som til tider drar hverandre ned i stedet for å jobbe sammen. 

– Det er tidvis en veldig destruktiv rivalisering, og tidvis god stemning. Dette har vi sett i en periode på åtte til ti år, sa Viulsrød. 

Han forteller at samarbeidet er sårbart nettopp fordi de mangler en overordnet organisasjonsstruktur som kan forene dem. 

Nå har altså Kvarteret vedtatt å gå inn for en sammenslåing av DORGene og Kvarteret til ett stort studenthus, som kan potensielt åpne for nye og større muligheter for studentkulturen i Bergen.

Hva betyr dette for deg?

Vel, en fusjonering er ikke spikra helt enda. At Kvarteret har vedtatt å gå inn for fusjonering betyr ikke at de øvrige DORGene gjør det.

Prosessen videre er nøye beskrevet i forslagsskrivet, som legger frem ulike scenarioer avhengig av hva de resterende driftsorganisasjonene vedtar på sine møter.

Dersom alle de resterende gruppene stemmer for, vil det videre jobbes med utforming av den nye organisasjonen. Denne prosessgruppen skal bestå av representanter fra hver organisasjon som er aktiv i styret per høsten 2022 og representanter som jobbet med forslaget denne våren.

Prosessgruppen vil være de eneste som har rett til å komme med forslag til fusjonsvedtak på generalforsamlingen. De er nødt til å inkludere alle som ønsker det i arbeidet med de ulike vedtakene.

Dersom alle de andre organisasjonene stemmer for fusjonering vil den tre i kraft tidligst våren 2024. Innen den tid skal nye vedtekter for organisasjonen, eventuelt nytt navn, nytt styre og siste finpuss av detaljer for en ny organisasjon være avklart.

Foreslått organisasjonskart for den sammenslåtte organisasjonen. Illustrasjon: Det Akademiske Kvarter

Hvis det er noen DORGer som sier nei, vil det avholdes en ekstraordinær generalforsamling for de organisasjonene som ønsker å fusjonere, der det bestemmer om de gjenstående organisasjonene ønsker å fusjonere med kun hverandre. Dersom de ønsker å fusjonere skal de jobbe etter tidsplanen beskrevet
over.

DORGene som ikke ønsker å fusjonere, skal ikke reforhandle sine avtaler før høsten 2023.

Vil være det naturlige samlingspunktet

Leder for Kvarteret, Sara Mørland, er skriver i en e-post at hun er fornøyd med vedtaket som ble gjort og at hun håper at Det Akademiske Kvarter har sendt et tydelig signal til både driftsorganisasjonene og Bergensstudentene om at vi ønsker å forbedre kulturtilbudet i byen og bli enda bedre.

– Det blir spennende å se hva de andre organisasjonene vedtar på sine generalforsamlinger, og jeg gleder meg til utviklinga videre.

Hun forteller at målet er at sammenslåinga vil føre til en mer helhetlig opplevelse som gjest på studenthuset, og sikre en jevnt høy kvalitet i alle ledd. Mørland mener det vil bli lettere å få informasjon om arrangementer og happenings, og å flyte inn og ut av ulike medlemsskap og frivillige roller.

– Vi vil være det naturlige samlingspunktet for studenter når de er litt lei av campus, og dette er et godt steg i den retningen.

Ikke uten diskusjon
FORNØYD. Leder for Kvarteret, Sara Mørland, er fornøyd med vedtaket. Arkivbilde: Andrea Olsen

Kvarterstyret hadde innstilt å stemme for i vedtaket om å inngå i fusjon i denne saken. Litt diskusjon ble det likevel.

Det ble blant fremmet en bekymring fra en delegat fra Immaturus om hva som ville skje med ekstern støtte dersom man inngår i organisasjonen og dermed blir en bedrift og ikke lenger kan søke om støtte fra en rekke ordninger. Det ble da svart det vil være mulig å sikre midler til DORGer, i tillegg til at det kan kanskje være mulig å søke støtte. DORGene vil få minst like mye, mente leder av Samfunnet, Sjur Selsvik.

Det ble også fremhevet bekymring om at det kan bli skapt et demokratisk underskudd ved en så stor organisasjon. Da ble det poengtert at det skal være ansvarlige innenfor hver DORG som skal fortsette med ansvar.

Powered by Labrador CMS