Mangler engasjerte nordmenn

9 personer hadde ansvar for 150. Få lokale blir med på å gi utvekslingsstudenter en god start på semesteret.

ØNSKER ÅPENHET. Henry Moreda Rovisora håper flere nordmenn kan bli mer åpne for å ta kontakt med han og andre utvekslingsstudenter.
ØNSKER ÅPENHET. Henry Moreda Rovisora håper flere nordmenn kan bli mer åpne for å ta kontakt med han og andre utvekslingsstudenter.
Publisert Sist oppdatert

Buddyprogrammet

  • Buddyprogrammet fungerer slik at hver utvekslingsstudent som er med får én norsk buddy som skal hjelpe og veilede utvekslingsstudenten til å bli kjent med byen og studentmiljøet.
  • I år må 42 norske studenter ha to buddyer hver, da det ikke melder seg nok lokale til Buddyprogrammet.
  • Det har aldri har vært så mange lokale som har meldt seg at alle utvekslingsstudentene har fått en egen buddy.

 

I starten av hvert semester arrangerer Erasmus Student Network en «Introduction Week», primært for utvekslingsstudenter med fokus på å bli kjent med byen. Årets introduksjonsuke ble gjennomført med oppmøte på 50–150 personer, avhengig av plassbegrensning, på hvert arrangement.

– Ved årets arrangementer var en gjeng på ni hardtarbeidende personer ansvarlige, noe som var for lite, sier president i ESN Bergen, Ingrid Sunkai Johnsen.

Den meksikanske utvekslingsstudenten Henry Moreda Rovirosa er på sitt første semester i Bergen. Han mener at det er svært viktig at norske studenter blir kjent med utvekslingsstudenter via ESN.

– Generelt er nordmenn vennlige når man prater med de, men jeg skulle ønske flere var mer åpne for å ta kontakt med utvekslingsstudenter. Jeg ønsker å invitere alle norske studenter til å bli med.

Det er essensielt for at utvekslingsstudentene, som drar hit for å lære om den norske kulturen og samfunnet, skal ha et godt opphold og bli en del av studentlivet i Bergen, mener han.

– Samtidig lærer norske studenter om andre kulturer og kan møte ulike mennesker fra resten av verden.

Lettere når det er alkohol i bildet
NY I BYEN. Rovisora mener det er viktig med støtte fra lokale studenter når man først kommer til Bergen.
NY I BYEN. Rovisora mener det er viktig med støtte fra lokale studenter når man først kommer til Bergen.

Rovisora og spanjolen Abel Minaya Jaén har fått hver sine buddyer gjennom ESN. De har blant annet gått på bar sammen, men forteller at de hovedsakelig treffer nordmenn andre steder enn via organisasjonen.

– Jeg opplever at det er vanskelig å snakke med nordmenn på skolen, fordi de snakker norsk med hverandre. Det er lettere i andre settinger, slik som på fotballtreninger og på byen, mener Jaén.

Begge utvekslingsstudentene mener at nordmenn generelt kan være vanskelige å ta kontakt med, dersom det ikke er organisert et arrangement, eller alkohol er med i bildet.

– Slikt er det også i hjemlandet mitt. Spanjolene liker å holde seg til sine egne gjenger og folk. Det er trist at det er sånn, men det er slik det har blitt, sier Jaén.

Avhengig av frivillige

– Få norske studenter har hørt om ESN. Mange tror at det bare er for utvekslingsstudenter, men realiteten er at ESN Bergen er avhengig av lokale studenter til å drifte organisasjonen hvert semester, forklarer Johnsen.

PRIORITERER ANNERLEDES. Jaén tror grunnen til at få nordmenn blir med i ESN er fordi de prioriterer andre studentorganisasjoner.
PRIORITERER ANNERLEDES. Jaén tror grunnen til at få nordmenn blir med i ESN er fordi de prioriterer andre studentorganisasjoner.

Hun begrunner dette med at utvekslingsstudentene som regel er i Bergen i ett semester, og at det dermed trengs gjenværende studenter til å drive foreningen framover ved semesterskiftet.

– Konsekvensene ved få aktive medlemmer blir at det blir færre arrangementer og arrangementene blir dårligere gjennomført, slår Johnsen fast.

Mange fordeler

Johnsen mener det finnes flere fordeler ved å delta på arrangementer med utvekslingsstudenter.

– Som lokal student i Buddyprogrammet, kan man lære seg språket og kulturen til utvekslingsstudenten bedre, og i tillegg får man seg en venn. Det er spesielt en fordel dersom man selv skal på utveksling, fordi man skaper et sosialt nettverk gjennom ESN.

Johnsen er jusstudent og har vært engasjert i jussforeningen. Hun anbefaler andre studenter å se på organisasjoner utenfor sitt eget fakultet.

– Man får et bredere perspektiv og møter flere mennesker med ulike nasjonaliteter og kulturer. Dette gjør at man lærer mye om andre, men også seg selv.

TRENGER FLERE LOKALE. Presidenten i ESN, Ingrid Sunkai Johnsen, mener det er for få norske studenter som vet om organisasjonen, og ønsker at flere skal bli med.
TRENGER FLERE LOKALE. Presidenten i ESN, Ingrid Sunkai Johnsen, mener det er for få norske studenter som vet om organisasjonen, og ønsker at flere skal bli med.
Powered by Labrador CMS